Киданюк Андрій Володимирович
Киданюк Андрій Володимирович

Кандидат історичних наук

Доцент
Профілі: 
      ORCID
     ResearcherID
 

Біографія
Народився 30 березня 1984 р. у місті Ізяславі Хмельницької області. З вересня 1990 р. по червень 2001 р навчався в Ізяславській середній загальноосвітній школі № 5.

У вересні 2001 р вступив на історичний факультет Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, який закінчив з відзнакою у 2006 р.

З 2006 р. по 2011 р. навчався в аспірантурі Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. 

В 2012 р. захистив кандидатську дисертацію “ Соціально-економічні та культурні процеси у селі упродовж 1944–1950 рр. (на матеріалах Дрогобицької, Львівської, Станіславської, Тернопільської областей)” за спеціальністю – 07.00.01 – історія України у спеціалізованій вченій раді Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Трудова та громадська діяльність:
З листопада 2006 р. по лютий 2015 р. заступник голови профспілкового комітету студентів ТНПУ ім. В.Гнатюка;

З вересня 2013 р. викладач кафедри історії України ТНПУ ім. В.Гнатюка;

З лютого 2015 р. по лютий 2018 р. голова профспілкового комітету студентів ТНПУ ім. В.Гнатюка;

З березня 2015 р. по березень 2018 р. член президії Тернопільської організації профспілки працівників освіти і науки;

З березня 2015 р. по квітень 2018 р. член Тернопільської обласної ради профспілок;

З квітня 2016 по квітень 2018 р. член громадської ради при Тернопільській обласній державній адміністрації;

З березня 2018 р. доцент кафедри історії України ТНПУ ім. В.Гнатюка.

З листопада 2018 р. доцент кафедри філософії та суспільних наук ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Відзнаки:
Неодноразово нагороджений грамотами і подяками Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка та органів місцевої влади. 

Сфера наукових інтересів:
Західноукраїнське село у радянський період, розвиток вітчизняної політичної системи.

Основні публікації:

1. Misko V. Sacrum and profanum in religious life of peasants in Western Ukraine (1918 – 1939) / V. Misko, A. Kydanyuk // Східноєвропейський історичний вісник. – 2019. – Вип. 11. – С. 118–132.

2. Киданюк А.В. Соціально-економічні та культурні процеси у західноукраїнському селі (1944–1950 рр.) : монографія / А. В. Киданюк. – Тернопіль, 2018.

3. Киданюк А.В. Теоретико-методологічні засади дослідження соціально-економічних та культурних процесів у західноукраїнському селі упродовж 1944–1950 рр. / А. В. Киданюк // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія: Історія. – 2015.

4. Киданюк А.В. Дослідження соціально-економічних та культурних процесів в західноукраїнському селі упродовж 1944–1950 рр. в сучасній українській історіографії / А. В. Киданюк // Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014.

5. Киданюк А.В. Матеріальне забезпечення колгоспів Західної України упродовж 1944–1950 рр. / А. В. Киданюк // Український селянин. Збірник наукових праць. – Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2014.

6. Киданюк А.В. Дослідження соціально-економічних та культурних процесів в західноукраїнському селі упродовж 1944–1950 рр. у радянській історіографії / А. В. Киданюк // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія : Історія. – 2013.

7. Киданюк А.В. Ефективність колгоспного господарювання на західноукраїнських землях (1944–1950 рр.) / А. В. Киданюк // Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки. – 2011.

8. Киданюк А. В. Селянський опір радянізації та колективізації західноукраїнського села (1944–1950 рр.) / А. В. Киданюк // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія : Історія. – 2011.

9. Киданюк А. В. Культурно-освітні процеси в західноукраїнському селі у 1944–1950 рр. / А. В. Киданюк // Історичні студії Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2010.

10. Киданюк А. Відновлення мережі шкіл у західноукраїнському селі у 1944–1950 рр. / Киданюк Андрій // Одіссос. Актуальні проблеми історії, археології та етнології. – 2010.

11. Киданюк А. Соціальне становище селян Західної України у 1944–1950 рр. / Андрій Киданюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. – 2010.
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси