Обсяг державного замовлення на базі повної середньої освіти денної та заочної форм навчання на 2016/2017 навчальний рік

Факультет

Код та найменування спеціальності

Форма
навчан.

Держ
замовлення

ГЕОГРАФІЧНИЙ

101 Екологія (Екологія)

денна

макс.18*

заочна

2

242 Туризм

денна

макс.10*

заочна

0

014 Середня освіта (Географія)

денна

20

заочна

1

ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ

014 Середня освіта (Технологічна освіта)

денна

15

заочна

0

015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

денна

30

ІНОЗЕМНИХ МОВ

014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

денна

30

035 Філологія. Переклад (англійсько-український)

макс.25*

014 Середня освіта (Мова і література (німецька))

10

ІСТОРИЧНИЙ

014 Середня освіта (Історія)

денна

50

заочна

0

МИСТЕЦТВ

014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

денна

7

014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

5

022 Дизайн

5

026 Сценічне мистецтво

5

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (Декоративне мистецтво)

0

ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ

053 Психологія

денна

макс.17*

заочна

0

231 Соціальна робота (Соціальна робота)

денна

макс.13*

заочна

4

013 Початкова освіта

денна

20

заочна

4

012 Дошкільна освіта

денна

10

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ

014 Середня освіта (Фізика)

денна

8

014 Середня освіта (Математика)

денна

20

014 Середня освіта (Інформатика)

денна

20

ФІЛОЛОГІї І ЖУРНАЛІСТИКИ

061 Журналістика (Журналістика)

денна

3

заочна

0

014 Середня освіта (Українська мова і література)

денна

40

заочна

0

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

014 Середня освіта (Фізична культура)

денна

15

заочна

3

017 Фізична культура і спорт

денна

3

016 Спеціальна освіта (Фізична реабілітація і валеологія)

денна

0

ХІМІКО-БІОЛОГІЧНИЙ

014 Середня освіта (Хімія)

денна

15

014 Середня освіта (Біологія)

денна

25

заочна

0

* - точна кількість визначається згідно загальнодержавного широкого конкурсу 


 

Обсяг державного замовлення на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" денної та заочної форм навчання на 2016/2017 навчальний рік

Факультет

Код та найменування спеціальності

Форма
навчан.

Держ
замовлення

ГЕОГРАФІЧНИЙ

242 Туризм

денна

5

заочна

0

ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

денна

25

заочна

5

015 Професійна освіта (Транспорт)

денна

8

МИСТЕЦТВ

014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

денна

10

ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ

231 Соціальна робота (Соціальна робота)

денна

16

заочна

4

013 Початкова освіта

денна

15

заочна

4

Обсяг державного замовлення у магістатуру денної та заочної форми навчання на 2016/2017 навчальний рік

Факультет

Код та найменування спеціальності

Форма
навчан.

Обсяг

ГЕОГРАФІЧНИЙ

014.07 Середня освіта (Географія)

денна

10

101 Екологія

денна

4

заочна

3

103 Науки про Землю (Географія)

денна

2

242 Туризм

денна

3

ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

денна

15

заочна

8

015.10 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

денна

30

015.20 Професійна освіта (Транспорт)

8

ІНОЗЕМНИХ МОВ

014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська))

денна

15

 

014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька))

10

 

035.04 германські мови та літератури (переклад включно) (англійсько-український переклад)

10

 

035.04 германські мови та літератури (переклад включно) (англійська мова і література)

5

 

035.04 германські мови та літератури (переклад включно) (німецька мова і література)

3

 

ІСТОРИЧНИЙ

014.03 Середня освіта (Історія)

денна

20

МИСТЕЦТВ

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)

денна

7

025 Музичне мистецтво

7

ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ

013 Початкова освіта

денна

20

053 Психологія

15

231 Соціальна робота

12

073 Менеджент (Управління та адміністрування)

денна

5

заочна

5

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ

014.08 Середня освіта (Фізика)

денна

12

014.04 Середня освіта (Математика)

14

014.09 Середня освіта (Інформатика)

5

ФІЛОЛОГІЇ І ЖУРНАЛІСТИКИ

014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

денна

12

014.02 Середня освіта (Мова і література (російська))

2

061 Журналістика

5

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

014.11 Середня освіта (Фізична культура)

денна

5

016 Спеціальна освіта (Фізична реабілітація і валеологія)

2

ХІМІКО-БІОЛОГІЧНИЙ

014.05 Середня освіта (Біологія)

денна

8

014.06 Середня освіта (Хімія)

5

091 Біологія

0

102 Хімія

0

Обсяг державного замовлення на п’ятий курс денної та заочної форм навчання на 2016/2017 навчальний рік

Факультет

Код та найменування спеціальності

Форма
навчан.

Обсяг

ГЕОГРАФІЧНИЙ

014.07 Середня освіта (Географія)

денна

23

заочна

5

101 Екологія

денна

8

заочна

1

242 Туризм

денна

10

заочна

1

ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

денна

0

заочна

0

015.10 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

денна

0

015.20 Професійна освіта (Транспорт)

денна

0

ІНОЗЕМНИХ МОВ

014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська))

денна

26

 

014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька))

6

 

035.04 германські мови та літератури (переклад включно) (англійсько-український переклад)

5

 

ІСТОРИЧНИЙ

014.03 Середня освіта (Історія)

денна

17

заочна

2

МИСТЕЦТВ

014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

денна

10

022 Дизайн

3

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

5

026 Сценічне мистецтво

7

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)

0

заочна

0

ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ

013 Початкова освіта

денна

25

заочна

19

053 Психологія

денна

8

заочна

3

231 Соціальна робота

денна

6

заочна

3

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ

014.04 Середня освіта (Математика)

денна

26

014.08 Середня освіта (Фізика)

0

014.09 Середня освіта (Інформатика)

9

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

заочна

0

ФІЛОЛОГІЇ І ЖУРНАЛІСТИКИ

014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

денна

53

заочна

6

061 Журналістика

денна

5

заочна

3

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

016 Спеціальна освіта (Фізична реабілітація і валеологія)

денна

3

017 Фізична культура і спорт

9

014.11 Середня освіта (Фізична культура)

денна

19

заочна

5

ХІМІКО-БІОЛОГІЧНИЙ

014.06 Середня освіта (Хімія)

денна

8

014.05 Середня освіта (Біологія)

денна

23

заочна

2

Menu
Гаряча лінія
телефон: 43-58-80 email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси
Natural Natural