Рейтингові списки, накази про зарахування


Наказ № 559 на зарахування студентами 1 курсу для здобуття освітнього рівня "МАГІСТР" денної форми навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб

у магістатуру денної та заочної форми навчання

Факультет

Код та найменування спеціальності

Форма
навчан.

 

1

2

3

 

ГЕОГРАФІЧНИЙ

014.07 Середня освіта (Географія)

денна

рейтинг рекомендовано

101 Екологія

денна

рейтинг рекомендовано

заочна

рейтинг рекомендовано

103 Науки про Землю (Географія)

денна

рейтинг рекомендовано

106 Географія

денна

рейтинг рекомендовано

заочна

рейтинг рекомендовано

242 Туризм

денна

рейтинг рекомендовано

заочна

рейтинг рекомендовано

ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

денна

рейтинг рекомендовано

заочна

рейтинг рекомендовано

015.10 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

денна

рейтинг рекомендовано

заочна

рейтинг рекомендовано

015.20 Професійна освіта (Транспорт)

денна

рейтинг рекомендовано

ІНОЗЕМНИХ МОВ

014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська))

денна

рейтинг рекомендовано
014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька)) рейтинг рекомендовано

014.02 Середня освіта (Мова і література (французька))

рейтинг рекомендовано

035.04 германські мови та літератури (переклад включно) (англійсько-український переклад)

денна

рейтинг рекомендовано

заочна

рейтинг рекомендовано

035.04 германські мови та літератури (переклад включно) (англійська мова і література)

денна

рейтинг рекомендовано

заочна

рейтинг рекомендовано

035.04 германські мови та літератури (переклад включно) (німецька мова і література)

денна

рейтинг рекомендовано

заочна

рейтинг рекомендовано

ІСТОРИЧНИЙ

014.03 Середня освіта (Історія)

денна

рейтинг рекомендовано

заочна

рейтинг рекомендовано

032 Історія та археологія

денна

рейтинг рекомендовано

заочна

рейтинг рекомендовано
033 Аналітика суспільних процесів

денна

рейтинг рекомендовано

заочна

рейтинг рекомендовано

МИСТЕЦТВ

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)

денна

рейтинг рекомендовано

заочна

рейтинг рекомендовано

025 Музичне мистецтво

денна

рейтинг рекомендовано

014.12 Середня освіта (Образотвоче мистецтво)

денна

рейтинг рекомендовано
заочна рейтинг рекомендовано

022 Дизайн

денна

рейтинг рекомендовано
заочна рейтинг рекомендовано

026 Сценічне мистецтво

денна

рейтинг рекомендовано

ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ

012 Дошкільна освіта

денна

рейтинг рекомендовано

заочна

рейтинг рекомендовано

013 Початкова освіта

денна

рейтинг рекомендовано

заочна

рейтинг рекомендовано

053 Психологія

денна

рейтинг рекомендовано

заочна

рейтинг рекомендовано

231 Соціальна робота

денна

рейтинг рекомендовано

заочна

рейтинг рекомендовано

073 Менеджент (Управління навчальним закладом)

денна

рейтинг рекомендовано

заочна

рейтинг рекомендовано

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ

014.08 Середня освіта (Фізика)

денна

рейтинг рекомендовано
заочна рейтингрекомендовано

014.04 Середня освіта (Математика)

денна рейтинг рекомендовано

014.09 Середня освіта (Інформатика)

денна рейтинг рекомендовано
заочна рейтинг рекомендовано

ФІЛОЛОГІЇ І ЖУРНАЛІСТИКИ

014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

денна

рейтинг рекомендовано

заочна

рейтинг рекомендовано

035 Філологія (Українська мова і література)

заочна

рейтинг рекомендовано

061 Журналістика

денна

рейтинг рекомендовано

заочна

рейтинг рекомендовано

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

014.11 Середня освіта (Фізична культура)

денна

рейтинг рекомендовано

заочна

рейтинг рекомендовано

016 Спеціальна освіта (Фізична реабілітація і валеологія)

денна

рейтинг рекомендовано

заочна

рейтинг рекомендовано

017 Фізична культура і спорт

денна

рейтинг рекомендовано

заочна

рейтинг рекомендовано

ХІМІКО-БІОЛОГІЧНИЙ

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)

денна

рейтинг рекомендовано
014.05 Середня освіта (Біологія)

денна

рейтинг рекомендовано

заочна

рейтинг рекомендовано

014.06 Середня освіта (Хімія)

денна

рейтинг рекомендовано

заочна

рейтинг рекомендовано

091 Біологія

заочна

рейтинг рекомендовано

102 Хімія

рейтинг рекомендовано
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси