Колектив ТНПУ дбає про академічну доброчесність
Колектив ТНПУ дбає

про академічну доброчесністьВ понеділок, 24 березня,  питання академічної доброчесності розгядалося на засіданні ректорату. З доповіддю виступила проректор з наукової роботи та міжнародного співробітництва ТНПУ Галина Іванівна Фальфушинська. 

Галина Іванівна проаналізувала засади, принципи, механізми, інструменти реалізації та шляхи аподальшого розвитку академічної доброчесності в ТНПУ. Доповідь була проілюстрована детальною презентацією.


Питання реалізації в ТНПУ принципів і механізмів забезпечення академічної доброчесності постійно перебувають в зоні пильної уваги адміністрації університету, викладачів та студентів.

Процес забезпечують  базові нормативні документи:

- Кодекс корпоративної культури;

- Кодекс академічної доброчесності;

- Положення про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин;

- Положення про Комісію з академічної доброчесності і університетську Комісію з етики та управління конфліктами;

- Положення про групу сприяння академічній доброчесності.

Принципи академічної доброчесності в ТНПУ втілені  у функціонанні таких напрямків, як дотримання Кодексу честі; дотримання Меморандуму між ТНПУ та SAIUP (American Council); регулярні опитування «Викладач очима студентів»; діяльність Наглядової Ради; впровадження Антикорупційної програми; ретельний контроль і недопущення плагіату; діяльність Комісії з питань етики та академічної чесності.


В ТНПУ управління
процесом дотримання академічної здійснюють такі органи:

- Група сприяння АД;

- Постійно діюча університетська Комісія з етики та управлінням конфліктами,

- одноразово сформовані комісії з академічної доброчесності.

Зокрема, функції групи сприяння АД передбачають:

- проведення популяризаційних та інформаційно-технологічних заходів (тренінгів, семінарів, відкритих лекцій, навчальних модулів з академічного письма та дотримання принципів АД тощо);

- забезпечення функціонування ефективної університетської системи забезпечення АД, а також системи запобігання та виявлення академічного плагіату в навчальних та наукових роботах здобувачів вищої освіти і НПП ЗВО як частини університетської системи забезпечення академічної доброчесності;

- моніторинг та опитування щодо випадків порушення АД здобувачами вищої освіти і співробітниками закладу вищої освіти;

- оприлюднення періодичних відкритих звітів щодо рівня дотримання принципів АД у закладі вищої освіти;

- надання консультаційних послуг із формування культури АД в структурних підрозділах ЗВО;

 - проведення наукових досліджень за тематикою АД;

 - розробка інформаційного матеріалу (пам’яток, дорожніх карт тощо) з питань АД


Інформаційна база, за допомогою якої здійснюється популяризація принципів АД в ТНПУ, розміщена на сайті університету  в розділі «Академічна доброчесність» і включає:

- інформаційні та методичні матеріали, присвячені інформаційній грамотності та попередженню плагіату, які створені спільно з представниками компаній-розробників програм перевірки робіт на унікальність;

- інформаційні матеріали щодо корпоративної культури на робочому місці та переваг чесного навчання, які створені спільно з представниками роботодавців;

- матеріали, присвячені популяризації принципів академічної доброчесності серед осіб, що здобувають вищу освіту (банери, інфографіка, роздаткові матеріали тощо).


Інструментами впровадження принципів АД та контролю ефективності є:

- інформаційно-консультативний супровід НПП та здобувачів вищої освіти університету;

- масові відкриті онлайн-курси за тематикою академічної доброчесності та основ інформаційної грамотності;

- реалізація програми підвищення кваліфікації НПП, наприклад, за тематикою «Етика та академічна доброчесність в освіті і науці», «Інформаційна грамотність, робота з бібліографічними менеджерами та введення у наукометрію»;

- анкетування учасників наукового та освітнього процесів на предмет порушень академічної доброчесності;

- обов’язкову перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних та навчальних робіт на наявність ознак академічного плагіату відповідно до створеної нормативної бази.


Проводяться заходи з удосконалення академічного письма, передбачено використання програмного додатку Mendeley для оформлення списку цитувань,  пропонуються онлайн курси на тему АД, використовуються програмні ресурси антиплагіату.


У випадку порушень принципів академічної доброчесності  передбачено відповідні санкції - зниження кількості балів, повторного виконання  академічної роботи, зниження сумарної оцінки за курс, а також догана, відрахування. 


Особиста вмотивованість учасників навчального процесу є запорукою дотримання академічної доброчесності, адже здобувачі вищої освіти зорієнтовані не на формальне проходження окремих етапів формування фахівця, а на оволодіння знаннями та набуття компетентностей для подальшого особистого розвитку в світі, що швидко розвивається і ставить нові виклики.До списку

Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси