Завершила свою каденцію спеціалізована вчена рада К 58.053.05
Завершила свою каденцію 

спеціалізована вчена рада К 58.053.05

Із 2014 року в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка функціонує спеціалізована вчена рада К 58.053.05, якій, згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 41 від 4 липня 2014 року, надано право проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук за спеціальностями 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови) та 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова).

Обговорення дисертаційної роботи

Голова вченої ради – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри практики англійської мови та методики її викладання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Задорожна Ірина Павлівна.

Заступник голови  – доктор філологічних наук, професор, декан факультету філології і журналістики Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Вільчинська Тетяна Пилипівна.
Учений секретар спеціалізованої ради – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та методики її навчання Штонь Олена Петрівна.

За цей час на засіданнях ради захищено 30 дисертаційних робіт, актуальність і тематика яких зумовлена недослідженістю окремих проблем сучасної методики германських і української мов.

Учений секретар к.філол.н., доц. Штонь О. П.

Розглянуті дисертації виконані здобувачами Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Львівського національного університету імені Івана Франка,  Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Херсонського державного університету, Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника», Національного університету біоресурсів і природокористування України. 

17 вересня 2021 року відбулося останнє засідання ради – захист дисертації Подановської Галини Володимирівни, викладача педагогіки, фахових дисциплін початкового навчання Відокремленого структурного підрозділу «Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка» на тему «Формування комунікативної компетентності молодших школярів на основі взаємозв’язку уроків літературного читання та роботи з дитячою книжкою».

Відгук офіційного опнента зачитує д.пед.н., доц. Грона Н. В.

Члени спеціалізованої вченої ради К 58.053.05 прийняли позитивне рішення щодо присудження здобувачці наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Бажаємо Галині Володимирівні подальшого успішного втілення всіх творчих і наукових задумів!

Усім членам спецради дякуємо за співпрацю. Зичимо здоров’я, наснаги, плідної праці та подальших успіхів на наукові ниві!

 
Учений секретар спеціалізованої ради 
Штонь Олена Петрівна

Керівник служби вченого секретаря
Любінецька Мар’яна ІгорівнаДо списку

Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси