Фахові наукові видання

 

Мова видання: українська, російська, англійська

Електронна версія видання повністю відтворює друковану.

Видавець: Тернопільський національний педагогічний університет імені·Володимира Гнатюка

Виходить в 10 тематичних серіях.

Наказ про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України

Перелік наукових фахових видань України

Перелік електронних наукових фахових видань України


Вимоги до оформлення статей


1. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Педагогіка

2. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Історія

3. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Географія

4. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Біологія

5. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Літературознавство

6. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Мовознавство


Studia methodologica

Збірник Studia methodologica внесено до Переліку фахових видань ВАК України за спеціальністю «філологія» згідно з постановою від 01.07.2010 р. № 1-05/5.

Друкується за рішенням Ученої ради ТНПУ імені Володимира Гнатюка.

Founded in 1993, Studia methodologica is the journal of methodological research. Studia methodologica publishes articles in literature theory, linguistics, and philosophy. It acts as a forum for the presentation and discussion of research and concepts.

Publisher: Volodymyr Hnatyuk National Pedagogic University of Ternopil’ (UKRAINE)

ISSN 2307-1222

EDITORIAL BOARD:  

Prof. Dr. Olha  Kutsa, Head of the Department of Literary theory and Comparative literature, Volodymyr Hnatyuk National Pedagogic University of Ternopil’ (UKRAINE)

Prof. Dr. Natalia Poplavs’ka, Head of the Department of Journalism, Volodymyr Hnatyuk National Pedagogic University of Ternopil’ (UKRAINE)

Prof. Dr. Mykola Tkachuk, Head of the Department of History of Ukrainian Literature, Volodymyr Hnatyuk National Pedagogic University of Ternopil’ (UKRAINE)

Dr. Tetyana Oliynyk, Head of the Department of Theory and Practice of Translation, Volodymyr Hnatyuk National Pedagogic University of Ternopil’ (UKRAINE)

EDITOR-IN-CHIEF: Dr. Ihor Papusha, Department of Literary theory and Comparative literature, Volodymyr Hnatyuk National Pedagogic University of Ternopil’ (UKRAINE)

INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD:

Prof. Dr. Miroslav Charkich, Serbian Academy of Sciences and Arts (SERBIA)

Prof. Dr. Edward Kasperski, Head of the Section of Comparative Studies at the Institute of Polish Literature UW (POLAND)

Prof. Dr. Eleonora Lassan, Vilnius University (LITHUANIA)

Prof. Dr. Vladimir Zaika, Department of Russian Language, Yaroslav Mudryi State University of Novgorod  (RUSSIA)

Prof. Dr. Aleksandr Glotov, Department of Literary and Language Theory, Ostroh Academy (UKRAINE)

Dr. Yuriy Sitko, Department of Russian and Ukrainian Language, Kyiv National  Linguistic  University (UKRAINE)

EDITOR-IN-CHIEF: Prof. Dr. Oleg Leszczak, The Jan Kochanowski University in Kielce  (POLAND)

Editorial address:

P.O. Box 554, Ternopil’-27, 46027,Ukraine

E-mail: studiamethodologica@gmail.com

 

Україна–Європа–Світ

Свідоцтво про державну реєстрацію:  КВ № 15222-3794 Р від 10.04.2009

Мова видання: українська, російська, англійська, польська (змішаними мовами)

Видавець: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Редакційна колегія: Алексєєв Ю. М., Алексієвець Л. М., Алексієвець М. М., Бармак М. В., Бонусяк В., Віднянський С. В., Дрозд Р., Зуляк І. С., Клименюк О. В.,  Кравець В. П.,  Литвин М. Р., Макар Ю. І., Яровий В. І.

Головний редактор: Алексієвець Леся Миколаївна

Адреса редакції: 

вул. Громницького, 1а, Тернопіль, Україна, 46027 

тел.: (0352) 53-59-01

E-mail: history@tnpu.edu.ua
Social work and education
Журнал "Social Work and Education" є міжнародним рецензованим журналом відкритого доступу. "Social Work and Education" розглядає для публікації оригінальні дослідження, редакційні статті, коментарі, огляди літератури, анотації книг, результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, дослідження, які попередньо були представлені на конференціях та інших наукових зустрічах. Дослідження, висвітлені у даному виданні, розкривають теоретичні засади розвитку соціальної роботи в Україні та закордоном, практичні аспекти роботи фахівців соціальної сфери, міждисциплінарний характер соціальної роботи та методологічні засади професійної підготовки соціальних працівників, а також ті галузі наукового знання, що складають зміст професійної підготовки соціальних працівників, а саме: філософію освіти, історію соціальної роботи, історію освіти, соціологію, соціологію освіти, право, освітню політику, соціальну політику, управління освітою, економіку, економіку освіти. Редакція очікує, що представлені для розгляду матеріали не були опубліковані раніше, не перебувають на розгляді в інших журналах, а також їх не було самостійно архівовано у вигляді препринтів.Офіційний сайт видання.


Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси