Науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах та зареєстровані в УкрІНТЕІ

1. Тваринний світ західного регіону України: біологічна класифікація, стан різноманіття, екологія, генетика, охорона, освітні і методичні аспекти навчання. Державний реєстраційний номер 0121U107913. Науковий керівник к.біол.н., доцент Шевчик Л. О.

2.Фітоценози Західного Поділля в природних і антропогенно змінених умовах. Державний реєстраційний номер 0121U108035. Науковий керівник д. сільгосп.н., професор Пида С. В. 

3. Теоретичні та методичні засади навчання іноземних мов здобувачів освіти різних рівнів 0123U101887 Задорожна І. П.

4. Релігія і Церква в Україні в контексті світових суспільних трансформацій 0123U101108 Бистрицька Е. В.

5. Актуальні проблеми історії України та методики її навчання. Державний реєстраційний номер 0121U107866М. Науковий керівник д.і.н., професор Москалюк М. М. 

6. Традиційна етнокультура Західного Поділля та суміжних земель у контексті сучасних урбанізаційних процесів. Державний реєстраційний номер0119U100610. Науковий керівник к.мистецтвознавства Євгенєва М. В.

7. Теорія і практика діагностико-профілактичної роботи з попередження і подолання девіантної поведінки індивідів. Державний реєстраційний номер 0119U100924. Науковий керівник д.пед.н., доц.. Парфанович І. І.

8. Семантичні, комунікативно-прагматичні і лінгвокультурні аспекти перекладу. Державний реєстраційний номер 0120U102349. Науковий керівник к.філол.н., доц. Цепенюк Т. О.

9. Антропологічна проблематика в філософії представників Київської духовної академії ХІХ століття. Державний реєстраційний номер 0120U102351. Науковий керівник к.філос.н., доц. Поперечна Г. А.

10. Проблемні питання сучасної лексикології, граматики та когнітивної лінгвістики. Державний реєстраційний номер 0120U102350. Науковий керівник к.філол.н., доц. Бачинська Г. В.

11. Духовні святині Тернопільщини. Державний реєстраційний номер 0120U102295. Науковий керівник к.арх., доц. Дячок О. М.

12. Професійне мистецтво Тернопільщини. Державний реєстраційний номер 0120U102302. Науковий керівник к.мист., доц. Маркович М. Й.

13. Україна – Європа – Світ: цивілізаційні аспекти розвитку. Державний реєстраційний номер 0120U101569. Науковий керівник д.і.н., проф. Алексієвець Л. М.

14. Регіональні медіа у контексті викликів часу 0123U101024 Поплавська Н. М.
15. Штучний інтелект в освіті 0122U002020  Цідило І. М.

16. Підготовка майбутніх фахівців в інформаційному середовищі педагогічних закладів освіти. Державний реєстраційний номер 0122U000108. Науковий керівник д.пед.н. Горбатюк Р. М.

17. Професійно-педагогічна підготовка майбутніх фахівців до формування фізичної культури учнівської молоді. Державний реєстраційний номер 0120U103906. Науковий керівник к.пед.н., доц. Наумчук В. І.

18. Фізіореабілітаційний і соціально-педагогічний супровід інграції дітей та дорослих з особливими потребами в соціум. Державний реєстраційний номер 0120U103468. Науковий керівник к.мед.н., доц. Барладин О. Р.

19. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх педагогічних і керівних кадрів до інноваційної діяльності в закладах освіти. Державний реєстраційний номер 0120U101844. Науковий керівник д.пед.н., проф. Мешко Г. М.

20. Шляхи і методи підвищення професійної підготовки вчителів фізики та астрономії.  Державний реєстраційний номер 0120U101075. Науковий керівник к.пед.н., доц. Мацюк В. М.

21. Моніторинг, шляхи покращення екологічної ситуації у сфері агроекосистем та водних ресурсів 0123U100901 Гуменюк Г. Б.

22. Теоретико-методичні засади підготовки вчителів природничих наук.. Державний реєстраційний номер 0121U108166. Науковий керівник д.пед.н., професор Степанюк А. В. 

23. Модифікація та регуляція біогеохімічних циклів нітрогену, фосфору та металів у гідроекосистемах різних типів за антропогенного впливу та кліматичних змін. Державний реєстраційний номер 0119U100674. Науковий керівник д.біол.н., проф. Грубінко В. В.

24. Дослідження токсикорезистентності прісноводних риб до дії чинників водного середовища 0122U001543 Курант В. З.

25. Географічні дослідження суспільних проблем розвитку держави та регіонів. Державний реєстраційний номер 0119U102138. Науковий керівник к.геогр.н., доц. Мариняк Я. О.

26. Продукти дедіазоніювання як білдинг-блоки нових біологічно активних сполук, оптичних матеріалів та модифікаторів епоксидних нанокомпозитів. Державний реєстраційний номер 0119U100515. Науковий керівник к.хім.н., доц.. Барановський В. С.

27. Концептуальні і прикладні засади геоекологічної оцінки впливу на довкілля, природоохоронного менеджменту та екологічної безпеки геосистем Подільського регіону. Державний реєстраційний номер 0119U100590. Науковий керівник д.геогр.н., проф. Царик Л. П.

28. Філологічна складова в системі інноваційної та проєктної діяльності майбутнього фахівця початкової та дошкільної освіти. Державний реєстраційний номер 0121U109710. Науковий керівник к.філол.н., доц. Гузар О. В.

29. Компетентнісний підхід в математичній освіті. Державний реєстраційний номер 0121U109710. Науковий керівник к.пед.н. Солонецька Г. В.

30. Духовно-моральні, культурно-етичні та соціально-економічні засади розвитку України. Державний реєстраційний номер 0121U109907. Науковий керівник д.філософ.н., проф. Б. Б. Буяк

31. Теоретичні та прикладні аспекти використання цифрових технологій в освіті та в комп’ютерному моделюванні. Державний реєстраційний номер 0121U109738. Науковий керівник к.пед.н., доц. Балик Н. Р.

32. Теоретико-методичні засади розвитку освітніх технологій у закладах дошкільної та початкової освіти. Державний реєстраційний номер 0120U105364. Науковий керівник д.пед.н., проф.  Янкович О. І.

33. Дидактико-методичне забезпечення компетентнісно орієнтованої шкільної освіти: національний та зарубіжний виміри. Державний реєстраційний номер 0120U105530. Науковий керівник д.пед.н., проф. Кодлюк Я. П.

34. Теоретичні й методичні засади професійної діяльності та підготовки фахівців соціономічних професій 0123U104172 Сорока О. В.

35. Географія регіону: особливості природи, соціально-економічного  розвитку та раціонального природокористування (на прикладі Тернопільської області) 0123U102189 Заставецька Л. Б. 
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси