Воронкевич Оксана Миколаївна

 Воронкевич Оксана Миколаївна

           

Кандидат психологічних наук

           

Асистент кафедри 
 психології розвитку та консультування


mail: oksanavoronkevych@ukr.netПрофілі
 
GoogleScholar

 ORCID
ResearcherIDНародилася 1988 р. у м. Тернополі. У 2005 р. закінчила Тернопільську спеціалізовану школу І-ІІІ ступенів № 29  з поглибленим вивченням іноземних мов.

У 2005-2010 рр. навчалась у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка, де здобула кваліфікацію магістра психології, викладача психологічних дисциплін.

У 2011-2012 рр. працювала старшим лаборантом кафедри практичної психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка та асистентом кафедри практичної психології за сумісництвом.

У 2012-2015 рр. навчалась в аспірантурі з відривом від виробництва у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

З 2015 р. і до цього часу працює асистентом кафедри практичної психології. У червні 2016 року успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Психологічна профілактика шкільного насильства в початкових класах». 

Є автором робочих програм з навчальних дисциплін «Методика науково-психологічного дослідження», «Психологічна профілактика булінгу» та ряду наукових статей за темою дисертації. Співавтор колективних монографій «Становлення культури життєвого самовизначення сучасної молоді: психологічна теорія і практика», «Аксіопсихологія людської деструктивності: від анатомії до профілактики» та навчально-методичного посібника «Система практик у професійній підготовці психологів».


Сфера професійних інтересів

Методологічні і теоретичні проблеми психології, психологія особистості, психологія розвитку,
впровадження структурної моделі психологічної профілактики насильства в середовищі дітей початкових класів.

У 2009-2010 рр. навчалась на базовому курсі з Позитивної психотерапії та отримала сертифікат консультанта (Basic Consultant of Positive Psychotherapy). 


Стажування

У травні 2017 року пройшла стажування в Південно-Чеському університеті у місті Чеське Будейовіце (Чехія) на тему: «Методи реалізації особистісно орієтованої педагогічної технології» (120 годин, 4 кредити ECTS).Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси