22 жовтня відбувся онлайн- семінар з гарантами освітніх програм ТНПУ
22 жовтня відбувся онлайн- семінар з гарантами освітніх програм ТНПУ

22 жовтня відбувся робочий онлайн-семінар на платформі zoom для гарантів освітніх программ ТНПУ.

Мета організації семінару – обговорення актуальних питань щодо розроблення, удосконалення та акредитації освітніх програм, яка відбувається за новими вимогами, розробленими Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Перший проректор Терещук Г.В. звернув увагу на коментарі, рекомендації та недоліки в розрізі акредитаційних вимог до освітніх програм, наголосив на необхідності розширити коло членів в Раді стейкґолдерів додавши фахівців з відповідної спеціальності;

Пежинська О.М. підкреслила, що при формулюванні програмних результатів навчання (ПРН) необхідно врахувати всі дескриптори Національної рамки кваліфікацій та оптимізувати їх до переліку визначеного Стандартом (за наявності); забезпечити формування компетентностей та ПРН за рахунок обов’язкових компонентів освітньої програми.

Бойко М.М. наголосила на необхідності посилити викладання методами активного навчання, розвитку креативності, критичного мислення тощо, оскільки вони додатково сприятимуть розвитку soft skills; продовжити плідну співпрацю з роботодавцями в формуванні компонентів ОП. 

Киданюк А.В. підкреслив доцільність розглянути питання про дуальну освіту з потенційно надійними роботодавцями, посилити роз’яснювальну робота серед здобувачів ОП щодо можливостей неформальної та інформальної освіти. 

Дякуємо учасникам семінару та плануємо наступні спільні зустрічі.

Навчально-методичний відділ

Виступ першого проректораПежинська Ольга МихайлівнаОПП

Гаранти

Гаранти

До списку

Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси