Канцелярія

Завідувач канцелярії - Предун Іраїда Петрівна
Телефон: (0352) 43-60-02
Канцелярія

Канцелярія в своїй роботі керується Положенням про вищий навчальний заклад, наказами та інструктивними листами Міністерства освіти і науки України, керівництва університету та чинною інструкцією з діловодства (розроблена на підставі інструкції з діловодства Міністерства і освіти науки України,
затверджена наказом ректора університету № 222 від 03.10.2013 р.).

Основні завдання канцелярії:
  • Постановка і вдосконалення діловодства в університеті.
  • Організація правильного обліку і реєстрації кореспонденції.
  • Забезпечення контролю за виконанням розпорядчих документів вищестоящих органів, керівництва університету і заяв громадян.
  • Організація використання і зберігання документальних матеріалів. 
Menu
Гаряча лінія
телефон: 43-58-80 email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси