Драган-Іванець Наталія Василівна


Драган-Іванець
Кандидат наук із соціальних комунікацій

Викладач кафедри журналістикиe-mail: dragan_ivanets@ukr.net


Профіль   Google Scholar        ORCID       Publons     
Закінчила:
- факультет журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка (2008);
- аспірантуру Львівського національного університету імені Івана Франка (2013).

Захистила кандидатську дисертацію „Стратегії ефективного впливу: персвазивні чинники в сучасних журналістських текстах” в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та здобула ступінь кандидата наук із соціальних комунікацій (2016 р.).

З 2014 по 2019 рр. працювала на посаді асистента та доцента кафедри мови ЗМІ факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.


Викладає дисципліни:
«Масова комунікація та інформація»,
«Журналістський фах: телевиробництво і телережисура», 
«Журналістський фах: журналістська майстерність»,
«Журналістський фах: аналітична журналістика та кореспондентська діяльність»,
«Дисципліни спеціалізації (телебачення)»,
«Північноамериканські комунікаційні системи»,
«Проблематика ЗМІ».


Сфера наукових зацікавлень

П
ерсвазивність сучасного медіатексту, стратегії ефективного впливу в мас-медіа, інтерактивна комунікація в ЗМІ, телевізійний контент.

Автор наукових статей, навчально-методичних рекомендацій для студентів, учасник міжнародних та всеукраїнських конференцій.Основні публікації


 1. Драган Н. В., Яцимірська М. Г., Медіатекст як продукт журналістської творчості (психолінгвістичний аналіз логічного сприйняття та емоцій). Вісн. Львів. нац. ун-ту. ім. І. Франка. Сер. Журналістика. 2007. Вип. 30. С. 267–277.

 2. Драган-Іванець Н. В. Персвазивність емоційно-експресивної лексики в політичній публіцистиці. Вісн. Львів. нац. ун-ту. ім. І. Франка. Сер. Журналістика. 2009. Вип. 32. С. 274–280.

 3. Драган-Іванець Н. В. Комунікативні установки в персвазивному тексті. Вісн. Львів. нац. ун-ту. ім. І. Франка. Сер. Журналістика. 2011. Вип. 34. Ч. 1.С. 219–225.

 4. Драган-Іванець Н. В. Персвазія як форма соціального впливу. Вісн. Львів. нац. ун-ту. ім. І. Франка. Сер. Журналістика. 2011. Вип. 35. С. 301–308.

 5. Драган-Іванець Н. В., Яцимірська М. Г. Персвазивне комунікування в науковому дискурсі. Вісн. Львів. ун-ту. ім. І. Франка. Сер. Журналістика. 2012. Вип. 33. С. 59–64.

 6. Драган-Іванець Н. В. Аргументація в персвазивній та маніпулятивній комунікації. Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Сер. Соціальні комунікації. 2012. С. 33–37.

 7. Драган-Іванець Н. В. Оказіоналізми у всеукраїнській газеті “POSTПоступ”. Вісн. Львів. нац. ун-ту. ім. І. Франка. Сер. Журналістика. 2013. Вип. 38. С. 317 – 325.

 8. Драган-Іванець Н. В. Комунікативно-риторичні тактики в промовах Надії Савченко. Вісн. Львів. нац. ун-ту. ім. І. Франка. Сер. Журналістика. 2016. Вип. 41. С. 149–154.

 9. Драган-Іванець Н. В. Війна та гумор в Україні: лексичні аспекти (на прикладі програми Романа Вінтоніва). Вісн. Львів. нац. ун-ту. ім. І. Франка.  Сер. Журналістика. 2017. Вип. 42. С. 281–287.

 10. Драган-Іванець Н. В. Макропомилки на сторінках всеукраїнської газети “Експрес”. Вісн. Львів. нац. ун-ту. ім. І. Франка.  Сер. Журналістика. 2018. Вип. 44. С. 270–275.

 11. Драган-Іванець Н. В. Асоціативне мислення як персвазивна стретегія (на прикладі матеріалів Майкла Щура). Сучасні орієнтири української журналістики: від теорії до практики: збірник матеріалів звітної конференції за 2017 рік (серія “Журналістики”) / упоряд. А. Яценко. Львів. Простір-М, 2018. С.110–113.

 12. Драган-Іванець Н. В. Асоціації та аналогії в персвазивному медіатексті. Сучасні орієнтири української журналістики: від теорії до практики: збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2018 рік (серія «Журналістики») / упоряд. С. Онуфрів. Львів. ПАІС, 2019. С. 122 – 127.

 13. Драган-Іванець Н. В., Чуревич В. В. Соціокультуні особливості текстів про моду в українських ЗМІ. Вісник Харківської державної академії культури.  2020. Вип. 57. С.60–69.

 14.  Драган-Іванець Н. В., Синоруб Г. П. Вебінар як інтерактивне мережеве навчальне заняття (на прикладі дисципліни «Спеціалізація: інтернет, телебачення». Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія: педагогіка. 2020. № 1. С. 175–181.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси