Кафедра ортопедагогіки та фізичної терапії

Кафедра здоров'я людини, фізичної реабілітації та безпеки життєдіяльності

В.о. завідувача -  кандидат медичних наук,  доцент Барладин Ольга Романівна 

Поштова скринька: kafzlfr@gmail.com

Адреса: вул. Винниченка, 10, каб. 608, м. Тернопіль, 46027 Тел.: (0352) 533610

 

Історична довідка

Кафедра заснована у 1969 році, як загальноінституцька  кафедра цивільної оборони та медичної підготовки. В 1986 році на її базі за ініціативою доцента Стасюка Г.А. була створена кафедра основ здорового способу життя. З 1992 року переведена на хіміко-біологічний факультет і  за пропозицією доцента Грушка В.С. кафедра цивільної оборони та медичної підготовки була перейменована на кафедру валеології та охорони здоров'я дітей  Це стало знаковою подією, оскільки це була перша кафедра валеології не лише в Україні, а й в усіх країнах СНД. Саме кафедра валеології Тернопільського державного педінституту стала ініціатором викладання валеології в середній школі.  Україна може пишатися своєю першістю у впровадженні цього предмету в педагогічну практику. Зараз цей шкільний предмет вивчають, як "Основи здоров'я", а у  педагогічних вишах  викладають, як валеологію.  У 2005 році, в зв'язку із відкриттям нової спеціальності "фізична реабілітація" кафедра  переведена на факультет фізичного виховання і була перейменована на кафедру фізичної реабілітації і валеології, з 2012 р. – кафедра здоров′я людини, фізичної реабілітації і безпеки життєдіяльності.  З 1969 року по 1989 рік кафедру очолював доцент Стасюк Г.А., в 1989-1995 рр. – доцент Царенко А.В., в 1995 – 1999 рр. професор Ситник С.І., в 1999 – 2002 рр.  – доцент Лопатка Г.Ф., з 2002 – 2007 рр. – професор Олійник А.М., з 2007 - 2016 рр. – проф. Єпішин А.В., з 2016 - 2017 рр. - в.о. завідувача кафедри доц. Храбра С. З., з 2017 - 2018 рр. - доц. Фальфушинська Г. І., з 2018 р. - в. о. завідувача кафедри доц. Барладин О. Р.За період свого існування на факультеті фізичного виховання кафедрою було підготовлено понад 60 фахівців з фізичної реабілітації. Троє випускників навчаються в аспірантурі. Випускники кафедри працюють у медичних закладах, санаторіях, будинках-інтернатах різного профілю.


Навчальна робота


У даний час на кафедрі працює 6 викладачів: 


Барладин Ольга Романівна – кандидат медичних наук, доцент, в. о. завідувача 

кафедри 

 здоров'я людини, фізичної реабілітації та безпеки життєдіяльності

Фальфушинська Галина Іванівна – доктор біологічних наук, доцент кафедри 

здоров'я людини, фізичної реабілітації та безпеки життєдіяльності

Вакуленко Людмила Олексіївна – кандидат медичних наук, доцент 

кафедри 

здоров'я людини, фізичної реабілітації та безпеки життєдіяльності

Грушко В. С. – кандидат медичних наук, доцент 

кафедри 

здоров'я людини, фізичної реабілітації та безпеки життєдіяльності
Храбра Світлана Збігнівна – кандидат біологічних наук, викладач кафедри здоров'я людини, фізичної реабілітації та безпеки життєдіяльності

Руснак Надія Ігорівна  кандидат біологічних наук, асистент кафедри здоров”я людини, фізичної реабілітації та безпеки життєдіяльності
Варакута Олександр Павлович  асистент кафедри здоров'я людини, фізичної реабілітації та безпеки життєдіяльності

Кафедра є випусковою і здійснює підготовку фахівців за напрямом «Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини» та спеціальностями – 6.010203 «Вчитель основ здоров'я», 7.01020302 «Фахівець з фізичної реабілітації. Вчитель фізичної культури» і   8.01020302 «Фахівець з фізичної реабілітації. Викладач фізичного виховання» за освітньо-кваліфікаційними рівнями – бакалавр, спеціаліст і магістр.

Висока професійність професорсько-викладацького складу кафедри є гарантом підготовки фахівців вищої кваліфікації – творчих, неординарно-мислячих, націлених на майбутнє, здатних працювати в спеціальних навчально-виховних, лікувально-оздоровчих, лікувально-профілактичних закладах та закладах освіти на посадах: керівника реабілітаційного центру, відділу, кабінету, установи чи закладу; інструктора-методиста з рекреаційного спорту; фахівця фізичної реабілітації в реабілітаційних, навчально-реабілітаційних, лікувально-реабілітаційних центрах; фахівця фізичної реабілітації в лікарнях, госпіталях, диспансерах, поліклініках та інших медичних і санаторно-курортних закладах; методиста з фізичної культури; інструктора-методиста з фізичної культури і спорту; вчителя фізичного культури і основ здоров’я.На факультеті кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін:

oснови здорового способу життя 

- невідкладна допомога

психовалеологія

психофізіологія

психологічні аспекти фізичної реабілітації

спортивна морфологія

 основи патології

основи фізичної реабілітації

фізична реабілітація при внутрішніх хворобах

фізична реабілітація при захворюваннях опорно-рухового апарату і в неврології

масаж

основи догляду за хворими

 спортивна медицина

системи оздоровлення

 дієтотерапія

лікарські рослин і здоров'я

спортивна травматологія

клініко-лабораторна діагностика

фармакологія.


Наукова робота

Наукові дослідження кафедри проводяться на основі науково-дослідної роботи за таким напрямом: «Вивчення залежності рівня навчальної успішності студентів першого курсу Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка від морфо-функціональних особливостей організму».

Результатом наукової роботи викладачів кафедри є монографії, наукові статті, тези доповідей на наукових конференціях, з’їздах, семінарах.

- Колектив кафедри постійно працює над удосконаленням навчального процесу. 

- проф. Єпішин А.В. – навчальний посібник "Долікарська невідкладна допомога";

-  доц.  Вакуленко Л.О. випущено навчальний посібник для вузів  «Атлас масажиста», підручник «Лікувальний масаж», посібник «Медична і соціальна реабілітація», «Основи фізичної реабілітації», «Фізична реабілітація хворих, що перенесли гостре порушення мозкового кровообігу»;

- доц. Грушко В.С. – навчальні посібники: «Психовалеологія», «Психологічні аспекти фізичної реабілітації», «Акцентуації характеру. Хрестоматія», «Психофізіологія», «Здоров'я людини та основи здорового способу життя»,  «Основи медичних знань та долікарської допомоги»;

- Храбра С.З. – навчальні посібники «Основи нутриціології і лікувального харчування», «Лікарські рослини і здоров'я», монографія «Лікарські рослини Тернопільської області»


Виховна робота

На кафедрі здійснюється цілеспрямована робота щодо виховання студентів у дусі патріотичних ідей, наслідування загальнолюдських цінностей та формування високої національної свідомості.

Крім щоденної цілеспрямованої виховної роботи зі студентами, яку здійснюють викладачі та куратори академгруп, традицією на кафедрі стало проведення ряду масових заходів: посвята першокурсників у студенти, посвята першокурсників у реабілітологи, на яку запрошуються батьки студентів-першокурсників, День факультету, тиждень кафедри, конкурси студентських наукових робіт тощо.

Студентство кафедри славиться своїми досягненнями не лише в навчальній та науковій роботі, а й у спорті.

Все вищесказане свідчить про те, що кафедра здоров′я людини, фізичної реабілітації і БЖД сьогодні має висококваліфіковане кадрове забезпечення та належну навчально-матеріальну базу. Це вселяє у всіх нас надію на перспективи її подальшого зміцнення і розвитку.Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (095) 565-38-98 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси