Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ECTS)

 

   
       Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система – це система, створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру і порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їх академічного визнання.
    Система розроблена для забезпечення мобільності студентів, спрощує розуміння і порівняння навчальних програм та досягнень студентів як між вітчизняними, так і іноземними навчальними закладами.
     За своєю суттю ECTS не регулює змісту, структури чи еквівалентності навчальних програм. Це – питання якості, яка повинна визначатися самими вищими навчальними закладами під час створення необхідних баз для укладання двосторонніх чи багатосторонніх угод про співпрацю. ECTS забезпечує прозорість і сприяє визнанню освіти.
   Використання ECTS є добровільним і базується на взаємній довірі та переконанні щодо якості навчальної роботи освітніх закладів-партнерів і передбачає реалізацію всіх її складових: застосування кредитів ECTS, шкали оцінювання, дотримання угоди про навчання, наявність інформаційних пакетів.
   Система ECTS створена в рамках пілотного проекту, профінансованого Європейською Комісією протягом 1988-1995 років, для підвищення мобільності студентів та взаємного визнання результатів навчання за кордоном.

ДОВІДНИК КОРИСТУВАЧА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРНОЇ СИСТЕМИ (ЄКТС)

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси