Організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19
Організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19

наказ ТНПУ №76 від 17 березня 2020 р.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» від 11 березня 2020 року № 211, наказу Міністерства освіти і науки України № 406 від 16.03.2020 р. «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19», листа МОН і ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 17.03.2020 р. № 1/9-162 «Про умови та оплату праці працівників закладів освіти і науки в умовах карантину», беручи до уваги Указ Президента України від 13 березня 2020 року № 87/2020 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 березня 2020 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», підпункт 2 пункту 13 Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту, затвердженого наказом МОН України від 21 листопада 2016 року № 1400, наказ ТНПУ № 3 від 10.01.2020 р. «Про організацію і ведення Цивільного захисту в університеті», рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я та для уточнення виданого раніше наказу ректора університету № 74 від 13.03.2020 р. н а к а з у ю:

1. Навчально-методичному відділу, центру дистанційного навчання, обчислювальному центру, деканам факультетів, завідувачам кафедр, центру доуніверситетської підготовки, центру післядипломної освіти забезпечити виконання освітніх програм шляхом організації освітнього процесу із використанням технологій дистанційного навчання, що не передбачає відвідування університету його здобувачами, та у виняткових випадках шляхом ущільнення графіку освітнього процесу, а також виконання працівниками іншої роботи (організаційно-педагогічної, методичної, наукової тощо).

2. Запровадити в університеті гнучкий (дистанційний) режим роботи працівників відповідно до «Методичних рекомендацій щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу», затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 04 жовтня 2006 року № 359.

3. Зберігати за працівниками на період карантину заробітну плату з урахуванням рекомендацій у листі МОН і ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 17.03.2020 р. № 1/9-162 «Про умови та оплату праці працівників закладів освіти і науки в умовах карантину» та відповідно до чинного законодавства.

4. Проректору з соціально-економічного розвитку, начальнику відділу у справах молоді, завідувачу навчально-методичного відділу, деканам факультетів, завідувачам кафедр, керівникам інших структурних підрозділів на період карантину забезпечити дотримання заборони проведення освітніх, культурних, спортивних та інших масових заходів та відвідування університету здобувачами вищої освіти. 

5. Наради, засідання, що потребують особистої участі учасників, проводити лише за розпорядженням ректора університету, перенести заплановані засідання вченої ради університету, спеціалізованих вчених, інших зібрань на період після карантину.

6. Посадовим особам університету (проректорам, деканам) призупинити проведення особистого прийому громадян.

7. Керівникам структурних підрозділів університету на період карантину забезпечити:

належні результати роботи працівників за дистанційною формою;

проведення робочих нарад, надання інформації ректорату за допомогою доступних засобів зв’язку та телекомунікацій.

8. Припинити відрядження працівників університету до Міністерства освіти і науки України, інших установ окрім випадків нагальної необхідності та за попереднім погодженням з керівництвом МОН України.

9. Здійснювати листування з МОН України та іншими установами шляхом використання системи електронної взаємодії або шляхом надсилання сканкопій листів на електронні адреси, призначити завідувачку канцелярії Білошицьку О.Ю. відповідальною за опрацювання кореспонденції, що надходить через СЕВОВВ та офіційні електронні адреси.

10. Керівнику обчислювального центру Генсеруку В.А. забезпечити належні технічні умови для електронного документообігу та виконання працівниками структурних підрозділів роботи в дистанційному режимі.

11. Обмежити направлення здобувачів освіти та працівників університету у поїздки по території України та за кордон, не проводити екскурсійні поїздки.

12. Призупинити запрошення іноземних громадян на навчання або проходження стажування та прийом іноземних делегацій.

13. Начальнику відділу у справах молоді Брославському В.Л. забезпечити інформування здобувачів та працівників щодо заходів профілактики, проявів хвороби та дій у випадку захворювання.

14. Проректору з соціально-економічного розвитку Гирилу О.М.:

організувати проведення у приміщеннях університету санітарно-профілактичних та дезінфекційних заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19; 

посилити контроль за пропускним режимом у гуртожитках і навчальних корпусах університету, не допускати виселення студентів з гуртожитків;

забезпечити проведення відповідними службами комплексу робіт щодо підтримання функціонування інженерних споруд, мереж, комунікацій, а також необхідного температурного режиму у приміщеннях університету.

15. Директору студмістечка Миськіву А.В. забезпечити інформування студентів, які залишилися в гуртожитках, про рекомендацію щодо максимальної самоізоляції в кімнатах проживання, та екстеренні дії у випадку прояву ознак гострої респіраторної хвороби. 

15. Проректору з навчально-методичної роботи Гевку І.В. та проректору з соціально-економічного розвитку Гирилу О.М. організувати виконання рішень тимчасових обласних протиепідемічних комісій.

16. Комісії з цивільного захисту університету (голова Терещук Г.В., секретар Яцентюк В.Д.), викладачу дисципліни з цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Варакуті О.П. забезпечити режим підвищеної готовності підсистеми навчання здобувачів освіти та працівників діям у надзвичайних ситуаціях відповідно до підпункту 2 пункту 13 Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 2016 року № 1400, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2016 року за № 1623/29752.

17. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Підстава: доповідна записка першого проректора Терещука Г.В.Ректор                                                                             Б.Б. Буяк


ПОГОДЖЕНО:

Перший проректор                                                                          Г.В. Терещук
 
Проректор з наукової роботи та міжнародного співробітництва                    Г.І. Фальфушинська                                                                                  
Проректор з навчально-методичної роботи                                                                             І.В. Гевко

Проректор з соціально-економічного розвитку                                                                О.М. Гирило                                                    
Начальник юридичного відділу                                                Р.В. Комар-Чорний


До списку

Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси