Студентський уряд
Студентський уряд
Студентський уряд Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка розпочав свою роботу з 22 листопада 2016 року. Це орган студентського самоврядування, який є добровільним громадським об’єднанням і проводить свою діяльність відповідно до ініціативи студентів. Студентське самоврядування організоване згідно з чинним законодавством України, Законом України «Про вищу освіту», Статутом ТНПУ ім. В.Гнатюка, Положенням про Студентський уряд ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Метою студентського уряду університету є захист навчальних, наукових, соціальних, економічних, творчих, національно-культурних, духовних, спортивних та інших спільних інтересів студентства, формування у нього навичок майбутнього організатора, керівника, лідера.

Основними завданнями органів студентського самоврядування є:
• участь у вирішенні всіх питань розвитку університету, що стосуються студентства;
• забезпечення і захист прав та інтересів студентів;
• забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
• забезпечення участі студентів в управлінні університетом;
• сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
• сприяння у створенні умов для проживання і відпочинку студентів;
• забезпечення інформаційної, правової, психологічної, матеріальної допомоги студентам (спільно з відповідними службами);
• налагодження міжнародних зв’язків;
• організація культурно-масової роботи;
• організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями.

До складу студентського уряду  входять: голова студентського уряду, заступник, секретар, студентські декани факультетів, старости гуртожитків котрі були обрані 21 листопада 2016 року на прямих таємних виборах Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.

Студентський уряд зробить все можливе для створення можливостей для гармонійного інтелектуального і творчого розвитку студентства, сприяння соціально-громадській активності здобувачів вищої освіти

Члени студентського уряду
Голова студентського уряду
Піговський Микола Миколайович
0967221608
Піговський Микола Миколайович
  

Заступник голови студентського уряду з дипломатичних відносин та зовнішніх зв’язків
Коляса Павло Іванович
0961234306
Коляса Павло Іванович

Заступник голови студентського уряду  з виховної та  культмасової роботи
Курило Квітослава Андріївна
0969958745
Курило Квітослава Андріївна

Секретар студентського уряду 
Халупа Андрій Богданович 
0976529882
Халупа Андрій Богданович

Студентський декан хіміко-біологічного факультету
Нікончук Анна Ігорівна
0983191691
Нікончук Анна Ігорівна

Студентський декан фізико-математичного факультету 
Жук Мар`яна Дмитрівна
0988646512
Жук Мар`яна Дмитрівна

Студентський декан факультет педагогіки і психології (відділення початкової освіти)
Шумська Юлія Романівна 
0977584914
Шумська Юлія Романівна

Студентський декан факультет педагогіки і психології  (психолого-педагогічне відділення)
Корженівська Юлія Юріївна
0986307503
Корженівська Юлія Юріївна

Студентський декан факультету філології і журналістики 
Білас Уляна Богданівна 
0671231814
Білас Уляна Богданівна

Студентський декан історичного факультету 
Півторак Ярослав Миколайович
0978371953
Півторак Ярослав Миколайович

Студентський декан факультету іноземних мов
Рожанська Наталія Петрівна
0668210139
Рожанська Наталія Петрівна

Студентський декан географічного факультету
Біняшевська Ольга Олегівна
0978330170
Біняшевська Ольга Олегівна

Студентський декан інженерно-педагогічного факультету 
Сеньків Віталій Сергійович 
0977807360
Сеньків Віталій Сергійович

Студентський декан факультету фізичного виховання
Лабівська Христина Петрівна 
0968113001
Лабівська Христина Петрівна

Студентський декан факультету мистецтв
Схаб Оксана Іванівна 
097 011 2585
Схаб Оксана
Староста гуртожитку №2
Яковлєва Юлія Олександрівна
0979123278
Яковлєва Юлія Олександрівна

Староста гуртожитку № 3
Смеречинський Юрій Володимирович
0966865450
Смеречинський Юрій Володимирович

Староста гуртожитку № 4
Шандрук Віталій Юрійович
0967310476
Шандрук Віталій Юрійович

Староста гуртожитку № 5
Пиняка Олексій Андрійович 
0973283554
Пиняка Олексій Андрійович

Студентський уряд ТНПУ ім. В. Гнатюка
Староста гуртожитку № 3
Новосад Владислав Андрійович 
0936103881
Новосад Владислав Андрійович

Староста гуртожитку № 4
Шандрук Віталій Юрійович
0967310476
Шандрук Віталій Юрійович


Староста гуртожитку № 5
Пиняка Олексій Андрійович 
0973283554
Пиняка Олексій Андрійович
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (095) 565-38-98 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси