Вiзит спiвголови Федерацiї «Обміни Францiя-Україна» (FEFU) у ТНПУ ім.В.Гнатюка (ФОТО)Вiзит спiвголови Федерацiї

 «Обміни Францiя-Україна» (FEFU)

 у ТНПУ ім.В.Гнатюка17 жовтня 2018 року у Тернопiльському національному педагогічному унiверситетi iменi Володимира Гнатюка з офіційним вiзитом перебував спiвголова, відповідальний з питань спiвробiтництва  Федерацiї «Обміни Францiя-Україна» (ФОФУ) пан Жак Форжерон.

Співпрезидент «Федерації Обміни Франція – Україна» пан Жак Жоржерон
Співпрезидент «Федерації Обміни Франція – Україна» пан Жак Жоржерон  

У рамках вiзиту вiдбулася зустріч з ректором унiверситету Буяком Богданом Богдановичем, проректором з наукової роботи та мiжнародного спiвробiтництва Фальфушинською Галиною Iванiвною.

Обговорення перспектив співпраці
Обговорення перспектив співпраці 

Упродовж зустрiчi обговорювалися питання подальшої спiвпрацi ТНПУ ім.В.Гнатюка та Федерацiї «Обмiни Францiя-Україна», проекти та заходи, якi можуть бути реалізовані у рамках дії Договору, перспективи налагодження контактів з вищими закладами Францiї, можливостi паралельного здобування двох дипломів, розширення спiвробiтництва не тільки в межах факультету іноземних мов, але й інших факультетів унiверситету для надання можливостей стажування, удосконалення мовної практики студентів, якi вивчають французьку мову, проходження практик. Окрiм того були обговоренi i програми академічної мобільності студентів i викладачів для здобуття закордонного педагогічного досвiду, для ознайомлення з системою освiти та сучасними методами викладання у Францiї, що залишається одним з найважливiших прiоритетних напрямків мiжнародної діяльності в унiверситетi. 


Пан Жак Форжерон також мав зустріч з викладачами кафедри романо-германської філології та студентами, де були обговорено можливостi стажування для викладачів кафедри, а також перспективи залучення французьких лекторiв до процесу навчання в ТНПУ ім.В.Гнатюка, на кафедрi романо-германської фiлологiї.

На кафедрі романо-германської філології
На кафедрі романо-германської філології

Федерацiя  «Обміни Францiя-Україна» (FEFU) пропонує проходження рiзних видiв практик за кордоном, а саме: лінгвістичні, країнознавчі, професiйнi стажування для студентів, а також лінгвістичні, педагогічні та науково-дослiдницькi стажування для викладачів. Перебуваючи у Францiї, студенти ознайомлюються з культурою, традицiями та історією французького народу, опановують професію чи спеціалізацію на підприємствах та у школах. 


Зустріч із студентами факультету іноземних мов
Зустріч із студентами факультету іноземних мов

Спiвпраця ведеться в рамках дії договору мiж ТНПУ ім.В.Гнатюка та Федерацiєю «Обмiни Францiя-Україна», який було укладено у сiчнi 2018 року.

Фото на згадку
Фото на згадку

Безумовно, таке спiвробiтництво є ґрунтовною основою для поширення оновленого iмiджу французької мови як сучасної та корисної, підвищення iнтересу до французької мови та цiнностей, носієм яких є франкофонiя. Це є добрим почином реалізації проектів у рамках року французької мови в Українi 2018/2019.Завiдувач кафедри романо-германської фiлологiї
Косович Ольга Василiвна


До списку

Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси