Обсяг державного замовлення на базі повної загальної середньої освіти денної та заочної форм навчання на 2017/2018 навчальний рік

Факультет

Код та найменування спеціальності

Форма
навчан.

Держ
замовлення

ГЕОГРАФІЧНИЙ

101 Екологія (Екологія)

денна

макс.18*

заочна


242 Туризм

денна

макс.10*

заочна


014 Середня освіта (Географія)

денна


заочна


ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ

014 Середня освіта (Технологічна освіта)

денна


заочна


015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

денна


ІНОЗЕМНИХ МОВ

014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

денна


035 Філологія. Переклад (англійсько-український)

макс.28*

014 Середня освіта (Мова і література (німецька))


ІСТОРИЧНИЙ

014 Середня освіта (Історія)

денна


заочна


МИСТЕЦТВ

014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

денна


014 Середня освіта (Музичне мистецтво)


022 Дизайн


026 Сценічне мистецтво


023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (Декоративне мистецтво)


ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ

053 Психологія

денна

макс.20*

заочна


231 Соціальна робота (Соціальна робота)

денна

макс.16*

заочна


013 Початкова освіта

денна


заочна


012 Дошкільна освіта

денна


ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ

014 Середня освіта (Фізика)

денна


014 Середня освіта (Математика)

денна


014 Середня освіта (Інформатика)

денна


ФІЛОЛОГІї І ЖУРНАЛІСТИКИ

061 Журналістика (Журналістика)

денна


заочна


014 Середня освіта (Українська мова і література)

денна


заочна


ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

014 Середня освіта (Фізична культура)

денна


заочна


017 Фізична культура і спорт

денна


016 Спеціальна освіта (Фізична реабілітація і валеологія)

денна


ХІМІКО-БІОЛОГІЧНИЙ

014 Середня освіта (Хімія)

денна


014 Середня освіта (Біологія)

денна


заочна


* - точна кількість визначається згідно загальнодержавного широкого конкурсу 


 
Menu
Гаряча лінія
телефон: 43-58-80 email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси
Natural Natural Natural