Спеціалізовані вчені радиСпеціалізована вчена рада Д 58.053.01  13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 13.00.09 – теорія навчання


Спеціалізована вчена рада К 58.053.02  10.01.01 - українська література


Спеціалізована вчена рада Д 58.053.03  13.00.04 - теорія і методика професійної освіти; 13.00.05. - соціальна педагогіка


Спеціалізована вчена рада Д 58.053.04  07.00.01 – історія України; 07.00.02 – всесвітня історія


Спеціалізована вчена рада К 58.053.05  13.00.02 – теорія і методика навчання (германські мови); 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська мова)


Положення про порядок проходження документів, що подаються на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата (доктора філософії) наук


Положення про порядок надання платних освітніх та інших послуг, які можуть надаватися Тернопільським національним педагогічним університетом імені Володимира Гнатюка


Наказ №320 від 14.12.2018 р. Про відшкодування вартості послуг за проведення захисту дисертацій, прийому кандидатських іспитів та підготовку атестаційних справ здобувачів наукового ступеня доктора філософії та доктора наук

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси