Робота з молоддю


Виховна робота в університеті є важливим компонентом навчально-виховного процесу. Вона спрямована на формування світоглядної позиції та ціннісних орієнтацій студентської молоді, надання широких можливостей для опанування основами наук, багатством національної та світової культури, створення умов для вільного, природо-відповідного, гармонійного розвитку, індивідуального та професійного самовдосконалення.


Основними напрямами виховної роботи в університеті є:

·         національно-патріотичне виховання,

·         громадянське та правове виховання,

·         культурно-масова робота,

·         спортивно-масова та оздоровчо-профілактична робота,

·         робота за місцем проживання студентів,

·         соціально-побутовий напрямок

Виховна робота в університеті будується на засадах загальнолюдських цінностей і проводиться планово, з урахуванням специфіки вищого навчального закладу взагалі та кожного факультету зокрема.

Виховна робота координується відділом у справах молоді й проймає усі структурні ланки університету, охоплюючи декілька рівнів:


·         загальноуніверситетський;

·         факультетський;

·         курсовий;

·         груповий,

·         індивідуальний.

Вихідними положеннями виховного процесу є принципи національного виховання студентської молоді, які й визначають вимоги до змісту, організації і методів виховання. Його мета і завдання випливають із загальнопедагогічних та психологічних принципів.

З метою досягнення більшої ефективності виховного процесу підрозділи університету дотримуються принципів єдності національного і загальнолюдського, науковості і професіоналізму, природовідповідності і культуровідповідності виховання, гуманізації, демократизації, безперервності і наступності, диференціації та індивідуалізації виховного процесу, пріоритету проблемно-розвивальної освіти, активності, самодіяльності і творчої ініціативи студентської молоді, інтеграції традиційних і нових форм виховної роботи, гармонізації родинного і суспільного виховання, єдності освіти і виховання тощо. Світоглядні знання переходять у погляди та переконання лише тоді, коли засвоєння їх відбувається в цікавій та доступній формі.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (095) 565-38-98 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси