Відділ докторантури і аспірантури


Постолюк Марія Іванівна
Завідувач відділу докторантури і  аспірантури – Постолюк Марія Іванівна 
Адреса:  
м.Тернопіль, вул.М.Кривоноса, 2, каб. 48.  
Телефон: (0352) 43-58-70. 

 

 

Аспірантура в університеті відкрита у 1991 році. Із 6 спеціальностей у 1991 році, зараз нараховується 13 спеціальність, на яких навчається 102 аспіранти денної і заочної форм навчання.


Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка оголошує конкурс до докторантури на 2019 рік за спеціальностями:

 • 011  Науки про освіту;
 • 015 Професійна освіта;
 • 091 Біологія.

Перелік документів, які подають вступники: заява встановленої форми з письмовою згодою майбутнього наукового консультанта (доктора наук); направлення в цільову докторантуру; особовий листок з обліку кадрів з наклеєною фотокарткою 4х6 см; автобіографія;  характеристика-рекомендація до докторантури із зазначенням номеру протоколу та дати засідання Вченої ради вищого навчального закладу за підписом керівника закладу або структурного підрозділу; завірений список опублікованих наукових статей з теми докторської дисертації; розгорнутий план докторської дисертації, підписаний докторантом та консультантом; ксерокопії (та оригінали) дипломів: про вищу освіту, кандидата наук, доцента; паспорт; копія ідентифікаційного коду; довідка з попереднього місця роботи про середню заробітну плату.


За довідками звертатися за адресою: м. Тернопіль, вул. М.Кривоноса 2, аспірантура, докторантура, каб. 48.
Телефон (0352) 43-58-70.

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка оголошує конкурс до аспірантури на 2019 рік за спеціальностями:

 • 011 Науки про освіту;
 • 012 Дошкільна освіта; 
 • 013 Початкова освіта; 
 • 014 Середня освіта; 
 • 015 Професійна освіта; 
 • 032 Історія та археологія;  
 • 035 Філологія; 
 • 053 Психологія; 
 • 061 Журналістика;  
 • 091 Біологія; 
 • 102 Хімія; 
 • 103 Науки про Землю; 
 • 231 Соціальна робота.

Перелік документів, які подають вступники: заява встановленої форми з письмовою згодою майбутнього наукового керівника дисертації; копія диплому про закінчення вищого учбового закладу; копія витягу з диплому; характеристика з місця роботи та направлення в цільову аспірантуру; список опублікованих праць і винаходів, а при їх відсутності – науковий реферат з обраної спеціальності з рецензією наукового керівника; особовий листок установленої форми з наклеєною фотокарткою 4х6 см; копію трудової книжки; копію посвідчення про кандидатські іспити (для осіб, які повністю або частково склали кандидатські іспити); рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності); копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера та копія паспорта; 2 конверти, 2 папки.

При вступі надається перевага особам, які мають досвід практичної роботи за обраним профілем не менше 2 років після закінчення вузу, а також тим, хто повністю або частково склав кандидатські іспити і затвердив теми дисертацій на вчених радах компетентних установ.

Вступні іспити з таких дисциплін: спеціальність, філософія, іноземна мова.
За довідками звертатися за адресою: м. Тернопіль, вул. М.Кривоноса 2, аспірантура, докторантура, каб. 48.Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (095) 565-38-98 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси