Підвищення кваліфікації

ТНПУ ім. В. Гнатюка відповідно до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800, організовує надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації за місцем провадження власної освітньої діяльності для педагогічних і науково-педагогічних працівників. 

ТНПУ ім. В. Гнатюка пропонує підвищення кваліфікації за такими видами:
  • навчання за програмою підвищення кваліфікації;
  • стажування;
  • участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо.
Один день стажування оцінюється у 6 годин або 0,3 кредиту ЄКТС.

За результатами проходження підвищення кваліфікації педагогічним та науково-педагогічним працівникам видається документ (сертифікат) про підвищення кваліфікації.

Перелік виданих документів про підвищення кваліфікації оприлюднюється на офіційному вебсайті ТНПУ ім. В. Гнатюка протягом 15 календарних днів після їх видачі та містить таку інформацію:
  • прізвище та ініціали (ініціал імені) педагогічного або науково-педагогічного працівника, який пройшов підвищення кваліфікації;
  • форму, вид, тему (напрям, найменування) підвищення кваліфікації та його обсяг (тривалість) в годинах або кредитах ЄКТС;
  • дату видачі та обліковий запис документа про підвищення кваліфікації.
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси