«Максимальна якість освіти досягається  в якісному студентському середовищі», -   ректор ТНПУ проф. Б.Буяк (ФОТО)

«Максимальна якість освіти досягається

в якісному студентському середовищі», - 

ректор ТНПУ проф. Б.Буяк Сьогодні, 4 грудня, відбулось планове онлайн-засідання ректорату ТНПУ. «Про імплементацію інституційної моделі системи внутрішнього забезпечення якості освіти» інформувала голова комісії з внутрішнього забезпечення якості освіти в ТНПУ, доцент Бойко Марія Миколаївна. 

Фото_Бойко

Функціонування інституційної моделі системи внутрішнього забезпечення якості освіти, за словами Марії Миколаївни Бойко, передбачає політику, процедури, принципи реалізації основних положень та програми заходів щодо розбудови внутрішньої системи забезпечення якості, створення умов для підготовки конкурентноспроможних фахівців на ринку праці.

В ТНПУ інституційна модель системи внутрішнього забезпечення якості освіти є цілісною та науково-обґрунтованою. 

М.М.Бойко подякувала всім структурним підрозділам університету за співпрацю у процесі імплементації інституційної моделі системи внутрішнього забезпечення якості освіти і зазначила, що модель  насправді є гнучкою та динамічною, тому рекомендації щодо її реалізації вітаються.
Принципи побудови інституційної моделі внутрішньої системи забезпечення якості
Принципи побудови інституційної моделі внутрішньої системи забезпечення якості

Інституційна модель системи внутрішнього забезпечення якості освіти
Інституційна модель системи внутрішнього забезпечення якості освіти


Доповідає голова студентського уряду Михайло Боднар«Про роль студентського самоврядування в оптимізації освітньої діяльності ТНПУ» інформував голова студентського уряду Михайло Боднар. 

Він, зокрема, зазначив, що в освітньому середовищі ТНПУ активно впроваджується студентоцентрований підхід. Орієнтація на особистість здобувача вищої освіти дає можливість підвищити якість системи вищої освіти, підготувати конкурентоспроможного фахівця на сучасному ринку праці з креативним мисленням, ініціативного, громадсько-активного, здатного до прогресивних змін у суспільстві. 

Члени студентського самоврядування входять в усі структурні підрозділи, які відповідають за внутрішню якість забезпечення освіти в університеті.

Крім цього, студентський актив брав участь у реалізації проєкту від Британської ради «Бюро кар’єри». Також у сприянні академічній доброчесності була організована лекція для студентів першого курсу «Академічна доброчесність: принципи і правила доброчесної поведінки у вищій школі».

Студентське самоврядування спільно з адміністрацією університету сприяє в оцінюванні якості надання освітніх послуг, зокрема активно залучає студентів до оцінювання роботи викладачів за навчальний семестр у системі мудл.

Студенти університету беруть активну участь в акредитації кожної освітньої програми університету та спілкуються з експертами національного агентства забезпечення якості освіти.

Ще одним чинником в оптимізації освітньої діяльності, за словами голови студентського уряду ТНПУ Михайла Боднара,  є проведення дня студентського самоврядування. Адже це дає змогу кращим студентам проявити власну ініціативність покращити комунікацію з викладачами удосконалити лідерські якості та бути прикладом для молодших поколінь.

Має слово ректор Богдан Буяк.

Має слово ректор Богдан Буяк


Ректор університету проф.Б.Буяк подякував студентському активу ТНПУ за активність та ініціативність.
«Максимальна якість освіти досягається в якісному студентському середовищі», - зазначив він. 
Пресслужба ТНПУ


До списку

Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси