Кондратюк Віктор Лукич
Кондратюк

Кандидат технічних наук,
доцент


Директор центру післядипломної освіти ТНПУ ім.В.Гнатюка

Доцент кафедри технологічної освіти та охорони праціе-mail:  kondratvl@tnpu.edu.ua

Профіль Google Scholar

               ORCID   


Народився 5 квітня 1957 р. в с. Лешнів Бродівського району Львівської області.


У 1976 р. закінчив з відзнакою Бродівське педучилище й одержав кваліфікацію вчителя трудового навчання і креслення. В цьому ж році вступив на загальнотехнічний факультет Тернопільського педінституту, який закінчив з відзнакою у 1980 р.

Працює в університеті з серпня 1980 року, займаючи посади старшого наукового співробітника (1980-1987 рр.), старшого викладача кафедри трудового навчання (1988-1999 р.), доцента кафедри трудового навчання (із 1999 року).

У вересні 2002 р. призначений деканом факультету післядипломної освіти.  


Закінчив аспірантуру при Інституті надтвердих матеріалів АН України (м. Київ) і захистив кандидатську дисертацію «Розробка композитних матеріалів на основі епоксидної смоли і дибориду титану та хрому для захисту деталей машин від корозії, гідроабразивного і кавітаційного руйнування» (спеціальність 05.02.01 – матеріалознавство в машинобудуванні).

Автор понад 80 друкованих наукових праць, 7 авторських свідоцтв і патентів на винаходи.


Стажування

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, кафедра будівельної механіки механіко-технологічного факультету (з грудня  2013 р. по лютий  2014 р.).

 Сфера наукових інтересів

 Ступенева підготовка майбутніх фахівців технологічної освіти. Відзнаки

Нагороджений почесною грамотою Міністерства освіти України, бронзовою медаллю ВДНГ СРСР, нагрудним знаком «Винахідник СРСР».


Основні публікації

  1. Активізація пізнавальної діяльності студентів у процесі переходу на інноваційні технології вивчення дисципліни «Експлуатація та ремонт автомобілів і місцевого транспорту». Наукові записки ТНПУ ім. В.Гнатюка, Серія: Педагогіка: Спецвипуск. Вип. № 3. Тернопіль, 2009. С. 269-272.

  2. Обробка матеріалів різанням (курс лекцій). Кременець: Кременецький обл. гуманітарно-пед. ін-т ім. Т. Шевченка, 2010. 320 с.

  3. Обробка матеріалів різанням :навч. посіб.. Кременець: Кременецький обл. гуманітарно-пед. ін-т ім. Т. Шевченка, 2013. 199 с.

  4. Орієнтовні тестові завдання для державної атестації бакалаврів за спеціальністю «Технологічна освіта» 6.010100 «Технічна праця». Тернопіль: ТНПУ, 2014 . 227 c.

  5. Орієнтовні тестові завдання для державної атестації бакалаврів за спеціальністю «Технологічна освіта» 6.010100 «Обслуговуюча праця». Тернопіль: ТНПУ, 2014 . 240 c.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (095) 565-38-98 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси