Штонь Олена Петрівна

Штонь О. П

Кандидат філологічних наук, доцент


Доцент кафедри української мови та методики її навчання e-mail: shtonolena@gmail.com


Профіль  Google Scholar

               ORCID

               Publon 
               ResearchGate
Народилася 26 січня 1962 року у с.Верби Нижньосірогозького району Херсонської області. Навчалася в Херсонському державному педагогічному інституті (1979 – 1983).

Упродовж шести років працювала вчителем української мови і літератури в Мелітополі (Запорізька область).

Із 1989 по 1994р. – викладач кафедри української мови Херсонського педінституту.

У вересні 1994 року прийнята на посаду асистента кафедри методики викладання української мови і культури мовлення Тернопільського державного педагогічного інституту.

 Навчаючись в аспірантурі (1995 – 1997), достроково захистила у 1997 році кандидатську дисертацію.

Із 1999 року доцент кафедри  методики викладання української мови і культури мовлення, яку пізніше перейменовано на кафедру української мови та методики її навчання.


Штонь Олена Петрівна працює в сфері освіти із 1983 року (спочатку в середній загальноосвітній школі м.Мелітополя Запорізької області, пізніше – в Херсонському державному педагогічному інституті, із 1994 року – у Тернопільському державному педагогічному інституті, тепер – Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка).


Штонь Олена Петрівна займається науковою та науково-методичною роботою, бере участь у наукових конференціях, у тому числі міжнародних.

Упродовж семи років є головою науково-методичної комісії факультету філології і журналістики. 

Із 2014 року – вченим секретарем спеціалізованої ради К 58.053. 05 Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук за спеціальностями 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови) та 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова).

О. П. Штонь бере активну участь у реалізації міської програми розвитку і функціонування української мови.

Упродовж 20002014 років працювала у комісії при Тернопільській міській раді щодо координації та контролю за дотриманням законодавства про функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на території області. О. П. Штонь висвітлює мовні питання у регіональних ЗМІ.

Є членом Наукового товариства імені Шевченка. Була членом журі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови і літератури (Тернопіль, 2007), неодноразово входила до складу журі щорічної обласної учнівської олімпіади з української мови і літератури, а також ІІІ етапу IV Міжнародного конкурсу з української мови імені П. Яцика.


Стажування

На кафедрі української мови Львівського національного університету імені Івана Франка.

Із 15 квітня по 15 липня 2016 року пройшла стажування у Польщі – Вища школа лінгвістична (м. Ченстохово).


Сфера наукових інтересів

Наукові пошуки стосуються проблем семасіології, лінгвостилістики, культури української мови, методики викладання української мови. У царині методики вищої школи працює над такими лінгводидактичними проблемами: викладання філологічних дисциплін в умовах кредитно-трансферної системи, створення нових навчальних програм, організація лінгвістичних досліджень.Відзнаки

За вагомий внесок у розвиток освіти і науки, активну громадську діяльність О. П. Штонь відзначено:

- грамотами Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2010, 2017);

- міського управління освіти м. Мелітополя Запорізької області (1985),

- обласного управління освіти Запорізької області (1988),

- подячним дипломом міністра освіти і науки України, президента Освітньої фундації Петра Яцика (Канада), Президента Ліги українських меценатів (2006).Основні публікації


Монографії

Підготовка вчителя-філолога у педагогічному вищому навчальному закладі: монографія / за ред. В. Мельничайка, Л. Струганець. Тернопіль: Осадца Ю. В., 2017. 420 с. ( у співавторстві)

Посібники

  1. Штонь О. П., Буда В. А. Курсова робота з української мови: навчально-методичний посібник для студентів-філологів. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2002. 64с. (у співавторстві)

  2. Українська мова. Тести (5–11 класи): посібник / за ред. І. М. Бабій, О. П. Штонь. 3-тє вид., випр. і доповн. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2013. 368 с. (у співавторстві)

  3. Стилістика української мови. Модульний курс: навчально–методичний посібник. 2-ге вид., випр. і доповн. Тернопіль: ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2014. 164 с.


Статті

  1. Штонь О. П. Топологічна структура багатозначних відносних прикметників // Мовознавство. 1997. Вип. 1. С.70–71.

  2. Штонь О. П. Вивчення семантики слова у вузі // Дивослово. 1997. № 10. С.34–36.

  3. Штонь О. П. Проблеми системного опису багатозначних відносних прикметників української мови // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Серія: Мовознавство. 2004. Вип. 1(11). С.65–69.

  4. Штонь О. П. Структурно-семантичні групи багатозначних відносних прикметників мови (на матеріалі сучасної української прози) // Лінгвістичні дослідження: збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С Сковороди. Харків, 2016. Вип.42. С.99–105.

  5. Штонь О. П. Лінгвістичні механізми творення комічного в українській і німецькій мовах (на матеріалі гуморесок та анекдотів) // Ukrainische Wissenschaft im europäischen Kontext. Deutsch-Ukrainische Wissenschaftsbesiehungen Sammelband / Herausgeberin und Chefredakteursn Prof. Dr. Daryna Blochyn. München, 2016. С.97–101.

  6. Штонь О. П. Порівняння в авторській мовній картині світу Василя Слапчука // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Мовознавство. Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016. Вип. 1 (25). С.118–123.

  7. Штонь О. П., Бойчук Н. Лексичні засоби стилізації розмовності у творі Романа Іваничука «Хресна проща» // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Мовознавство. Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016. Вип. ІІ (26). С.104–109.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси