Проектна діяльність


Проєкт «Шлях равлика: Модель партнерства на прикладі розвитку сімейних ферм з розведення равликів / Український кластер виробників равликів» 
в рамках Проєкту "Посилене партнерство для сталого розвитку" Спільний проект Уряду Швеції та Програми розвитку ООН в Україні"
Установа-грантоотримувач - "Український кластер виробників равликів" (код ЄДРПОУ – 42260406)
Роль ТНПУ (хіміко-біологічний факультет) – установа-партнер
Вихідні дані проєкту: Договір із Сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом "Український кластер виробників равликів" 
Розмір гранту - 700 тис. грн
Термін виконання - 
Коротко про проєкт: мета проекту - налагодження партнерського підходу між органами державної влади, навчально-науковими установами та виробниками для сталого розвитку сільських територій на прикладі розвитку та кооперації ферм сімейного типу з вирощування їстівних равликів.


Проєкт «Development of students’ mathematical competencies through Digital Mathematical Modeling (Розвиток математичних компетентностей студентів за допомогою цифрового математичного моделювання)» 
в рамках Проєкту "Програма Eurasia 2019"
Установа-грантоотримувач - Університет Агдера , Норвегія (University of Agder, Norway)
Роль ТНПУ (фізико-математичний факультет) - установа-партнер
Вихідні дані проєкту: CPEA-ST-2019/10067
Розмір гранту - 1500000 NOK (близько 3800000 грн)
Термін виконання -
Коротко про проєкт: метою проекту є спільна розробка, пілотування і впровадження нового курсу «Цифрове математичне моделювання», за допомогою якого студенти вивчатимуть основи математичного моделювання, ознайомляться з методами побудови моделей і розроблятимуть власні моделі у співпраці з місцевою громадою, промисловими та діловими партнерами. Особлива увага буде приділена вибору та розробці завдань для математичного моделювання реальних завдань для різних галузей промисловості. Важливою особливістю курсу є широке використання сучасних цифрових технологій, він включатиме елементи адаптивного навчання та штучного інтелекту.
Проєкт «Розвиток потенціалу підготовки учителів іноземної мови на шляху України до впровадження багатомовної освіти та європейської інтеграції» 
в рамках Проєкту "Європейський інструмент сусідства (Erasmus+: КА2 CBHE)"
Установа-грантоотримувач - Тартуський університет (Естонія)
Роль ТНПУ (факультет філології і журналістики) – установа-партнер
Вихідні дані проєкту: 610427-EPP-1-2019-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP
Розмір гранту - 900 000 євро * 29,4274 = 26 484 660 грн
Термін виконання -
Коротко про проєкт: метою проекту є оновлення навчальної програми розвитку вчителя іноземних мов, навчання викладачів (як шкіл, так і університетів), інтернаціоналізація освіти через запуск курсів на базі CLIL та розробка стратегій багатомовної освіти для ВНЗ та Національних рекомендацій щодо багатомовної вищої освіти.
Проєкт «Розробка набору біопроб-біомаркерів для оцінки впливу фармацевтичних препаратів на водні екосистеми» 
в рамках Проєкту "Конкурс спільних українсько-литовських науково-дослідних проектів для реалізаціі у 2020-2021 рр"
Установа-грантоотримувач -  Тернопільський національний педагогічний університет
Роль ТНПУ (факультет хімії та методики її навчання) – установа-партнер
Вихідні дані проєкту: 
Розмір гранту - 210 тис грн/рік
Термін виконання -
Коротко про проєкт: метою проекту є розробка системи біомаркерів та біопроб шляхом відбору та оптимізації чутливих наборів тестів для оцінки водних зразків, взятих з типових забруднених фармацевтичними препаратами водойм України та Литви. Система буде об’єднувати реакції водних видів організмів, що належать до різних трофічних ланок на рівнях організму, клітинному та біохімічному.
Проєкт «Програма вдосконалення викладання у вищій освіті України» 
в рамках Проєкту "Британська Рада/ Програма вдосконалення викладання у вищій освіті України"
Установа-грантоотримувач - Інститут Вищої Освіти
Роль ТНПУ акультет педагогіки і психології) - установа-подавач
Вихідні дані проєкту: 
Розмір гранту - 
Термін виконання -
Коротко про проєкт: метою програми – підвищення якості вищої освіти України шляхом розвитку інституційної спроможності університетів України щодо вдосконалення викладання і навчання.Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси