Правила прийому

Правила прийому до Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка в 2017 році

ЗМІНИ ДО ПРАВИЛ ПРИЙОМУ

Додаток 1 до Правил прийому до Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка в 2017 році.
Перелік рівнів вищої освіти та спеціальностей (напрямів підготовки), за якими оголошується прийом на навчання (перший курс), ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчанняГромадяни України
  
Додаток 2 до Правил прийому до Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка в 2017 році.
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти(вступних екзаменів, творчих конкурсів)

 
Додаток 3 до Правил прийому до Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка в 2017 році.
Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра  


Додаток 4 до Правил прийому до Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка в 2017 році.
Перелік спеціальностей


Додаток 5 до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році (пункт 6 розділу VІІІ)
Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2017 році


Додаток 6 до Правил прийому на навчання до ТНПУ в 2017 році
Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100 200


Додаток 7 до Правил прийому до Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка в 2017 році
Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), для здобуття освітнього ступеню магістра


Додаток 8 до Правил прийому до Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка в 2016 році.
Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році


ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ  ТА ДОКТОРАНТУРИ

Menu
Гаряча лінія
телефон: 43-58-80 email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси
Natural Natural Natural