Пермякова Ольга Григорівна


Пермякова

Кандидат педагогічних наук, (спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки)

Доцент кафедри романо-германської філології

mailpermolga@yahoo.fr 


Профілі
ORCID
Google Scolar

Закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю французька та німецька мови.  


З 1984 року по 1995 рік працювала вчителем французької/німецької мов СШ №21 м. Тернополя. 


З 1995 року по 1997 рік працювала на посаді викладача французької/німецької мов в ліцеї м. Тернополя. 

З 1997 по 2001 рік працювала на посаді викладача французької/німецької мов в Галицькому коледжі. 

У 1999-2004 рр. на запрошення французької асоціації м.Сюз ла Рус співпрацювала в якості перекладача у Франції.

З 2001 року по 2003 рік працювала на посаді старшого викладача Тернопільського експериментального інституту педагогічної освіти. 

З 2002 року по 2004 рік працювала  на посаді викладача кафедри іноземних мов Тернопільської медичної академії. 

У 2004 році прийнята на посаду викладача кафедри французької мови Тернопільського державного педагогічного університету. 

У 2010 році закінчила аспірантуру і захистила кандидатську дисертацію на тему: «Моніторинг якості навчання в загальноосвітніх закладах Франції другої половини ХХ століття». 

У 2012 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри французької та другої іноземної мови. 


Стажування

Пройшла стажування з курсу «Методика створення eлeктронних курсів в системі MOODLE», (ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010 р.), «Технології дистанційного он-лайн навчання» (ТНПУ ім. В. Гнатюка, Тернопіль, 2015 р.). 


Проходила стажування у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (2015 рік), Львівському національному університеті імені Івана Франка (26.09.2016 - 26.03.2017 рр.). 

Коло наукових інтересів: проблеми порівняльної педагогіки, оцінювання навчальних досягнень учнів, моніторинг якості освіти, реформування освіти, світові тенденції організації навчального процесу у ВНЗ, використання інноваційних технологій в процесі навчання іноземних мов. 

Основні публікації

Опубліковано більше 40 наукових і навчально-методичних праць.

1. Пермякова О. Г. Моніторинг успішності французьких учнів у навчальних закладах середньої освіти в зонах пріоритетного навчання / О. Г. Пермякова // Нова педагогічна думка: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / [гол. редкол. І. Пасічник]. − Рівне: РОІППО, 2007. − С. 3-7. 

2. Пермякова О. Г. Моніторинг якості навчання в загальноосвітніх закладах: досвід Франції / О. Г. Пермякова // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. − 2008. − №4. − С.125-135. 

3. Пермякова О. Г. Досимологічні дослідження у працях французьких науковців / О. Г. Пермякова // Науковий вісник Ужгородського університету. – Сер.: Педагогіка. Соціальна робота. – Зб. статей : – Ужгород : УНУ, 2011. – Вип.21. – С. 154 – 157. 

4. Пермякова О. Стратегічні реформування в освітній системі Франції. /О. Пермякова // Материали за 9 а международна научна практична конференция, «Новината за напреднали наука», - 2013. Том 21. Педагогически науки. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД- 80 стр.

5. Пермякова О.  Диференція у навчанні та успішність учнів в загальноосвітніх закладах західної Європи (історичний контекст) / О. Пермякова //  Проблемы современного педагогического образования. Сер.: Педагогика и психология. – Сб. статей: – Ялта: РИО ГПА, 2016. – Вып. 51. – Ч. 4. – С. 309-314.

6. Пермякова О.Г. Якість вищої медичної освіти : досвід Франції / Якість вищої медичної освіти [до 60-ти річчя ТДМУ] [монографія] / [Вихрущ А.В., Кліщ І.М., Федчишин Н.О. та ін.]; за  ред. А.Г. Шульгая, Н.О. Федчишин. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2017. – С. 245-266.

7.  Пермякова Ольга . Сімейне виховання та соціальна адаптація дітей (приклад Франції)  ∕ Гуманізація навчально-виховного процесу ∕∕ Збірник наукових праць № 5 (91) 2018 – Харків ТОВ «Видавництво НТМТ» – С.330-348. 

8.  Пермякова О. Г. Роль родини й сімейного виховання в організації освітнього процесу Німеччини і  Франції: історія та досвід ∕ Федчишин Н. О., Пермякова О. Г. ∕∕ Медична освіта : наук.-практ. журн. / голов. ред. Н. О. Федчишин. – Тернопіль : ТДМУ, 2019. – № 1. – С.181-187.

9. Пермякова О. Філософський і педагогічний аспекти естетичного виховання в Німеччині та Франції: минуле й сьогодення. / Рамбу Н., Федчишин Н., Пермякова О. //  Медична освіта. – Тернопіль, 2019. №3. С. 128 -134.   

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси