Викладачі кафедри психології розвитку та консультування ТНПУ щиро вітають магістрів спеціальності 053 «Психологія» із успішним захистом магістерських робіт (ФОТО)

Викладачі кафедри психології розвитку 

та консультування ТНПУ 

щиро вітають магістрів спеціальності 

053 «Психологія» 

із успішним захистом магістерських робіт


На факультеті педагогіки і психології, кафедрі психології розвитку та консультування з 21 по 24 грудня 2020 року відбулись захисти магістерських робіт зі спеціальності 053 «Психологія» студентами україномовної програми денної (8 здобувачів) та заочної (29 здобувачів) форм навчання, а також студентами англомовної програми денної форми навчання (3 здобувачі).

Вітальне слово проф.Радчук Г.К
Вітальне слово проф.Радчук Г.К.

Захисти відбулись в режимі онлайн на платформі Zoom. Незважаючи на незвичний формат захисти пройшли на високому науковому та емоційному рівні. Серед представлених тем, наприклад, «Розвиток суб’єктності студентів-першокурсників як чинник соціально-психологічної адаптації до умов кредитно-трансферної системи навчання», «Особливості розвитку критичного мислення молодших школярів у контексті Нової української школи», «Соціально-психологічні особливості формування позитивного іміджу фахівців виробничої сфери», «Копінг-поведінка як чинник подолання стресових ситуацій у роботі адвоката», «Психологічні особливості емоційного вигорання у молодих матерів», «Особливості розвитку емоційної саморегуляції в студентської молоді засобами танцювально-рухової терапії» та ін. 

Захист магістра англомовної програми
Захист магістра англомовної програми

Представлення результатів магістрантки заочної ф.н.
Представлення результатів магістрантки заочної ф.н.

Представлення результатів магістрантки денної ф.н.
Представлення результатів магістрантки денної ф.н.

Захист магістрів заочної ф.н.
Захист магістрів заочної ф.н.

Здобувачі вразили членів екзаменаційної комісії високою мотивацією та обізнаністю, демонструючи глибокі знання з фахових дисциплін, набуті протягом навчання в університеті. Майбутні фахівці гідно представили свої магістерські роботи та показали високі результати.


Вітаємо наших дорогих магістрів із успішним захистом та бажаємо натхнення, життєвої мудрості, нових звершень та перемог!


Доцент кафедри психології розвитку

та консультування
Іванна АндрійчукДо списку

Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси