Кафедра української мови та методики її навчання

 Засідання кафедри в музеї Володимира Гнатюка

Завідувач:  Петришина Ольга Ігорівна
                       
кандидат філологічних наук, доцент


Електронна адреса: metodmov@tnpu.edu.uaНаш  буклет


На кафедрі працюють 12 викладачів:

два професори 

доктор педагогічних наук 
Палихата Елеонора Ярославівна
доктор філолологічних наук Струганець Любов Василівна 

 шість доцентів
                 
кандидат філологічних наук Головата Лариса Михайлівна 

кандидат філологічних наук  Дідук-Ступ’як Галина Іванівна 
кандидат філологічних наук Головата Лариса Михайлівна
кандидат філологічних наук  Миколенко Тетяна Михайлівна 
кандидат філологічних наук  Петришина Ольга Ігорівна
кандидат педагогічних наук Пігур Мирослава  Василівна  
кандидат філологічних наук Штонь Олена Петрівна 

троє викладачів

кандидат педагогічних наук Криськів Мирослава Йосипівна 
кандидат філологічних наук Наливайко Марія Ярославівна
кандидат філологічних наук Струганець Юрій Борисович  

асистент

Кость Ірина Ярославівна

старший лаборант Кулик Соломія Юріївна

та інженер І категорії Захарук Людмила Богданівна.


Навчальна робота

Викладачі читають такі навчальні курси:
«Практикум з української мови»,
«Українська мова (за професійним спрямуванням)»,
«Українська діалектологія»,
«Історія української літературної мови»,
«Методика навчання української мови»,
«Стилістика та культура мови»,
«Методика викладання української мови у вищій школі»,
«Лінгвоаналіз художнього тексту»,
«Риторика»,
«Методологія та організація наукових досліджень»,

цікаві, актуальні вибіркові дисципліни мовного та методичного спрямування:
«Психолінгвістика»,
«Соціальні діалекти української мови. Міський сленг»,
«Технології підготовки власних висловлювань школярів»,
«Динамічний словотвір»,
«Публічна комунікація»,
«Мовнокомунікативна компетентність учителя-лідера»,
«Перцептивна лінгвістика»,
«Лінгводидактичні технології у професійній діяльності викладача-філолога»,
«Вербальний континуум української мови».

Методичні дискусії завжди закінчуються прийняттям конструктивних рішень
Методичні дискусії завжди закінчуються прийняттям конструктивних рішень

Професорсько-викладацький склад кафедри здійснює модернізацію навчально-виховного процесу. На заняттях викладачі застосовують інноваційні технології навчання. Велика увага надається організації самостійної та індивідуальної роботи студентів.

Всі на урок! Під час проходження педагогічної практики
Всі на урок! Під час проходження педагогічної практики

Академічні будні
Академічні будні

Захист діалектологічної практики -  свято на кафедрі і факультеті
Захист діалектологічної практики -  свято на кафедрі і факультеті

Науково-дослідна робота

Викладачі кафедри працюють над науково-дослідними темами:
- «Шляхи підвищення ефективності навчання української мови в освітніх закладах різних рівнів» (НДР 0112 U 006678);
- «Лексична ідентичність національної мови: баланс питомого і запозиченого» (НДР № 0119U100476);
- «Теоретичні та практичні аспекти культури мови, стилістики і соціолінгвістики».

При кафедрі функціонує науково-дослідна лабораторія «Стилістика і культура мови в сучасній науковій парадигмі», керівник лабораторії – проф. Струганець Л. В.

На кафедрі функціонує аспірантура зі спеціальностей 014 Середня освіта, 035 Філологія.

Під керівництвом професора Мельничайка В. Я. захистили кандидатські дисертації Николин М. М., Гопштер Е. А., Дідук Г. І., Златів Л. М., Стахів М. О., Пігур М. В., Вдовцова С. А., Бурда К. Л., Криськів М. Й., Балик Т. М.

Під керівництвом професора Струганець Л. В. захистили кандидатські дисертації Жирик О. А., Задорожна О. М., Мельник Т. П., Заліпська І. П., Данилюк О. І.Під керівництвом професора Палихати Е. Я. захистили кандидатські дисертації Савич Л.П., Гончарук О. М., Орлова О. П.

Наукова конференція у нестандартних пандемічних умовах
Наукова конференція у нестандартних пандемічних умовах

Науковці кафедри мають творчі контакти з Інститутом педагогіки АПН України, Інститутом української мови НАН України, Національним педагогічним університетом ім. М. П. Драгоманова та іншими провідними ЗВО, виступають рецензентами авторефератів дисертацій, підручників і посібників, опонентами на захисті докторських і кандидатських робіт, у редакційних колегіях фахових видань. Викладачі кафедри – активні учасники міжнародних, всеукраїнських і регіональних наукових конференцій, беруть участь у роботі філологічної комісії Тернопільського обласного осередку Наукового товариства ім.Т.Шевченка.

Історія кафедри

Відкриття в 1940 році Кременецького вчительського інституту і в його складі мовно-літературного факультету започаткувало викладання української мови у вишах Тернопілля. З 1952-1953 навчального року інститут функціонував як педагогічний. Розгорталася науково-методична робота. Проте в 1956 році українське відділення мовно-літературного факультету було розформовано.

Філологічний факультет відновлено в 1979 році, коли педінститут вже знаходився в Тернополі. У 1980 році створено кафедру філологічних дисциплін, у 1981 році – окремі кафедри української та російської мови.

У зв’язку зі зростанням кількості студентів збільшився кадровий склад кафедри, до якої входило більше 30 викладачів. Це спричинило ще один поділ – на кафедру українського та загального мовознавства та кафедру методики викладання української мови і культури мовлення (1993 р.). В 1998 році на факультеті створено кафедру української мови, яку очолила кандида філологічних наук, професор Панцьо С. Є. 

Упродовж 1981-2003 років кафедру очолював доктор педагогічних наук, професор Мельничайко В. Я., протягом 2003-2020 рр. завідувала кафедрою доктор філологічних наук, професор Струганець Л. В. З 2020 р. керівницею кафедри стала кандидат філологічних наук, доцент О.І.Петришина 

У зв’язку з реорганізаціями на факультеті з липня 2014 року функціонує кафедра української мови та методики її навчання. 

 Із корифеями кафедри доц. О. І. Мельничайко та проф. В. Я. Мельничайком
 Із корифеями кафедри доц. О. І. Мельничайко та проф. В. Я. Мельничайком

Викладачі кафедри української мови та методики її викладання

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси