Омельяненко Інна Олександрівна

Омельяненко І.О
Кандидат наук з фізичного виховання і спорту


Доцент кафедри теоретичних основ
і методики фізичного виховання e-mail: 
omelinna23@gmail.com

Профіль Google Scholar      ORCID        Publons
Народилася 23 липня 1964 в с. Оленівка Донецької області. Закінчила ЗОШ у м. Нововолинську Волинської області. Упродовж 1982 -1987 рр. навчалась у Тернопільському державному педагогічному інституті.

У 1998 році закінчила аспірантуру та захистила дисертацію
на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту за спеціальністю 24.00.02 - фізична культура, фізичне виховання різних груп населення у Волинському державному університеті імені Лесі Українки за темою «Розвиток психомоторних здібностей першокласників на уроках фізичної культури».

У 2001 році Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента
кафедри теоретичних основ і методики фізичного виховання.

Понад  30 років працює на факультеті фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: спочатку – на кафедрі спортивних ігор, а згодом – викладачем кафедри теоретичних основ і методики фізичного виховання.

І. Омельяненко є автором понад 90 наукових праць. Під її керівництвом успішно закінчили аспірантуру та захистили дисертації п’ятеро 
здобувачів наукового ступеня «кандидат наук з фізичного виховання і спорту» та «кандидат педагогічних наук».

 
Досвід науково-педагогічної діяльності становить 31 рік.


Сфера наукових інтересів

Проблеми розвитку психомоторики людини, 
 фізичного виховання школярів, програмно-нормативних основ системи фізичного виховання школярів.

Відзнаки:

·        Відмінник освіти

·        Грамота Міністерства освіти і науки України


Основні публікації


Шиян Б, Омельяненко І. Теорія і методика фізичного виховання школярів: навч. посіб.: в 2 ч.,Ч.2 / Б.М. Шиян, І.О.Омельяненко. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2012. –304с.


Зошит для практичних робіт з методики фізичного виховання в спеціальних медичних групах: Методичний посібник для студентів денної і заочної форм навчання. – 3-е вид., доп. і випр. – Тернопіль: Видавничий відділ ТНПУ, 2013. – 69 с.


Омельяненко І.О. Про проблему поняття навчальної програми з фізичної культури /Iнна Омельяненко. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка [Текст]. Вип.118.Т.2 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка; гол. ред.. Носко М.О.- Чернігів: ЧНПУ, 2014.- С.165 -169. (Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт).


Омельяненко І.О.. Навчальна програма з фізичної культури для школярів спеціальних медичних груп: погляд користувача. /Інна Омельяненко. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. 2015. Випуск 22. - Івано-Франківськ: Прикарпатський нац.ун-т ім.Василя Стефаника.-  С. 75-81.


Омельяненко І.О. / Інна Омельяненко.Про розробку навчальних програм з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Фізичне виховання та спорт. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2015. - № 2.–С.22-29  


Омельяненко І.О.
Сучасні вимоги до конструювання змісту освіти з фізичної культури у загальноосвітніх навчальних закладах / Інна Омельяненко. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / укл. А.В.Цьось, А.І.Альошина. –Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. – Вип.21. – С. 57-63.  

Омельяненко І.О. Стан соціально-психологічної та фізичної адаптованості 7-8 річних школярів. / Інна Омельяненко. - Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини / [редкол.: М. С. Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – Випуск 10. – С.384 – 391.  

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси