Головата Лариса Михайлівна

Головата

Кандидат педагогічних наук, доцент


Доцент кафедри української мови
 та методики її навчання


 e-mail: golovatalarysa@gmail.com


Профіль Google Scholar

              ORCID

              Research ID

              ResearchGateГоловата Лариса Михайлівна народилася 20 червня 1962 року у селі Накваша Бродівського району Львівської області.

Із 1969 до 1979 року навчалася у Тернопільській загальноосвітній школі №14.

У 1979 році вступила до Тернопільського педагогічного інституту на філологічний факультет (українська мова і література). У 1983 році закінчила Тернопільський педагогічний інститут імені Ярослава Галана.

Із 1983 до 1984 року працювала вчителем української мови і літератури у Донецькій загальноосвітній школі №88.

Із 1984 до 1993 року працювала вчителем української мови і літератури у Тернопільській загальноосвітній школі №15.

Із 1993 року працює у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (Тернопільський державний педагогічний інститут, Тернопільський державний педагогічний університет, Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка).

Із травня 1993 року до вересня 1993 року – лаборантом кафедри української мови.  

Із вересня 1993 року – асистентом кафедри методики викладання української мови та культури мовлення.

У листопаді 1994 року вступила до аспірантури. У 1998 році захистила дисертаційне дослідження на тему «Формування професійного мовлення у студентів факультету фізичного виховання».

У 2003 році стала доцентом кафедри методики  викладання української мови та культури мовлення.

На сьогодні Головата Лариса Михайлівна – доцент кафедри української мови та методики її навчання, член спеціалізованої вченої ради К 58.053.05 (13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови)), член ради факультету філології і журналістики.Головата Лариса Михайлівна працювала вчителем української мови і літератури у Донецьку, Тернополі упродовж 1983 – 1993 років. Із 1993 року – на викладацькій роботі у ТНПУ імені Володимира Гнатюка, на сьогодні – доцент кафедри української мови та методики її навчання.


Стажування

У Львівському національному університеті імені Івана Франка (2009 рік) та Національному університеті «Острозька академія» (2014 рік). Автор понад 60 публікацій.


Сфера наукових інтересів

Методика викладання мовного курсу на нефілологічних факультетах педагогічних закладів освіти та у навчальних закладах різних рівнів акредитації; актуальні проблеми орфографії і пунктуації; шляхи реалізації культурологічної змістової лінії (у тому числі краєзнавчого аспекту) на уроках української мови в основній школі.Відзнаки

Грант Кабінету Міністрів України для молодих учених (1996 рік), Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2004 рік), грамота Тернопільської обласної ради (2017 рік).


Основні публікації

Монографії

Підготовка вчителя-філолога у педагогічному вищому навчальному закладі: монографія / за ред. В. Мельничайка, Л. Струганець. Тернопіль: Осадца Ю. В., 2017. 420 с. (у співавторстві).Навчальні посібники

 1. Головата Л. М. Культура усного і писемного професійного мовлення: посібник для студентів факультетів фізвиховання. 3-є вид., переробл. і доп. Тернопіль: Підручники і посібники, 2010. 192 с. (гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»).

 2. Головата Л. М. Тестові завдання з української пунктуації : навчальний посібник. 3-є вид, переробл. та доп. Тернопіль: Вектор, 2016. 96 с.


Методичні рекомендації

 1. Головата Л. М. Українська мова (за професійним спрямуванням): методичні рекомендації для студентів факультету фізичного виховання. Тернопіль: СМП «Тайп», 2010. 76 с.  

 2. Мельничайко В. Я., Головата Л. М. Курсова робота з методики викладання української мови: методичні рекомендації. Тернопіль: ТНПУ, 2013. 28 с. (у співавторстві).

 3. Головата Л. М. Методика викладання української мови: тестові завдання до державного іспиту. Тернопіль: ТНПУ, 2013. 60 с.

 4. Головата Л. М. Українська мова (за професійним спрямуванням). Комплексні контрольні роботи для студентів інституту педагогіки та психології: методичні рекомендації. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. 104 с.


Вибрані статті

 1. Головата Л. М. Мовний курс на нефілологічних факультетах // Дивослово. 1995. №7. С. 24–28.

 2. Головата Л. М. Мовленнєва компетенція вчителя фізичної культури // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Українська лінгводидактика. № 1. 1997. С. 7–12.

 3. Головата Л. М. Мовленнєвий розвиток учнів на аспектних уроках (9 клас) // Дивослово. 2003. № 8. С. 39–41.

 4. Головата Л. М. Порушення лексичних, словотвірних, морфологічних та синтаксичних норм у різних видах і формах мовленнєвої діяльності вчителів фізичної культури // Мовознавчий вісник: збірник наукових праць / МОН України. Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. Черкаси, 2010.  Вип. 11. С. 278–281.

 5. Головата Л. М. Опрацювання простого ускладненого речення на краєзнавчому матеріалі (з життя і творчості Володимира Гнатюка) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство. Тернопіль: ТНПУ, 2016. Вип. 44. С. 86–88.

 6. Головата Л. М. Навчання лінгвістичних дисциплін на нефілологічних факультетах ВНЗ засобами інтерактивних технологій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство.  Тернопіль: ТНПУ, 2017. Вип. 46. С. 74–81.

 7. Головата Л. М. Соціокультурна змістова лінія «Найвидатніші постаті вітчизняної культури» у навчанні пунктуації української мови // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство. Тернопіль: ТНПУ, 2017. Вип. 47. С. 355–362.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси