Барна Микола Миколайович

Барна Микола Миколайович


Доктор біологічних наук, професор


Професор кафедри ботаніки та зоологіїe-mail: barna@chem-bio.com.ua
Профілі: 

     ORCID  

     Researcher ID

Народився 8 лютого 1938 р. в с.Радоцина Горлицького повіту Краківського воєводства (Лемківщина, Польща) в працьовитій сільській сім’ї. 8 червня 1942 р. – померла мати — Барна Пелагія Іванівна.


12 липня 1945 р. – разом із сім’єю депортований на територію колишньої УРСР, а саме: с. Криштопівка Близнюківського району Харківської області. Червень 1946 р. – закінчив 1-й клас Криштопівської семирічної школи. Липень 1946 р. – разом із сім’єю переїхав у с. Скоморохи Велико-Бірківського (нині Тернопільського) району Тернопільської області. У 1952 р. з Похвальною грамотою закінчив 7 класів Скоморохівської семирічної школи. 16.06.1955 р. – закінчив Баворівську середню школу Велико-Бірківського району.


20.07.1958 – 06.11.1958 р. – брав участь в освоєнні цілинних і перелогових земель у Казахстані.


08.06.1961 р. – закінчив з відзнакою лісогосподарський факультет Львівського лісотехнічного інституту (нині Національний лісотехнічний університет України) з присвоєнням кваліфікації інженер лісового господарства.


01.08.1961 – 12.10.1962 рр. – помічник лісничого Діловецького лісництва Велико-Бичківського лісокомбінату тресту «Закарпатліс».


12.10.1962 – 01.04.1964 рр. – інженер відділу лісового господарства Велико-Бичківського лісокомбінату тресту «Закарпатліс».


01.04.1964 – 01.04.1967 р р. – аспірант лабораторії цитоембріології Українського науково-дослідного інституту.


01.04.1964 – 01.08. 1971 рр. – молодший і старший науковий співробітник відділу селекції рослин Карпатського філіалу УкрНДІЛГА, м. Івано-Франківськ (нині Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва імені П. С. Пастернака).


02.04.1969 р. – захистив в Інституті ботаніки АН УРСР дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук на тему «Цитоембріологічне дослідження деяких видів роду Populus L. у зв’язку з гібридизацією» за спеціальністю 094 – ботаніка.


20.08.1971 р. – викладач, старший викладач кафедри ботаніки Тернопільського державного педагогічного інституту.


14.04.1975 р. – затверджений у вченому званні «Доцент по кафедрі ботаніка».20.10.1977 – 06.08.1984 рр. – заступник декана природничого факультету ТДПІ.


11.06. 1986 р. – видано свідоцтво з відзнакою про закінчення Вищих державних курсів підвищення кваліфікації керівних, інженерно-технічних і наукових працівників з питань патентознавства і винахідництва Державного Комітету СРСР по справах винаходів і відкриттів, Москва.


20.12.1990 – 30.06.2006 рр. – декан природничого факультету Тернопільського державного педагогічного інституту (від 1997 хіміко-біологічного факультету ТДПУ ім. В. Гнатюка, від 2004 р. – національного). 


19.02.1993 р. – обраний членом-кореспондентом Української Екологічної Академії наук.


24.11.1995 р. – обраний дійсним членом (академіком) Української Екологічної Академії наук.


25. 12.1997 р. – присвоєно вчене звання професора кафедри ботаніки.


2000 р. – обраний членом науково-методичної комісії з біології МОН України.


2002 – 2011 рр. – член спеціалізованих вчених рад Д 26.211.01 Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України та Д 35. 072 в Національному лісотехнічному університеті України.


Квітень 2000р. – нагороджений Грамотою Тернопільської обласної державної адміністрації.


12.03.2002 р. – захистив дисертацію в Інституті ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України на тему «Репродуктивна біологія видів і гібридів родини Вербових (Salicaceae Mirb.)» на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.05 – ботаніка.


15.05.2002 р. – присуджено науковий ступінь доктора біологічних наук зі спеціальності 03.00.05 – ботаніка.


2002 – 2012 рр. – завідувач кафедри ботаніки.


2012 – 2014 рр. – завідувач кафедри ботаніки та зоології.


23.04.2005 р. – обраний академіком Академії наук Вищої школи України по відділенню біології та хімії.


18.05.2006 р. – обраний на ХII з’їзді УБТ почесним членом Українського ботанічного товариства.


2014 р. по нині – професор кафедри ботаніки та зоології.


50 років досвіду науково-педагогічної діяльності. 


Відзнаки

24.09. (1958 р.) – нагороджений значком ЦК ВЛКСМ «За освоение новых земель».


27.06. (1983 р.) – нагороджений знаком «Відмінник охорони природи УРСР».


30.10. (1987 р.) – видано значок «Відмінник народної освіти УРСР».


27.11. (1987 р.) – нагороджений медаллю «Ветеран праці».


20.02. (1995 р.) – нагороджений Почесною Грамотою Міністерства освіти України.


18.08. (2006 р.) – присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки Укаїни».


01.07. (2007 р.) – присуджено нагороду Ярослава Мудрого в галузі науки і техніки.


2015 р. – нагороджений Грамотою відділу освіти та науки Тернопільської обласної державної адміністрації.


5.08.2017 р. – нагороджений Грамотою Тернопільської обласної державної адміністрації.


Відмінник народної освіти УРСР.


Відмінник охорони природи УРСР.


Заслужений діяч науки і техніки України.Стажування

2019 р. – на кафедрі фармакогнозії з медичною ботанікою Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України.


Сфера наукових інтересів: Ботаніка, дендрологія, цитоембріологія, історія біології.


Основні наукові праці


Монографії

1. Голицький ботаніко-ентомологічний заказник загальнодержавного значення : монографія / М. М. Барна, Л. П. Царик, С. В. Зелінка [та ін.] ; за ред. М. М. Барни. – Тернопіль : Лілея, 1997. – 164 с.

2. Декоративні лікарські рослини : монографія / Микола Барна, Любов Барна, Ганна Яцук. – 2-ге вид., допов. і змін. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. – 112 с. : іл.

3. Барна М. М., Барна Л. С. Становлення і розвиток ботаніки на Тернопільщині (XIX – початок XXI ст.): монографія. Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2015. 240 с.: іл.

4. Дендрарій Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка та перспективи створення біблійного ботанічного саду : монографія / М. М. Барна, Л. С. Барна. – Тернопіль : Терно-граф, 2017. – 248 с. : кольор. іл.


Бібліографії

5. Біліографія наукових і науково-методичних праць викладачів хіміко-біологічного факультету Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка 1962–2002 рр. / уклад. М. М. Барна, Л. С. Похила , В. В. Грубінко [та ін.] ; за ред. М. М. Барни. – Тернопіль : ТДПУ, 2002. – 182 с.

6. Бібліографія наукових і науково-методичних праць викладачів хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка 2003–2012 рр. / уклад. М. М. Барна, Л. С. Барна, В. В. Грубінко [та ін.] ; за ред. М. М. Барни. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – 156 с.


Словники

7. Ботаніка. Терміни. Поняття. Персоналії : словник для студентів біологічних спеціальностей вищих закладів освіти / М. М. Барна. – Київ : Академія, 1997. – 272 с.

8. Барна М. М. Ботаніка. Терміни. Поняття. Персоналії: навч. посіб. [для студентів вищих навчальних закладів / Микола Миколайович Барна. — 4-е вид. доп. та змін. —  Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2015. — 360 с.: іл. Рекомендовано МОН України.


Науково-популярні видання

9. Curriculum vіtae : науково-популярне видання / Микола Барна ; [уклад. : Л. С. Барна, Н. В. Герц ; авт. передм. К. М. Ситник]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. – 288 с. : іл.

10. Нариси історії хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка (1940–2010) / М. М. Барна, В. З. Курант, Л. С. Барна [та ін.] ; за ред. М. М. Барни. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – 308 с. : іл.

11. Радоцина в моєму серці : науково-популярне видання / М. М. Барна. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. – 240 с. : іл.

12. Барна М. М., Барна Л. Лемківська церква Вознесіння Господнього у Тернополі: монографія. Тернопіль : ТОВ «Терно-граф», 2019. 176 с.: іл.


Навчальні посібники для вищих навчальних закладів України

13. Виконання курсових, дипломних та магістерських робіт студентами напрямів підготовки 6(7)*(8).040101 Хімія*, 6(7)*(8).040102 Біологія* : навчально-методичний посібник / В. В. Грубінко, С. В. Пида, А. В. Степанюк, М. М. Барна [та ін.] ; за ред. А. В. Степанюк. – Тернопіль : Вектор, 2012. – 76 с.

14. Ботаніка. Практикум з анатомії та морфології рослин : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / М. М. Барна. – Тернопіль: Терно-граф, 2014. – 304 с. : іл. Лист МОНУ 1/1–8454 від 03.06.2014 р.

15. Ботаніка. Терміни. Поняття. Персоналії : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / М. М. Барна. – 2-ге вид. допов. і змін. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – 360 с. : іл. Лист МОНУ 1/11–9546 від 05.06.2013 р.

16. Видатні вчені-ботаніки : навчальний посібник / М. М. Барна, Л. С. Барна. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – 192 с.

17. Організація самостійної роботи студентів з анатомії та морфології рослин : навчальний посібник / М. М. Барна, Н. В. Герц, О. Б. Мацюк. – ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : Терно-граф, 2016. – 156 с.

18. Педагогічна практика студентів хіміко-біологічного факультету : за кредитно-трансферною системою організації навч. процесу : навчально-методичний посібник / А. В. Степанюк, В. В. Грубінко, Л. С. Барна [та ін.]. – 2-ге, вид., допов. і переробл. – Тернопіль : Вектор, 2009. – 80 с. – Лист МОНУ № 14/18.2-1598 від 07.10.2003 р.

19. Педагогічна практика студентів хіміко-біологічного факультету : навчально-методичний посібник / А. В. Степанюк, В. В. Грубінко, Л. С. Похила [та ін.] ; ТДПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : ТДПУ, 2004. – 104 с. – Лист МОНУ № 14/18.2-1598 від 07.10.2003 р.

20. Біологія. Державний екзамен: навч. посіб. для сам ост. Роботи студ. напр.. підготовки 6.040102 «Біологія*» і 7.04010101 «Хімія*» / С. В. Пида, М. М. Барна, Н. В. Москалюк та ін. — Тернопіль: Вектор, 2015. — 204 с.

21. Барна М. М. Ботаніка. Морфологія рослин. Щоденник навчальної практики: навч. посіб. / М. М. Барна, Н. В. Герц, О. Б. Мацюк. 3-тє вид. допов. і змін. Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2018.  96 с.

22. Барна М. М., Герц Н. В. Основи цитоембріології Квіткових рослин (Magnoliophyta). Лабораторний практикум: навч. посіб. Тернопіль: Видавничий центр «Вектор», 2019. 135 с. : іл.


Посібники для вчителів біології

23. Біологія для допитливих : навчальний посібник. Ч. 1. Дроб’янки, Рослини, Гриби / М. М. Барна, Л. С. Похила, Г. Ф. Яцук. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2000. – 88 с.

24. Біологія для допитливих : навчальний посібник. Ч. 2. Царство Тварини / М. М. Барна, Л. С. Похила, Л. О. Шевчик, Г. Ф. Яцук. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2002. – 144 с.

25. Кімнатні рослини у навчально-виховному процесі з біології : навчальний посібник / М. М. Барна, Л. С. Барна, О. О. Семенів, Г. Ф. Яцук. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2008. – 160 с. : іл.

26. Навчальні заняття з біології : можливі варіанти : посібник для вчителів біології / М. М. Барна, Л. С. Барна, Г. Ф. Яцук. – Тернопіль : Астон, 2005. – 140 с.

27. Форми навчання біології : посібник для вчителів біології / М. М. Барна., Л. С. Похила, Г. Ф. Яцук. – Тернопіль, 1996. – 140 с.


Навчальні посібники для середніх навчальних закладів України

28. Біологія : задачі та розв'язки : навчальний посібник /  І. В. Барна, М. М. Барна, Л. С. Барна. – 3-тє вид. – Тернопіль : Мандрівець, 2005. – 384 с. – Протокол МОНУ 8/3-18 від 28.07.1999 р.

29. Біологія : задачі та розв’язки : навчальний посібник для учнів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв і коледжів. У 2 ч. Ч. 1 / І. В. Барна, М. М. Барна .– Тернопіль : Мандрівець, 2000. – 224 с. – Протокол МОНУ 8/3 від 28.07 1999 р.

30. Біологія : задачі та розв’язки : навчальний посібник для учнів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв і коледжів. У 2 ч. Ч. 2 / І. В. Барна, М. М. Барна. – Тернопіль : Мандрівець, 2000. – 160 с. – Протокол МОНУ 8/3 від 28.07.1999 р.

31. Організація роботи з обдарованими школярами. Мала академія : посібник для учнів загальноосвітніх шкіл і ПТУ, вчителів біології, основ екології та валеології / М. М. Барна, В. М. Черняк, Л. С. Похила [та ін.]. – Тернопіль : Мандрівець, 1996. – 96 с.

32. Організація роботи з обдарованими школярами. Всеукраїнська олімпіада еколого-природничого спрямування : посібник для учнів загальноосвітніх шкіл і ПТУ, вчителів біології, основ екології та валеології / М. М. Барна, В. М. Черняк, Л. С. Похила [та ін.]. – Тернопіль : Мандрівець, 1996. – 104 с.


Методичні рекомендації

33. Ботанічна номенклатура : методичні рекомендації для студентів спеціальності «Біологія і хімія», «Біологія і англійська мова», «Біологія», «Хімія і біологія» та «Географія і біологія» / М. М. Барна, Н Д. Шанайда, М. І. Шанайда Н. В. Мшанецька. – Тернопіль, 2001. – 42 с.

34. Методи перевірки знань учнів з курсу «Біологія». 6 клас : методичні рекомендації для вчителів біології загальноосвітніх шкіл / М. М. Барна, О. П. Іванова, Л. С. Похила Г. Ф. Яцук. – Тернопіль : Мандрівець, 1998. – 80 с.

35. Методичні рекомендації до навчально-польової практики з ботаніки (морфології рослин) для студентів I-го курсу (спеціальність «Біологія і хімія» та «Біологія») / М. М. Барна, Н. Д. Шанайда, М. І. Шанайда. – Тернопіль, 1999. – 65 с.

36. Програмований безмашинний контроль за самостійною роботою студентів з анатомії та морфології рослин / М. М. Барна // Методичні рекомендації для студентів природничих факультетів педагогічних інститутів. – Київ : РНМК Міносвіти УРСР, 1985. – 48 с. Рекомендовано МО України.

37. Організація і проведення самостійної роботи студентів з анатомії та морфології рослин / М. М. Барна, І. В. Мороз // Методичні рекомендації для студентів природничих факультетів педагогічних інститутів. – Київ : РНМК Міносвіти УРСР, 1988. – 48 с. Рекомендовано МО України.


Авторські свідоцтва на винаходи

38. А. с. 1438694 СССР, МКИ А 61 B 5/00. Устройство для выделения участка коры головного мозга / Н. Н. Барна, М. М. Мороз (СССР). – № 4092389/28 – 14; заявл. 14.07.86 : опубл. 23.11.88, Бюл. № 43.

39. А. с. 1655388 СССР, МКИ А 01 Н 1/04. Способ Барны Н. Н. подбора родительских пар для получения гетерозисных гибридов ивовых / Н. Н. Барна (СССР). – № 4664259/13; заявл. 26.01.89 : опубл. 15.06.91, Бюл. № 22.

40. А. с. 1423115 СССР, МКИ А 61 D 3/00. Столик для закрепления, фиксации и оперирования лабораторных животных / Н. Н. Барна, М. М. Мороз, О. Н. Барна (СССР). – № 4104218/30 – 15 ; заявл. 09.07.86 : опубл. 15.09.88, Бюл. № 34.

41. А. с. 1567139 СССР, МКИ А 01 К 61/00. Способ приготовления искусственного корма для товарного карпа / С. В. Крутовский, А. В. Лутцев, Н. Н. Барна, Р. Н. Шандрук, В. З. Курант, О. Б. Столяр, Л. М. Романишина, Н. В. Середа (СССР). № 4189117/31 – 13.

42. А. с. 1457866 СССР, МКИ А 01 Н 1/04. Способ Н. Н. Барны прогнозирования гетерозиса у гибридов тополей и ив / Н. Н. Барна (СССР). – № 104950/30 – 13; заявл. 02.06.86 : опубл.5.02.89, Бюл. № 6.


 Статті у фахових наукових виданнях

1. Барна М. М.  Типи насінних зачатків у видів родини Salicaceae Mirb. / М. М. Барна // Наук. зап. Терноп. держ. пед. ун–ту ім. Володимира Гнатюка. Сер. Біол. — 2003. — № 2 (21). — С. 3—8.

2. Барна М. М. Великий фітобіолог сучасності (до 80 – річчя від дня народження академіка К. М. Ситника) / М. М. Барна, Л. С. Барна // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун–ту ім. Володимира Гнатюка. Сер. Біол. — 2006. — № 2 (2 9). — С. 144—157.

3. М. М. Барна Невідомі сторінки з наукової спадщини та життя Віллібальда Бессера / В. І. Чопик, , Л. С. Барна [та ін.] // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун–ту ім. Володимира Гнатюка. Сер. Біол. — 2007. — № 2 (32). — С. 154—161.

4. Барна М. М.  Морфогенез жіночих репродуктивних органів протерандричних і протерогінічних особин Juglans regia L. в умовах Західного Поділля (Тернопільська область) // М. М. Барна, О. Б. Мацюк // Наук. запис. Терноп. нац. пед. ун–ту ім. Володимира  Гнатюка. Сер. Біол. — 2011. — № 4 (49). — С. 3—12.

5. Barna М. М. . Peculiarities of biology of flowering of protandrous and protogenic Juglans regia L. individuals in connection with dichogamy / М. М.  Barna, O. B. Matsuk // Наук. запис. Терноп. нац. пед. ун–ту ім. Володимира Гнатюка. Сер. Біол. — 2012. — № 3 (52). — С. 5—12.

6. Барна М. М. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія — наукове фахове видання України (до 20–річчя від дня заснування) / М. М. Барна, Л. С. Барна // Наук. запис. Терноп. нац. пед. ун–ту ім. Володимира Гнатюка. Сер. Біол. — 2017. — № 1 (69. — С. 3—20.

7. Барна М. М. Біологія цвітіння ранньої (var. praecox Czern.) і пізньої (var. tardiflora Czern.) дуба звичайного (Quercus robur L.) в умовах Західного Поділля / М. М. Барна, Л. С. Барна, Н. А. Карплюк // Наук. запис. Терноп. нац. пед. ун–ту ім. Володимира Гнатюка. Сер. Біол. — 2017. — № 4 (71). — С. 8—23.

8. Барна М. М. Морфогенез генеративних органів ранньої (var. praecox Czern.) і пізньої (var. praecox Czern.) дуба звичайного (Quercus robur L.) / М. М. Барна, Л. С. Барна, Н. А. Карплюк // Наук. запис. Терноп. нац. пед. ун–ту ім. Володимира Гнатюка. Сер. Біол. — 2017. — № 3 (70). — С. 10—22

9. Барна М. М. Філогенія, еволюція та місце родини SALICACEAE MIRB. в системі Квіткові рослини (MAGNOLIOPHYTA)/ М. М. Барна, Л. С. Барна // Наук. запис. Терноп. нац. пед. ун–ту ім. Володимира Гнатюка. Сер. Біол. — 2018. — № 1 (72) — С. 111—119.

10. Grubinko V. V. Ecotoxicological status and prognosis of the state of an urbanized hydroecosystem (on the example of the reservoir Ternopil pond) / V. V Grubinko, H. B. Humeniuk, V.O. Khomenchuk, N. M. Garmatiy, V. B. Voytiuk, M. M. Barna // Journal of Geology, Geography and Geoecology. — 2018 /27 (2). — P. 202—212.

11. Голицький біостаціонар Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: cтворення, функціонування та перспективи (до 20-річчя заснування) / М. М. Барна, Л. С. Барна, С. В. Пида, Н. М. Дробик, В. З. Курант, В. В. Грубінко // Наук. запис. Терноп. нац. пед. ун–ту ім. Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. — 2018. — № 2 (73). — С. 218—233.

12. Барна М. М. Науково-дослідна лабораторія цитоембріології кафедри ботаніки та зоології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: становлення, функціонування та перспективи (до 40-річчя заснування) М. М. Барна // Наук. запис. Терноп. нац. пед. ун–ту ім. Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. — 2018. — № 1 (72). — С. 9—17.

13. Барна М. М. Філогенія, еволюція та місце родини Salicaceae Mirb. в системі Квіткові рослини (Magnoliophyta) / M. M. Барна, Л. С. Барна // Наук. запис. Терноп. нац. пед. ун–ту ім. Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. — 2018. — № 1 (72). — С. 111—118.

14. Барна М. М., Барна Л. С. Матеріали наукових читань, присвячених 120–річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором Університету святого Володимира С. Г. Навашиним. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. № 1 (75). С. 155–164.Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси