Викладачі хіміко-біологічного факультету ТНПУ взяли участь у Всеукраїнському науково-методичному семінарі з проблем підготовки вчителів природничих наук
Викладачі хіміко-біологічного

факультету ТНПУ взяли участь

у Всеукраїнському науково-методичному

семінарі з проблем підготовки

вчителів природничих наук

13 листопада 2020 року в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини відбувся Всеукраїнський науково-методичний семінар за темою: «Проблеми підготовки вчителів природничих наук на засадах інтеграції». У семінарі взяли участь представники шести ЗВО, серед яких викладачі хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка на чолі з деканом факультету, професоркою Дробик Н.М.

Науково-педагогічні працівники та педагоги ЗЗСО обговорили теоретичні і практичні основи шкільної природничої освіти на засадах інтеграції та проблеми методичної підготовки майбутнього вчителя природничих наук. З доповіддю на тему «Проблеми підготовки майбутніх учителів природничих  наук в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка» виступила докторка педагогічних наук, професорка кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін Степанюк А.В., у якій поділилася досвідом роботи щодо удосконалення освітньо-професійної програми зі спеціальності 014 Середня освіта (Природничі науки) другого (магістерського рівня).

Доцентки Міщук Н.Й. і Жирська Г.Я. взяли участь у круглому столі, на якому обговорили низку питань щодо супроводу освітньо-професійної програми підготовки здобувачів за спеціальністю 014 Середня освіта (Природничі науки) першого (бакалаврського) та другого (магістерського рівня), навчально-методичного забезпечення і досвіду впровадження інтегрованого курсу «Природничі науки» для 10 - 11 класів закладів загальної середньої освіти. Проведений захід важливий також щодо обміну досвідом проходження акредитації зазначеної ОПП та налагодження співпраці ЗВО для забезпечення відкритості й прозорості ОПП, реалізації академічної мобільності та проведення наукових досліджень для вдосконалення природничо-наукової освіти в ЗЗСО та ЗВО.


 Професор УДПУ, академік НАПН України Мартинюк М.Т. обгрунтував методичну систему шкільної природничої освіти на засадах інтеграції
Професор УДПУ, академік НАПН України Мартинюк М.Т. обгрунтував методичну систему шкільної природничої освіти на засадах інтеграції

Професор Подопригора Н.В. представила новостворену кафедру природничих наук та методик їхнього навчання ЦДПУ

Професор Подопригора Н.В. представила новостворену кафедру природничих наук та методик їхнього навчання ЦДПУ

 Ключові позиції щодо природничої освіти розкрила провідний науковий співробітник, заступник директора з наково-експериментальної роботи Іеституту педагогіки НАПН України Засєкіна Т.М.
Ключові позиції щодо природничої освіти розкрила провідний науковий співробітник,
заступник директора з наково-експериментальної роботи Іеституту педагогіки НАПН України Засєкіна Т.М.

Сучасний кабінет
В УДПУ обладнали сучасний кабінет природничих наук


Доцентка кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін Жирська Г.Я.

До списку

Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси