Доступність освітнього середовища

У ТНПУ організація освітнього процесу для осіб з особливими освітніми потребами здійснюється відповідно до Положення про організацію освітнього процесу, зокрема, п. 10 «Організація інклюзивного освітнього процесу».
 
В університеті наказом ректора за поданням декана факультету може утворюватись інклюзивна група здобувачів освіти. Підставою створення інклюзивної групи є письмове звернення здобувача освіти з особливими освітніми потребами або одного з батьків (інших законних представників), рішення центру інклюзивної освіти ТНПУ, а також наявність індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю, іншої документації, що підтверджує наявність в особи особливих освітніх потреб. Для здобувача освіти з особливими освітніми потребами за його участю може розроблятися індивідуальний навчальний план з урахуванням рекомендацій індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (за наявності) та/або висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку особи (за наявності), який підписується таким здобувачем освіти та затверджується деканом. За потреби, в університеті може створюватись група психолого-педагогічного супроводу осіб з особливими освітніми потребами. 

Консультативну допомогу деканатам, кафедрам, суб’єктам освітнього процесу, створення, за необхідності, психолого-педагогічного супроводу осіб з особливими освітніми потребами, координацію інклюзивного навчання в університеті здійснює інклюзивно- ресурсний центр ТНПУ. 

Університет створює інклюзивне освітнє середовище із застосуванням принципів універсального дизайну в освітньому процесі. У разі, коли наявні будівлі, споруди та приміщення ТНПУ неможливо повністю пристосувати для потреб осіб з інвалідністю/порушенням здоров’я, здійснюється їх оптимальне пристосування з урахуванням універсального дизайну. Зокрема, на даний момент в університеті навчальні корпуси та гуртожитки облаштовані пандусами, сходові клітки у цих будівлях промарковані спеціальними жовтими стрічками; використовуються таблиці «Вхід»/«Вихід» та наліпки на поручні з номером поверху, які продубльовані шрифтом Брайля, переобладнуються вбиральні.

У ТНПУ здійснюється індивідуальний підхід, що передбачає застосування адаптацій і модифікацій, що відповідають потребам конкретного здобувача освіти з особливими освітніми потребами.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси