Вільчинський Олександр Казимирович

Вільчинський Олександр Казимирович
Кандидат наук із соціальних комунікацій,


доцент кафедри журналістики
Е-mail: vilchyk@tnpu.edu.ua


Тел.: 067 87 99 656Профілі
Scopus
ORCID

Google Scholar

Publons

Journals


Освіта та науково-педагогічна діяльність


Закінчив факультет журналістики Львівського державного університету імені І. Франка (1985). 


У 2012 році захистив кандидатську дисертацію «Преса Тернопільщини 1985-1991 років: структурно-змістовий аспект».


З 1995 р. – член Національної спілки журналістів України, з 1995 р. – член Національної спілки письменників України, з 2002 р. – Асоціації українських письменників.


Починаючи з 2004 р., пише колонки у тернопільських газетах «RIA плюс» і «20 хвилин».


Автор понад 20 статей у фахових виданнях. Учасник міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій. Лауреат Всеукраїнського конкурсу романів та кіносценаріїв «Коронація слова 2002», володар гран-прі й першої премії «Коронація слова 2003», «Людина року Тернопілля 2021», депутат Тернопільської міської ради.


Сфера наукових інтересів: сучасна українська публіцистика, історико-журналістські дослідження, становлення національної ідентичності, формування громадянського суспільства.


Підвищення кваліфікації

  • «Технології дистанційного онлайн навчання» – стажування при Центрі дистанційного навчання та новітніх освітніх технологій ТНПУ ім. В. Гнатюк, 2015 р. Сертифікат (36 год.).
  • Львівський національний університет ім. І. Франка – підвищення кваліфікації (стажування) на кафедрі теорії і практики журналістики (01.11.2017 р. по 01.05.2018 р.). Тема стажування: «Медіаконвергенція та мультимедійність як специфічні особливості нових медіа». Звіт.
  • Міжнародне наукове стажування при Katedra Technologii Informacyjnych Mediów, Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego (05.12.2018 р. – 07.12.2018 р., м. Варшава, Польща). Тема стажування:
  • «Логістика та менеджмент у ЗМІ». Сертифікат.

Навчальні дисципліни


«Теорія і методика журналістської творчості», «Організація роботи віртуальної редакції», «Журналістська майстерність», «Сучасна українська публіцистика», «Медіаменеджмент», «Журналістські професії».


Основні публікації


Монографія


1. Вільчинський Олександр. Преса Тернопільщини 1985-1991 років: структурно-змістовий аспект. Тернопіль : ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2016. 160 с.


Вибрані статті в зарубіжних журналах


1. Вільчинський О. Три етапи трансформації тернопільської преси в період суспільних змін 1990-1991 років на прикладі газети «Вільне життя». Europsky filozoficky a historicky diskurz. Praha, 2017. 6 с.


2. Вільчинський О. Етапи декомунізації тернопільської преси в період суспільних змін 1990-1991 років. Ukraina 25 lat na drodze niepodleglosci. Olsztyn, 2017. 12 с.


3. Вільчинський О. Літературні твори на шпальтах «Тернополя вечірнього» в контексті трансформації видання в період суспільнмих змін 1990-1991 рр.. Humanities and Social Sciences. Science and Education a New Dimension. Budapest, 2018. VI (29). S. 72-74.


4. Вільчинський О., Вільчинська Т. Частка як засіб формування комунікативних типів речення у творчості В. Шовкошитного. The driving force of science and trends in its development: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I Internacional scientific and Theoretical Conference (Vol. 3), January 29, 2021. Coventry, United Kingdom: European Scientific Platform. P. 79-84. ukrlogos.in.ua


Вибрані статті в українських журналах


1. Вільчинський О. Роль газети Книжник-review у формування книжкового ринку України: складові медіа-реальності. Діалог : Медіа-студії : збірник наукових праць. Вип. 3. Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2005. С. 76-80.


2. Вільчинський О. Від «Поступу» до «PostПоступу»: національна ідея і становлення української незалежної преси. Наукові записки Інституту журналістики. Т. 2-6. Київ: КНУ імені Тараса Шевченка, 2007. С. 203-206.


3. Вільчинський О. Складові медіа-реальності: газета «Тернопіль вечірній» на межі ідеологій (1990-1991 рр.). Мовні і концептуальні картини світу. Вип. 26. Ч. 1. Київ: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2009. С. 167-171. http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Mikks/2009_26_1.pdf


4. Вільчинський О. Преса Тернопільщини в період суспільних змін (1989-1991 рр.). Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць. Вип. 9. Ч. 1. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. С. 15-18. http://www.lnu.edu.ua/faculty/jur/vypusk7/n9/tele-and_radio_journalism-9-03.pdf


5. Вільчинський О. Становлення незалежної преси на Тернопіллі (Дмитро Павличко на сторінках «Тернополя вечірнього» у 1990-1991 рр.). Studia methodologica. Вип. 30. Тернопіль : ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 2010. С. 12-14.

 

6. Вільчинський О. Тема Польщі та її вербальне вираження на сторінках газети «Тернопіль вечірній» у період суспільних змін в 1990-1991 роках. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Сер.: Мовознавство. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. Вип. 1 (23). С. 31-34.


7. Вільчинський О. Етапи трансформації тернопільської преси в період суспільних змін кінця 1980-х – початку 1990-х рр. (на прикладі газети «Ровесник»). Медіапростір : збірник наукових статей із соціальних комунікацій. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017.


8. Вільчинський О., Вільчинська Т. Тенденції мовного розвитку і книгодрукування в Україні XVII ст. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Мовознавство. Тернопіль: ТНПУ, 2018. Вип. I (29). С. 23-28.


9. Вільчинський О. Особливості вербалізації ідеї державності у мас-медійному тексті (на матеріалі газети «Тернопіль вечірній» в період суспільних змін 1990-1991 років). Вісник львівського університету. Серія: Журналістика, 2019. Вип. 45. С.175-182.


10. Вільчинський О., Вільчинська Т. Становлення та розвиток реклами в газеті “Тернопіль вечірній” у контексті трансформації видання в період суспільних змін 1990-1991 років. Media poczatku XXI wieku. Logistyka i administrowanie w mediach. Zarzadzanie Big Data. Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2019. S. 79-87.


11. Вільчинський О., Вільчинська Т. Жанрово-стильові особливості поетичної драматургії Лесі Українки у вітчизняній та діаспорній науковій парадигмі (на матеріалі «Лісової пісні»). Волинь філологічна: текст і контекст. 2019. №28. С. 273-285.


12. Modeling neural network segmentation of the media market. https://www.scopus.com.iaeme.com/ijm/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=3 Journal Impact Factor (2020)


13. Вільчинський О., Вільчинська Т., Бачинська, Вербовецька О. Лінгвокультурна природа концепту «відьма» в етнографічних записах Володимира Гнатюка (до 150-річчя від дня народження). Мова: науково-теоретичний часопис з мовознавства. № 35. Одеса: Астропринт, 2021. С. 68-73.


14. Вільчинський О., Вільчинська Т. Етнолінгвокультурна природа концепту «вода» в «Лісовій пісні» Лесі Українки. Міжнародний філологічний часопис. Вип. 12 (2). Київ: Міленіум, 2021. С. 10-16. http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Filol/issue/view/637


Відзнаки

  • Грамота Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2021 р.);
  • «Людина року Тернопілля 2021».

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси