Центр забезпечення якості освіти 


Телефон: (0352) 43-59-37e-mail: centrmonit@ukr.net

Москалюк Микола Миколайович
Керівник підрозділу – доктор історичних наук, професор Москалюк Микола Миколайович 
Каплун Іван Григорович
Керівник виробничої практики – Каплун Іван Григорович
Лень Андрій Володимирович
Провідний інженер підрозділу – кандидат історичних наук Лень Андрій Володимирович 
Метою Центру є підвищення якості підготовки фахівців через здійснення безперервного моніторингу навчальних досягнень студентів, вивчення потреб суспільства в освітніх послугах, змін попиту на окремі напрями та спеціальності у відповідності до потреб ринку праці; створення умов для ефективної реалізації права студентів і випускників на працю; забезпечення випускників першим робочим місцем, підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці.


У своїй діяльності Центр керується чинним законодавством України, Постановами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Статутом Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, наказами ректора та розпорядженнями першого проректора університету.


Діяльність Центру базується на принципах науковості, наступності та безперервності, інформаційної доступності, поваги, співробітництва, колегіальності, демократизму, системного підходу до розробки й упровадження в навчальний процес сучасних наукових досягнень з проблем моніторингу якості освіти.


Центр співпрацює з державними органами управління, науковими та громадськими організаціями, незалежними асоціаціями, що займаються проблемами моніторингу якості освіти, з роботодавцями та випускниками з метою забезпечення зворотного зв’язку й корекції професійно-практичної підготовки студентів, сприяння їх майбутньому працевлаштуванню.

 


Центр здійснює:


1) науково-методичне та організаційне забезпечення моніторингу якості знань студентів університету; розробку спільно з інститутами та факультетами єдиної системи критеріїв, діагностичного інструментарію,  показників моніторингу якості знань;

2) контроль якості навчання через проведення незалежного моніторингу якості знань студентів університету з метою реалізації державної політики підвищення якості освіти;


3) аналізує стан проведення моніторингу якості знань студентів, змін кількісних і якісних показників в інститутах та на факультетах університету, перевіряє відповідність якості знань студентів державним стандартам;


4) надає консультативну та методичну допомогу структурним підрозділам університету з питань діагностики, оцінки та моніторингу якості знань студентів;


5) готує пропозиції щодо основних напрямків та механізмів проведення моніторингу якості знань студентів в університеті, корегує перспективи поліпшення якості підготовки фахівців в умовах приєднання України до Болонського процесу;


6) проводить рекламну роботу, спрямовану на вивчення потреби суспільства в освітніх послугах, шляхом аналізу ситуації на ринку праці та майбутніх тенденцій змін попиту на окремі види спеціальностей і кваліфікацій робітників;


7) організовує і проводить дослідження з питань аналізу соціально-професійної зрілості студентів;


8) інформує всіх суб’єктів і об’єктів освітнього аудиту про результати моніторингових досліджень, оприлюднює результати моніторингу через інформаційні ресурси Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

 

 

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси