Заходи щодо забезпечення організації навчального процесу в період епідемічної ситуації
Заходи 
щодо забезпечення належної організації навчального процесу в ТНПУ в період епідемічної ситуації, спричиненої коронавірусом 
(розроблені з урахуванням листа МОН 1/9-154 від 11.03.2020 р. і наказу ТНПУ №71 від 12 березня 2020 р.)


Затверджено
наказом №74 від 13.03.2020 р.
1. Перенести терміни державної атестації з педагогіки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на період після карантину.

2. Модульний контроль з екзаменаційних дисциплін, який припадає на період карантину, здійснювати як правило в дистанційному режимі, у випадку охоплення модульним контролем аудиторних занять, що вимагають відповідного матеріально-технічного забезпечення (лабораторні роботи з хімії, фізики, технічних наук; практикум в майстернях; індивідуальні заняття з мистецтв тощо), модульний контроль перенести на період після закінчення карантину і здійснювати за окремим графіком після відпрацювання мінімуму таких занять.

3. Другий тур всеукраїнської олімпіади ТНПУ перенести на період після карантину.

4. Центру дистанційного навчання (ЦДН):

4.1. Забезпечити безперебійну роботу сервера електронних ресурсів ТНПУ та оперативне реагування на запити викладачів і студентів щодо організації дистанційного навчання в період карантину. 

4.2. З метою підготовки викладачів до інтенсивного використання можливостей онлайн комунікацій університету у дистанційному навчанні провести протягом 16-17.03.2020 р. серію онлайн семінарів в системі Moodle.

5. Навчально-методичному відділу:

5.1. Налагодити оперативну взаємодію з деканатами і кафедрами з питань забезпечення дистанційного навчання на період карантину, зокрема, щодо: внесення змін у графіки модульного контролю (їх фіксації у електронній мережі ТНПУ), організацію педагогічних практик, графіки надання викладачами індивідуальних консультацій здобувачам вищої освіти тощо. 

5.2. Здійснити оперативний моніторинг якості електронних ресурсів з навчальних дисциплін, що вивчаються у другому семестрі 2019-2020 н.р., спільно з ЦДН оперативно організувати навчання викладачів з метою їх підготовки до інтенсивного застосування у дистанційному навчанні інтерактивних технологій і навчання в онлайн режимі. 

5.3. Забезпечити часткове переведення науково-педагогічних працівників та допоміжного персоналу на виконання навчального навантаження в дистанційному режимі, налагодити контроль за обліком виконання навчального навантаження та інших видів робіт на кафедрах.

6. Деканам факультетів:

6.1. Визначити перелік навчальних дисциплін, які не можливо вивчити засобами дистанційного навчання, і вивести їх з діючого розкладу аудиторних занять для наступного відпрацювання після завершення періоду карантину.

6.2. Забезпечити виконання навчальних планів за рахунок проведення занять зі студентами за дистанційною формою навчання, налагодити взаємодію в електронному режимі за схемою «викладач-здобувач» через створені групи здобувачів вищої освіти у інформаційно-комунікаційних мережах.

6.3. Організувати безперебійний режим роботи деканатів на період карантину, підтримувати систематичні зв’язки із старостами академічних груп, контролювати хід самостійної роботи студентів у дистанційному режимі. 

6.4. З метою забезпечення системного підходу в управлінні факультетами в період карантину створити банк електронних даних про навчальну діяльність здобувачів вищої освіти і викладачів протягом всього періоду карантину.

7. Завідувачам кафедр:

7.1. Організувати роботу викладачів в режимі дистанційного навчання із залученням всіх видів електронних ресурсів та інформаційно-комунікаційних мереж університету з можливістю корегування графіків проведення модульного та підсумкового контролю.

7.2. Забезпечити оперативне інформування викладачів про специфіку організації виконання навчального навантаження в період карантину.

7.3. Упродовж 13-16.03.2020 р. організувати реєстрацію викладачів кафедр для участі у онлайн семінарі з дистанційного навчання, забезпечити участь викладачів у цьому семінарі.

7.4. Здійснити заходи для підвищення ефективності дистанційного навчання з дисциплін кафедр за рахунок інтенсивного використання можливостей системи Moodle (відео лекції, відеоконференції, вебінари, комунікація в чаті тощо), за необхідності звертатись за оперативною допомогою до ЦДН.

7.5. Забезпечити контроль за поточним оцінюванням викладачами результатів самостійної роботи здобувачів вищої освіти (занесенням у журнали академічних груп оцінок) та модульним контролем успішності, за необхідності вносити зміни у графіки модульного контролю.

8. Центру післядипломної освіти (ЦПО):

8.1. Організувати роботу курсів підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників на базі ЦПО ТНПУ у період з 14.03 по 03.04.2020 р. у дистанційному режимі.

8.2. Зобов'язати викладачів, залучених до читання змістових модулів обраних слухачами, надіслати ЦПО навчальні матеріали та електронні ресурси через інформаційно-комунікаційні мережі університету. 

8.3. Доручити методисту Свідерському Ю.Ю. та провідному фахівцю ЦПО Корчун Н.А. забезпечити кожного слухача необхідними методичними матеріалами та електронними ресурсами. 

8.4. За необхідності проведення частини занять в аудиторному режимі – перенести їх на період після карантину, укласти письмові угоди зі слухачами у післякарантинний період.

9. Центру доуніверситетської підготовки у період з 14.03 по 03.04.2020 р. організувати проведення занять із слухачами в дистанційному режимі.

10. Обчислювальному центру:

10.1. Оптимізувати завантаженість і роботу електронної мережі ТНПУ з метою збільшення потужності інформаційно-комунікаційних систем, задіяних до навчального процесу за дистанційною формою навчання.

10.2. За необхідності забезпечити працівників університету робочими місцями з комп’ютерним обладнанням в аудиторіях ТНПУ і надання їм технічної допомоги фахівцями центру. До списку

Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси