Главацька Ольга Леонідівна 

 Главацька.j


Кандидат педагогічних наук, доцент


Доцент кафедрие-mail:  hlavatska@tnpu.edu.ua


Профілі:

     Google Scholar 
     ORCID

     ReseacherID
 Досвід роботи

33 р. – у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (TНПУ). 

   Освіта

 • Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль; аспірантура зі спеціальності 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти (1997-2000 рр.). Тема дисертації: «Проблема підготовки майбутніх учителів до статевого виховання учнів»;
 • Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»; спеціальність - 016 Спеціальна освіта, освітня програма «Спеціальна освіта. Логопедія. Спеціальна психологія», кваліфікація - вчитель-логопед, спеціальний психолог, методист спеціальної та інклюзивної освіти, викладач закладів вищої освіти (2019-2021 рр.);
 • Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій, м. Тернопіль; спеціальність - 231 Соціальна робота, кваліфікація - спеціаліст з соціальної роботи (2017-2019 рр.);
 • Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль; спеціальність - Управління персоналом і економіка праці, кваліфікація - спеціаліст із управління персоналом і економіки праці (2006-2008 рр.);
 • Тернопільський державний педагогічний інститут ім. Я.О. Галана, м. Тернопіль; спеціальність - Математика і фізика, кваліфікація - вчитель математики і фізики (1984-1989 рр.).

   Підвищення кваліфікації, стажування, тренінги

 • вебінар «Корекційна робота із подолання дискалькулії», онлайн, 2022 р. (сертифікат);
 • вебінар «Структура корекційного онлайн заняття», онлайн, 2022 р. (сертифікат);
 • міжуніверситетський лекторій. Провела лекцію на тему: «Попередження професійного вигорання». Прослухала лекцію на тему: «Категорії освітніх труднощів та рівні підтримки дітей з ООП в освітньому просторі України», онлайн, 2022 р. (сертифікати);
 • інтегрований онлайн курс «ABC of Improving the Welfare of Children with Celebral Palsy». Асоціація допомоги дітям з ДЦП «Крок за кроком» у м. Замосць, Польща, 2021 р. (сертифікат);
 • семінар «Дистанційна освіта як фактор постмодерністського суспільства в умовах COVID-19», Тернопіль, 2021 р. (сертифікат);
 • семінар-тренінг «Середовище онлайн навчання ТНПУ LCM Moodle», Тернопіль, 2021 р. (сертифікат);
 • Технології дистанційного онлайн навчання, онлайн-курс, розроблений Тернопільським національним педагогічним університетом імені Володимира Гнатюка, Тернопіль, 2020 р. (сертифікат);
 • майстер-клас «Профілактика та фасилітація в освітньому процесі», Тернопіль, 2020 р. (сертифікат);
 • вебінар «Булінг в освітньому середовищі: як розпізнати та протидіяти», Тернопіль, 2020 р. (сертифікат);
 • майстер-клас «Ігропрактика та фасилітація в освітньому процесі», Тернопіль, 2020 р. (сертифікат);
 • підвищення кваліфікації на кафедрі психології та соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету, Тернопіль, 2020 р. (свідоцтво);
 • стажування у Польщі, Кatedra pedagogiki katolickiej Wydzial Zamiejscowy Prawa I Nauk o spoleczenstwie ul. Ofiar Katynia 6, 37-450 Stalowa Wola, 2018 р. (свідоцтво);
 • семінар-тренінг «Навчання без конфліктних ситуацій», Тернопіль, 2018 р. (сертифікат).

   Професійна та громадська активність

 • Член журі І міського наукового марафону «STEP UP», м. Тернопіль, 2022 р.
 • Координатор онлайн-конференції для учнів 10-11-х класів «Молодь проти насильства» в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» (2019-2021 рр.).

  Сфери наукових інтересів

 • підготовка фахівців педагогічного профілю до роботи в інклюзивному освітньому середовищі, самовиховання особистості, менеджмент, спеціальна методика математики.
 • Забезпечення дисциплін

 • Самовиховання особистості;
 • Спеціальна освіта в Україні та за кордоном;
 • Основи наукових досліджень;
 • Менеджмент соціальної роботи;
 • Спеціальна методика навчання математики.

Наукові праці:

Монографії

  1. Главацька О.Л. Попередження професійного вигорання фахівців інклюзивної освіти. Інклюзія в дії: стратегії впровадження в Україні та світі: колективна монографія / О. Главацька, Н. Горішна, Г. Слозанська та ін. Тернопіль: Осадца Ю.В., 2022. С. 4–6, 56–98. (326 с.). 

  2. Главацька О.Л. Самоменеджмент як технологія професійної діяльності керівника закладу загальної середньої освіти. Актуальні проблеми управління закладами освіти в контексті стратегії модернізації освітньої галузі: колективна монографія / за заг. ред. В.П. Кравця, Г.М. Мешко. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020.  С. 160–178. (310 с.)

  3. Главацька О.Л. Сутність і загальна характеристика соціально-профілактичної роботи з підлітками, схильними до девіантної поведінки. Теорія та практика профілактичної роботи з дітьми, схильними до девіантної поведінки: український і міжнародний досвід : монографія / О. Янкович, О. Кікінежді, І. Козубовська, В. Поліщук, Г. Радчук та ін. Тернопіль : Осадца Ю.В., 2018. С. 101–111. (304 с.)

  4. Главацька О.Л. Теоретико-сутнісна характеристика соціального супроводу людей похилого віку в умовах територіальної громади. Соціальна робота з різними категоріями населення у територіальній громаді: українські реалії та міжнародний досвід : колективна монографія / В. Поліщук, Н. Горішна, Г. Слозанська та ін. Тернопіль : Осадца Ю.В., 2018. С. 87–105. (219 с.)

  Посібники

  1. Главацька О.Л., Олійник Г.М. Програми анімаційних заходів: навчально-методичний посібник для студентів спеціальностей 231 Соціальна робота та 028 Менеджмент соціокультурної діяльності. Тернопіль : Вектор, 2020. 126 с.

  2. Главацька О.Л. Івент-менеджмент: теорія та практика: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності». Тернопіль : ФОП Паляниця В.А., 2020. 319 с.

  3. Олійник Г.М., Главацька О.Л. Соціокультурна анімація: методичні рекомендації для студентів спеціальності 231 Соціальна робота / за ред. проф. В.А. Поліщук. Тернопіль : Вектор, 2019. 110 с.

  4. Тести для кваліфікаційного іспиту з «Теорії і практики соціальної роботи» (для здобувачів ступеня «бакалавр» зі спеціальності 231 Соціальна робота) / О. Главацька, Н. Горішна, Н. Олексюк, Г. Слозанська; за заг. ред. О. Главацької, В. Поліщук. Тернопіль: Вектор. 2019. 130 с.

  5. Главацька О.Л., Петришин Л.Й. Методичні рекомендації до написання й оформлення бакалаврської роботи для студентів спеціальності 231 Соціальна робота. Тернопіль : Вектор, 2017. 54 с.

  6. Главацька О.Л. Менеджмент соціальної роботи: теорія та практика: навчально-методичний посібник. Тернопіль: Вектор, 2015. 616 с.

  7. Главацька О.Л. Дипломна та магістерська роботи: вимоги до написання та оформлення: методичний посібник. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. 48 с.

  8. Главацька О.Л. Основи самовиховання особистості: навчально-методичний посібник. Київ: Кондор, 2012. 206 с.

  9. Главацька О.Л., Калаур С.М. Соціальні основи розвитку особистості (навчально-методичний посібник). Тернопіль: ТНПУ, 2008. 315 с.

  10.  Главацька О.Л., Грод І.М., Яріш О.І. Соціальна робота з людьми літнього і старого віку: посібник. Тернопіль : Осадца Ю.В., 2022. 188 с.

  11. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для здобувачів освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 016 Спеціальна освіта / уклад. Н. М. Горішна, Г. І. Слозанська, О. Л. Главацька, І. Н. Пацула. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. 47 с.

  Статті

  1. Grod I., Glavatska O. Relevance a combination origami and some geometry topics. The 14th International scientific and practical conference «International scientific innovations in human life» (August 4-6, 2022) Cognum Publishing House, Manchester, United Kingdom. 2022. P. 152–159 .(441 p.).

  2. Главацька О., Грод І. Перспективи використання мультимедійних демонстрацій, створених засобами FLASH. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. 2022. № 1. С. 25–31. (195 с.).

  3. Главацька О.Л., Олійник Г.М. Проектування професійної кар’єри сучасною студентською молоддю. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 40. Том 1. С. 258–262. (308 с.).

  4. Олійник Г. М., Главацька О. Л. Організація дозвілля підлітків з особливими освітніми потребами. Науковий журнал «Ввічливість. Humanitas». Луцьк : Гельветика : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2021. № 3. С. 70–75.

  5. Олійник Г.М., Главацька О.Л. Особливості роботи соціального педагога з сім’ями, які виховують дитину з інвалідністю. The recommended citation for this publication is: Borshosh Y. Rent as a form of citizens realization of their land rights. About modern problems in science and ways to solve them. Abstracts of XII International Scientific and Practical Conference. Graz, Austria 2021. Pp. 15-18.

  6. Ребуха Л.З., Главацька О.Л. Професійна готовність фахівців соціономічних професій до впровадження інклюзивної освіти: аксіологічні засади. Інноваційна педагогіка. Науковий журнал. Випуск 24. Том 2. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 105‒108.

  7. Hlavatska O. Self care for social workers in avoiding burnout. Social Work and Education. Vol. 7, № 1. Ternopil-Aberdeen, 2020.

  8. Horishna N., Polishchuk V., Slozanska H., Hlavatska O. Trends in the development of inclusive education in Ukraine. Educational Dimension. 2020. Vol. 3 (55). P. 103–116.

  9. Главацька О.Л. Попередження та подолання професійного вигорання соціальних працівників. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота»: зб. наук. пр. / Ред. кол. : Козубовська І.В. (гол. ред.) та ін. Ужгород : Вид-во УжНУ «Говерла», 2019. Випуск 2 (45). С. 41–46.

  10. Главацька О.Л. Зміст соціально-педагогічної діяльності в аспекті гендерної соціалізації учнів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Випуск 24 (ІІ том) : збірник наукових праць. Київ : Вид-тво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. С. 18-25.

  11. Hlavatska, O. Specific features of social workers’ professional burnout, Social Work and Education. 2017, Vol.2. Р. 27–35.

  12. Главацька О.Л., Гуменюк О.С., Мойсеюк В.П. Попередження професійного вигорання як механізм збереження професійного здоров’я логопедів. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», Вип. 55. Том 1. 2022. С. 240–246.

  13. Главацька О., Грод І. Перспективи використання мультимедійних демонстрацій, створених засобами FLASH. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. 2022. № 1. С. 25–31.

  14. Grod I., Glavatska O. Relevance a combination origami and some geometry topics. The 14th International scientific and practical conference «International scientific innovations in human life» (August 4-6, 2022) Cognum Publishing House, Manchester, United Kingdom. 2022. P. 152–159.Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси