Левчик Ірина Юріївна

Левчик Ірина Юріївна


Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри 
іноземних мов 

mail: iralevchyk@tnpu.edu.ua 

Народилася 28 липня 1982 року в м. Тернопіль.

У 2003 р. закінчила Тернопільський державний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка і отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Педагогічна освіта» та здобула кваліфікацію бакалавра англійської мови та літератури.

У 2003 р. вступила до магістратури Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (ТНПУ), яку закінчила в 2004 р. за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови, вчителя німецької мови та зарубіжної літератури.

У 2014 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування професійно орієнтованої англомовної компетентності у говорінні майбутніх психологів» (м. Одеса, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського) та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – Теорія та методика навчання (германські мови).


2017 –- по даний час – на посаді доцента кафедри іноземних мов Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка

2004 – 2015 – асистент кафедри іноземних мов Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка


Стажування

15.04 2016 – 15.07.2016 – стажування на базі Вищої школи лінгвістичної м. Ченстохова (Польща) за програмою «Інноваційні методи і технології навчання: найновіше в європейській освітній практиці» (Професійна освіта; Англійська філологія)


Сфера наукових інтересів 

Методика інтенсифікації навчання іноземних мов студентів немовних спеціальностей. 


Відзнаки 

2016 – сертифікат IELTS з визначення рівня володіння англійською мовою (С1)


Основні публікації

45 публікацій, з них 20 у фахових виданнях України та за кордоном (2 публікації у закордонних журналах що входять до наукометричної бази Scopus та 1 публікація у співавторстві з Морською Л.І. у вітчизняному журналі, що входить до наукометричної бази Web of Science), а також є співавтором посібників «English for psychologists», «Movie English Learning Course» для студентів вищих закладів освіти (з грифом МОН України) та «Професійно орієнтоване англомовне спілкування психологів (у конфліктній ситуації)», «Базовий курс англійської мови для майбутніх психологів. Друге видання: оновлене та покращене», «Англійська мова для ділового та академічного письма (базовий курс для магістрантів)» , «Методика здійснення сучасних наукових досліджень» та колективної монографії «Сучасний стан навчання іноземних мов студентів гуманітарних спеціальностей».

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси