Науковці ТНПУ не припиняють роботу
Науковці ТНПУ не припиняють роботу


Робота науковця не припиняється ніколи. Не зважаючи на літні канікули сьогодні на кафедрі історії України, археології та спеціальних галузей історичних наук ТНПУ обговорили наукові доробки аспірантів, які готують свої історичні відкриття.

Це дисертація Чорній Галини Василівни на тему «Соціально-економічне та суспільно-політичне становище жінки на території західних областей Української РСР (середина 1940-х – перша половина 1950-х рр.)» (науковий керівник проф. Буяк Б.Б.). Галина Василівна коротко ознайомила присутніх із своєю дисертацією. У досліджені охарактеризовано процес залучення жінок до різних сфер життєдіяльності; представлено статистичні дані, які висвітлювали кількісні показники жінок у народному господарстві, кадровому забезпеченні регіону, охоплених агітаційно-пропагандистськими заходами, представлених до державних нагород тощо; висвітлено стратегії жіночого виживання, зокрема взаємодопомоги (на прикладі діяльності жіночих рад, які, незважаючи на наповненість партійною ідеологією, займалися вирішенням багатьох нагальних повоєнних проблем).

В обговоренні виступили проф. Бармак М.В., Зуляк І.С., доц. Терещенко В.Д., Старка В.В., які висловили слушні поради та побажання.

Не менш цікавою було обговорення дисертації Турків Світлани Ярославівни на тему «ДІЯЛЬНІСТЬ СЕСТЕР ЧИНУ СВЯТОГО ВАСИЛІЯ ВЕЛИКОГО У СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ НАПРИКІНЦІ ХІХ – У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТЬ» (Науковий керівник проф. Зуляк І.С.). У дисертації висвітлено результати цілісного аналізу діяльності сестер ЧСВВ у Східній Галичині наприкінці ХІХ – у першій половині ХХ століть. Наголошено на тому, що ЧСВВ виступав важливою складовою релігійного життя у Східній Галичині наприкінці ХІХ – першій половині ХХ ст., адже саме на цей період припадає їхня найбільш активна богословсько-релігійна, освітньо-виховна та соціальна діяльність. Сповідуючи християнські морально-етичні та ціннісні засади, їхнім служінням були всебічне розширення світогляду, духовне збагачення, культурне виховання нації та піднесення його рівня освіти.

Як зазначила у своєму виступі Світлана Ярославівна, робота над дисертацією потребувала опрацювання значного обсягу різноманітних джерел, архівних фондів, друкованих і рукописних матеріалів. Основу джерельної бази дослідження становлять неопубліковані матеріали й документи державних центральних та обласних архівів України (Києва, Львова, Тернополя, Івано-Франківська), державних наукових та універсальних бібліотек України, закордонних архівів і бібліотек Риму (Італія), Лювену (Бельгія), Варшави (Польщі) і Ватикану. В обговоренні виступили проф. Зуляк І.С., Куций І.П., Бармак М.В., доц. Кліш А.Б., Терещенко В.Д., Кіцак В.М., які підтримали наукові пошуки та висловили свої поради та побажання.

Фото дивіться  тут


М.В.Бармак

До списку

Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси