Центр післядипломної освіти


Директор: Калаур Світлана Миколаївна                     доктор педагогічних наук, доцент
Поштова скринька: psk_teacher@tnpu.edu.ua
Телефон098-26-23-656067-86-43-056067-35-00-028


Про центр
Мета діяльності центру – дати можливість педагогічним,  науково-педагогічним працівникам та працівникам професійної (професійно-технічної) освіти підвищити свій рівень кваліфікації відповідно до нової державної політики у галузі освіти та забезпечення якості освіти (Постанова КМ України від 21 серпня 2019 р. № 800 «Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників»)
Процес підвищення кваліфікації відбуватиметься за переліченими нижче ліцензованими спеціальностями:011 Освітні, педагогічні науки (керівники, заступники керівників, методисти позашкільної освіти, педагоги позашкільного закладу освіти, педагоги-організатори, класні керівники, соціальні педагоги, викладачі ЗВО) (Ліцензія від 05.12.2019, наказ МОН №1003-Л).013 Початкова освіта (учителі початкових класів, вихователі груп продовженого дня, асистенти учителя) (Ліцензія від 12.06.2019, наказ МОН України №829-Л).014 Середня освіта (Географія) (учителі географії) (Ліцензія від 18.07.2019, наказ МОН №944-Л).014 Середня освіта (Природничі науки) (учителі природничих наук, учителі фізики, учителі астрономії) (Ліцензія від 05.12.2019, наказ МОН №1003-Л).014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) (вчителі біології  та здоров’я людини) (Ліцензія від 19.12.2019, наказ МОН №1015-Л).014 Середня освіта (Хімія) (вчителі хімії) (Ліцензія від 19.12.2019, наказ МОН №1015-Л).014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)) (учителі трудового навчання та технології, керівники гуртків студій, секцій закладів позашкільної освіти, майстри виробничого навчання) (Ліцензія від 19.12.2019, наказ МОН №1015-Л).014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) (учителі англійської мови) (Ліцензія від 26.12.2019, наказ МОН №1020-Л).014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) (учителі образотворчого мистецтва, учителі інтегрованого курсу «Мистецтво», керівники гуртків, студій, секцій закладів дошкільної та позашкільної освіти ) (Ліцензія від 26.12.2019, наказ МОН №1020-Л).

231 Соціальна робота (Вихователі спеціальних шкіл-інтернатів, навчально-реабілітаційних центрів, дитячих будинків –інтернатів) (Ліцензія від 05.12.2019, наказ МОН №1003-Л).
Навчальний процес організовується на базі факультетів університету та їх кафедр: висококваліфіковані викладачі, сучасні аудиторії, лабораторії, устаткування забезпечують високу якість освітнього процесу.Основними завдання для забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників є: а) взаємні консультації з питань підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників та працівників професійної (професійно-технічної) освіти;б) удосконалення раніше набутих та/або набуття нових компетентностей у межах професійної діяльності, або галузі знань з урахуванням вимог відповідного професійного стандарту (у разі його наявності); в) набуття особою досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків у межах спеціальності та/або професії, та /або займаної посади; г) формування та розвитку цифрової, управлінської, комунікаційної, медійної, інклюзивної, мовленнєвої компетентностей;д) забезпечення фахівцям участі у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах;Педагогічні, науково-педагогічні працівники та працівники професійної (професійно-технічної) освіти можуть підвищувати кваліфікацію за різними формами та видами.Основними видами підвищення кваліфікації є: 1) навчання за програмою підвищення кваліфікації;2) участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо.Обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників та працівників професійної (професійно-технічної) освіти установлюється в годинах та/або кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі – ЄКТС, (один кредит ЄКТС становить 30 годин) за накопичувальною системою.Центр післядипломної освіти забезпечує відкритість і доступність інформації про кожну власну програму підвищення кваліфікації, шляхом її оприлюднення на своєму веб-сайті із зазначенням строків (графіка) виконання такої програми.Перелік виданих документів про підвищення кваліфікації оприлюднюється на веб-сайті суб’єкта підвищення кваліфікації протягом 15 календарних днів після їх видачі та містить таку інформацію:1) повне найменування суб’єкта підвищення кваліфікації;2) прізвище та ініціали педагогічного, науково–педагогічного, працівника професійної (професійно-технічної) освіти, який пройшов підвищення кваліфікації;3) форму, вид, тему (напрям, найменування) підвищення кваліфікації та його обсяг (тривалість) в годинах або кредитах ЄКТС;4) опис досягнутих результатів навчання;5) дату видачі та обліковий запис документа про підвищення кваліфікації;6) найменування посади, прізвище, ініціали особи, яка підписала документ від імені суб’єкта підвищення кваліфікації та її підпис. 


Положення про підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників та працівників професійної (професійно-технічної) освіти у центрі післядипломної освіти  Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси