Ткачук Микола Платонович


Ткачук М.П.


Доктор філологічних наук


Професор

Завідувач кафедри теорії і методики української та світової літератури Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 


Профіль Google Scholar
               ORCID
               ReseacherID


Народився 19 серпня 1949 року в селі Золотолин, нині Костопільського району Рівненської області України.

Закінчив Житомирський педагогічний інститут (1971, нині університет).


Працював учителем
французької та української мови й літератури в середній школі в рідному селі (1971-1974), викладач педагогічного інституту в місті Рівному (1975-1976, нині гуманітарний університет); від 1980 – в Тернопільському педагогічному інституті (нині ТНПУ).

Академік Академії наук вищої школи України, «Заслужений діяч науки і техніки України».

Захистив кандидатську дисертацію 1979 р., докторську – 1998 р.

З 1980 р. працює в
Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка, нині професор, завідувач кафедри теорії і методики української та світової літератури, екс-декан філологічного факультету.

Досліджує історію українського письменства, його наративну стратегію та дискурсивну практику, відбиття в мистецтві слова національних, етичних й естетичних змін, моделювання назрілих потреб у цих змінах і доконечної необхідності їх, вивчає естетичні концепції митців, їх ідеали й поетику, проблеми простору й часу, структурну організацію текстів. У своїх працях поєднав традиції вітчизняної школи літературознавства з методологією французьких структуралістів групи
«TeI QueI». Як літературний критик з’ясовує закономірності літературного процесу ХХ – поч. XXI ст.

Член Національної спілки письменників України.

Лауреат
Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Братів Богдана та Левка Лепких.

Редактор «Наукових записок. Серія: Літературознавство» Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка.

Голова спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка.

Член спеціалізованої вченої ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Микола Ткачук – автор понад 200 наукових праць.

Співавтор підручників з української літератури для загальноосвітньої школи:

- Українська література. Підручник для 9 класу. / М. П. Ткачук, М. М. Сулима, В. Л. Смілянська, В. І. Сулима. – К.: Освіта, 2009. (Рекомендований МОН України);

- Українська література . Підручник для 10 класу. / Семенюк Г. Ф., Ткачук М. П., Слоньовська О. В. та ін. – Київ, Освіта, 2010. (Рекомендований МОН України);

Українська література. Підручник для 11 класу. / Семенюк Г. Ф., Ткачук М. П., Слоньовська О. В. та ін. (рів. стандарту, академ. рівень). – К.: Освіта, 2002. (Рекомендований МОН України).

 

Микола Ткачук – співавтор підручників для вузів:

- «Історія української літератури 70-90-х рр. Підручник для вузів» (1999, у співавторстві Гнідан О. Д., Гуляк А. Б., Дем’янівська Л. С.).

 

Наукові праці Миколи Платоновича Ткачука опубліковані в Білорусі, Польщі, РФ, Югославії та інших країнах.


Монографії, навчальні посібники

1. «Жанрова структура романів І.Франка» – Тернопіль: ТНПУ, 1996. – 124 с.

2. «Поетика балад Левка Боровиковського». – Тернопіль: Збруч, 2000. – 146 с.

3. Творчість Івана Котляревського: антропологічний та естетичний дискурси: моно- графія / М. П. Ткачук. — Суми : Вид-во СумДУ,. 2009. — 216 с.

4. Художній дискурс лірики Андрія Малишка. Монографія. – Тернопіль: Джура, 2013. – 309 с.

5. Українська література ХХ століття». Монографія. – Тернопіль: Медобори, 2014. – 608 с.

6. Суб’єктно-об’єктна структура української лірики ХІХ–ХХ століть». Монографія. – Тернопіль: Медобори, 2014. – 184 с.

Статті у фахових виданнях

  1. Ткачук М. П. Українські митці ХХ століття в силовому полі Тараса Шевченка / М. П. Ткачук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавст-во / за ред. проф. Ткачука М.П. – Тернопіль: ТНПУ ім.В.Гнатюка, 2014. – Вип. 40. – С. 252 – 289.

  2. Ткачук М. П. Наративна стратегія поеми «Катерина» Тараса Шевченка / М. П. Ткачук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературо-знавство / за ред. проф. Ткачука М.П. – Тернопіль: ТНПУ імені В.Гнатюка, 2014. – Вип. 40. – С. 238 – 252.

  3. Ткачук М. П. Авто-дієгетичний наратор у ліриці Тараса Шевченка періоду заслання / М. П. Ткачук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство / за ред. проф. Ткачука М. П. – Тернопіль: ТНПУ імені В. Гнатюка, 2014. – Вип. 40. – С. 55 – 77.

  4. Ткачук М. П. Невідомий вірш «Бабин Яр» Володимира Сосюри / М. П. Ткачук // Літературний Тернопіль. – 2014 – № 1. – С. 70 – 73.

  5. Ткачук М. П. Екзистенційні і стоїчні виміри лірики Василя Стуса / М. П. Ткачук // Література. Фольклор. Проблеми поетики, 2015. – Вип. 38. – С. 300 – 315.

  6. Ткачук М.П. Наративний дискурс прози Елізи Ожешко / М. П. Ткачук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету: Серія: Літературознавство. Вип. № 44. – 2016. – С. 166-172.


Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси