Петришина Ольга Ігорівна


Петришина О.І.

Кандидат філологічних наук, доцент

Завідувач кафедри української мови та методики її навчання e-mail: petryshyna@tnpu.edu.ua


Профіль
Google Scholar

ORCID

 
Народилася 9 березня 1980 року в м. Тернополі. Навчалася в Тернопільській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів імені Василя Симоненка, яку закінчила із золотою медаллю.

 

Закінчила з відзнакою Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (2002 р.). Досвід налагодження плідної співпраці зі студентством здобула працюючи у студентському профспілковому комітеті впродовж 1999–2002 р.р.

 

Із 2002 року – провідний методист Центру довузівської підготовки ТНПУ імені В. Гнатюка.

 

Із 2007 року – асистент кафедри методики викладання української мови і культури мовлення Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

 

Після навчання в аспірантурі захистила кандидатську дисертацію «Мова проповідей Йосифа Сліпого» (2008).

 

2013 року присвоєно вчене звання доцента кафедри методики викладання української мови і культури мовлення.


З березня 2020 року – завідувач кафедри української мови та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Співзасновниця та голова громадської організації «Персоналіті». Започаткувала соціальні проєкти «Ти зможеш!», «Маленькі персоналіті – велика любов», «Personality: active women’s community». Актуалізує проблеми мовної освіти і культури на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників області, держслужбовців. Виступає в регіональних засобах масової інформації з метою популяризації культури мови, фаху філолога.

Результатом науково-педагогічної діяльності є понад 40 наукових праць.

 


Сфера наукових інтересів
 
Релігійний стиль, публічна комунікація, стилістика, методика викладання української мови.


Відзнаки


За сумлінну багаторічну працю на освітянській ниві, підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів, активну участь у житті університету та з нагоди 75-річчя ТНПУ імені В. Гнатюка відзначено:

- грамотою Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2015 р.);

- грамотою Тернопільської обласної ради (2015 р.).


Основні публікації

Особливості використання української мови в церковній літературі другої половини ХІХ ст. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Мовознавство. Тернопіль : ТНПУ, 2004. С. 295-302.

Петришина О. Динаміка розвитку української церковної проповіді (основні етапи). Diachronia w badaniach nad językiem i w dydaktyce shkoły wyżshej. Rozprawy komisji językowej. Część 1. Tom LI. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2006. S. 267–277.

 

Петришина О. Удосконалення орфоепічних та орфографічних умінь і навичок студентів факультету фізичного виховання на заняттях із української мови (за професійним спрямуванням). Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2010. Випуск 50. С. 319–327.

 

Петришина О. І. Лінгвоаналіз художнього тексту : нормативна програма для підготовки магістра. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. 17 с.

 

Петришина О. Проповідницька спадщина Йосифа Сліпого: лінгвістичний аспект : монографія. Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. 223 с.

 

Петришина О. І. Лінгвістичний аналіз художнього тексту : навчально-методичні рекомендації для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів України Тернопіль : Вид-во ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2011. 136 с.

 

Мовнокомунікативна компетенція як основа професійної діяльності викладача-словесника вищої школи. Управлінські компетенції викладача вищої школи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (14-15 березня 2013 р.) / ред. колектив В. П. Андрущенко (голова), Г. О. Нестеренко (заступник голови) та ін. Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. С. 95–97.

 

Петришина О. І. Функціонально-стилістичні особливості релігійної метафори (на матеріалі збірника перекладних текстів Паїсія Величковського «Добротолюбіє»). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Філологічна. 2014. Вип. 44. С. 230–233.

 

Володимир Місько, Ольга Петришина. Трансформація релігійної свідомості західноукраїнського суспільства в 1939–1941 роках. Symbole władzy – władza symboli / pod redakcją Magdaleny Dyras, Barbary Suchoń-Chmiel, Tomasza Kwoki. Kraków: Wydawnictwo scriptum, 2014. S. 187–200.

 

Петришина О. Дискурсні параметри сучасної української проповіді. Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Філологічні науки. 2019. Вип. 175. С. 337–342.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси