Заява. Вступ для здобуття освітнього ступеня "бакалавр" на основі повної загальної середньої освіти

Заява. Вступ для здобуття освітнього ступеня "бакалавр" на основі ОКР "Молодший спеціаліст"


Спеціальності
ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
101 Екологія
242 Туризм
014.07 Середня освіта (Географія)
103 Науки про Землю (Гідрологія)
103 Науки про Землю (Ґрунтознавство, експертна оцінка земель та територіальне планування)
106 Географія

ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
011 Освітні, педагогічні науки (Дизайн інформаційно-освітнього середовища)
014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології, фізична культура)
015.039 Професійна освіта (Цифрові технології)
015.038 Професійна освіта (Транспорт)
241 Готельно-ресторанна справа
122 Комп’ютерні науки (Інформаційні технології інтернету речей)

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ
014.021 Середня освіта (Англійська мова і література)
014.022 Середня освіта (Німецька мова і література)
014.023 Середня освіта (Французька мова і література)
035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська (Англійсько-український переклад)

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
014.03 Середня освіта (Історія)
014.03 Середня освіта (Історія та англійська мова)
014.03 Середня освіта (Історія та правознавство)
032 Історія та археологія
033 Філософія (Аналітика суспільних процесів)

ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ
014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)
014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)
022 Дизайн (Дизайн середовища)
022 Дизайн (Графічний дизайн)
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
026 Сценічне мистецтво 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ
012 Дошкільна освіта
013 Початкова освіта
016 Спеціальна освіта (Логопедія. Спеціальна психологія)
028 Менеджмент соціокультурної діяльності
053 Психологія
053 Психологія (Психологія бізнесу і управління)
231 Соціальна робота 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
014.04 Середня освіта (Математика)
014.08 Середня освіта (Фізика, інформатика, основи робототехніки)
014.08 Середня освіта (Фізика, англійська мова і література)
014.09 Середня освіта (Інформатика)
122 Комп'ютерні науки (Інженерія ігрових проектів)
122 Комп’ютерні науки (Digital-аналітика)

ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОЛОГІЇ І ЖУРНАЛІСТИКИ
014.01 Середня освіта (Українська мова і література)
014.01 Середня освіта (Українська мова і література, англійська мова)
014.28 Середня освіта (Польська мова і література, українська мова і література)
061 Журналістика (Журналістика)

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
014.11 Середня освіта (Фізична культура)
014.11 Середня освіта (Фізична культура і спортивні танці)
017 Фізична культура і спорт (Фізична культура і спорт)
017 Фізична культура і спорт (Фізична реабілітація)

ХІМІКО-БІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
014.06 Середня освіта (Хімія)
014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)
014.15 Середня освіта (Природничі науки)
202 Захист і карантин рослин
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси