Начальник навчально-методичного відділу

 

Нагачевський Іван Андронович

 


Нагачевський Іван АндроновичНародився 9 жовтня 1948 року в с. Піщатинці Шумського району Тернопільської області. В 1967 році поступив на фізико-математичний факультет Кременецького державного педагогічного інституту, який закінчив у 1971 році і був направлений на роботу вчителем математики до Кобиловолоцької середньої школи Теребовлянського району Тернопільської області де працював до 1975 року.

З 20 травня 1975 року до сьогоднішнього часу працює начальником навчально-методичного відділу Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. У 1987 році Міністерством освіти України нагороджений нагрудним знаком "Відмінник народної освіти".

 

Посадові обов'язки начальника навчально-методичного відділу:

1. Загальні положення.

1.1. Начальник навчально-методичного відділу (ННМВ) очолює роботу з планування, організації і контролю навчального процесу ВНЗ.

1.2. Підпорядковується першому проректору, призначається на роботу і звільняється з роботи наказом ректора університету.

1.3. ННМВ підпорядковуються заступник начальника навчально-методичного відділу, методисти, інспектори і всі інші співробітники відділу.

1.4. У період тимчасової відсутності передає обов'язки заступнику начальника навчально-методичного відділу.

2. Кваліфікаційні вимоги.

Начальник навчально-методичного відділу повинен:

2.1. Мати вищу освіту і стаж роботи у ВНЗ не менше 5 років.

2.2. Знати постанови, розпорядження, накази вищестоячих директивних органів, нормативні інструкції, основи організації праці і управління, основи трудового законодавства.

3. Обов'язки.

Начальник навчально-методичного відділу зобов'язаний:

3.1. Здійснювати адміністративне керівництво навчальним відділом.

3.2. Контролювати розподіл навчального навантаження для упорядкування оптимальних штатів професорсько-викладацького складу.

3.3. Стежити за розрахунком погодинного фонду університету.

3.4. Контролювати виконання графіка навчального процесу ВНЗ.

3.5. Розробляти й удосконалювати навчально - методичну документацію для забезпечення навчального процесу.

3.6. Контролювати:

3.6.1. Упорядкування звітів ВНЗ з навчальної роботи.

3.6.2. Планування та виконання навчального навантаження викладачами кафедр.

3.6.3. Готовність навчально-методичного комплексу та аудиторного фонду до нового навчального року.

3.6.4. Своєчасну підготовку наказів по студентському складу, про затвердження складів ДЕК.

3.6.5. Зайнятість аудиторного фонду.

3.7. Аналізувати результати поточної і підсумкової успішності студентів на базі комп'ютерної системи 1С.

3.8. Постійно підвищувати свій кваліфікаційний рівень.

4. Права.

Начальник навчально-методичного відділу має право:

4.1. Одержувати з відповідних підрозділах і від посадових осіб необхідні матеріали для виконання покладених функцій.

4.2. Бути присутнім на всіх нарадах, засіданнях, що розглядають організаційну, навчальну і методичну роботу. Вносити пропозиції щодо їх покращання.

4.3. Визначати коло обов'язків і прав співробітників навчально-методичного відділу, подавати їх до заохочення або накладення стягнень.

4.4. Відвідувати усі види навчальних занять, іспити, заліки і засідання ДЕК.

4.5. Вимагати від професорсько-викладацького і навчально-допоміжного персоналу пояснень із приводу порушень навчального процесу.

4.6. Контролювати забезпечення нормальних умов праці для співробітників відділу.

5. Відповідальність.

Начальник навчально-методичного відділу відповідає за належне виконання своїх обов'язків, передбачених положенням 3 і правильне використання своїх прав, наданих йому положенням 4 даного документу.

6. Взаємовідносини.

Начальник навчально-методичного відділу працює в тісному контакті з інститутами, факультетами, відділами, бухгалтерією.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (095) 565-38-98 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси