Шановні друзі!

 

Нещодавно Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка відзначив  395-річчя від дня створення та 75-річчя відродження українського педагогічного навчального закладу в мальовничому містечку на Тернопіллі – Кременці. Це один із найстаріших вищих навчальних закладів у західному регіоні України, який сьогодні є престижним освітнім і культурним закладом, науково-методичним центром педагогічної освіти та науки галицького краю. За результатами консолідованого  рейтингу вищих навчальних закладів освіти України 2015-го року університет посів друге місце серед педагогічних ВНЗ, нагороджений дипломами лауреата Міжнародного Академічного Рейтингу популярності та якості "Золота Фортуна".

За роки існування університет підготував понад 65 тисяч фахівців для середніх загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів. Тисячі наших вихованців стали визнаними майстрами педагогічної справи, вченими, відомими своїми науковими здобутками не лише в Україні, а й далеко за її межами. Чимало з них нині займають професорські посади в багатьох вищих навчальних закладах нашої країни, працюють у системі державного управління, проявили себе знаними громадськими діячами. Серед них відомі вчені: академік НАН України Богдан Данилишин (географічний факультет), члени-кореспонденти НАПН України Григорій Терещук, Валентина Радкевич (інженерно-педагогічний факультет), доктори наук Василь Грубінко, Надія Дробик, Алла Степанюк, Світлана Пида, Володимир Курант (хіміко-біологічний факультет), Любов Струганець, Зоряна та Мар’яна Лановик(факультет філології та журналістики), Богдан Будний, Мар’яна Ковтонюк (фізико-математичний факультет), Роман Горбатюк, Іван Цідило (інженерно-педагогічний факультет), Василь Брич, Леся Заставецька (географічний факультет), Богдан Буяк, Микола Москалюк, Леся Алексієвець (історичний факультет), Ірина Задорожна, Лілія Морська (факультет іноземних мов), Ярослава Кодлюк, Марина Орап, Віра Поліщук, Оксана Кікінежді, Олександра Янкович, Наталія Олексюк, Іванна Парфанович (інститут педагогіки та психології); Герой України, директор сільськогосподарськогго підприємства “Україна” Олег Крижовачук (інженерно педагогічний факультет), народні артисти України В’ячеслав Хім’як (філологічний факультет), Оксана Пекун (інститут педагогіки та психології), заслужений артист України Олександр Папуша (філологічний факультет), олімпійська чемпіонка Олена Підгрушна, учасник олімпійських ігор в Сочі Дмитро Підручний (факультет фізвиховання); генерал-лейтенанти Михайло Цимбалюк, Михайло Козяр, генерал-майор Петро Житар; знані політики Олег (фізико-математичний)  та Степан (історичний) Барни, Ігор Побер (факультет фізвиховання), Юрій Сиротюк (історичний факультет) та багато-багато інших. Студентська команда з футболу стала чемпіонами Європи серед університетів , призерами чемпіонату України останніх семи років.  

 Особливу увагу приділяємо підготовці науково-педагогічних кадрів. Успішно функціонує аспірантура та докторантура. Лише за останні десять років 38 викладачів університету захистили докторські, 253 – кандидатські дисертації.Прекрасною традицією є те, що в університеті викладачами працює чимало його кращих випускників – 68% всього викладацького складу. Не повірите, але в ректораті всі 100%, серед деканів – 58%, серед завідуючих кафедрами – 52%, серед докторів наук – 55%. Це свідчить про високий науковий потенціал випускників університету, про якість підготовки ним фахівців.З гордістю можна констатувати,що університет поступово перетворився на науково-навчальний, науково-освітній центр України, місце проведення міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій, з’їздів, читань тощо. Сьогодні функціонує 5 спеціалізованих вчених рад, в тому числі дві докторські. Університет був піонером з упровадження у вищій школі України багатьох ноу-хау.  

Вступникам університету пропонуємо широкий вибір спеціальностей, які вони за власним бажанням можуть освоїти під час навчання. З року в рік кількість спеціальностей збільшується. Підготовка фахівців здійснюється в Інституті педагогіки і психології та на дев'яти факультетах. Діють центри довузівської підготовки і післядипломної освіти. На 38 кафедрах університету працюють 469 викладачів, з них дійсний член та член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, 3 академіки АНВШ України, 52 доктори наук, професори, понад 340 кандидатів наук, доцентів. На денній та заочній формі навчання отримують освіту майже 7000 студентів.

Підготовці фахівців передує налагоджена система профорієнтаційної роботи. Тривалий час працює заочна математична школа, яка проводить профорієнтаційну роботу серед учнівської молоді Тернопільщини та інших областей України. Із 1995 року при навчальному закладі функціонує навчально-науковий комплекс, до якого увійшли Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка, Чортківський обласний педагогічний коледж імені Олександра Барвінського, Бродівський педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти. Діяльність цих підрозділів сприяє реалізації ступеневої підготовки педагогічних кадрів, якісному відбору абітурієнтів для здобуття освіти.

Протягом останніх років суттєво оновлено зміст навчальних планів і програм, запроваджено кредитно-трансферну систему навчання, комп'ютерні технології, проліцензовано нові спеціальності, вдосконалено навчальні плани та програми магістерської підготовки. Студенти університету систематично беруть участь у Всеукраїнських олімпіадах, на яких здобувають призові місця та стають переможцями.

Має місце співпраця з зарубіжними вузами-партнерами, зокрема з Вищою педагогічною школою Карінтії імені В. Франкеля (Австрія), Саскачеванським університетом та університетом Ватерлоо (Канада), Варшавським університетом, Вищою Лінгвістичною Школою міста Ченстохова, Академією Яна Длугоша (Польща), Південно-Чеським університетом в м. Чеське Будейовіце (Чехія).В даний час діє 35 угод про співпрацю з університетами Європи, Канади та США. Актуалізації міжнародної діяльності університету сприяє проведення міжнародних комунікативних наукових форумів та обмінів лідерів студентського самоврядування, зокрема традиційним вже стало проведення окрім дорослих ще й міжнародних студентських конференцій. Цьогоріч темою такої конференції була “Громадський сектор та студентське самоврядування як складова розвитку українського суспільства”, а активними її учасниками стали студенти з Польщі, Норвегії, Білорусії. Співробітники університету впродовж року  реалізували два проекти в рамках Програми Темпус Проект TEMPUS ELITE – “Освіта для лідерства, інтелекту та заохочення таланту” (02.12.2013 - 31.12.2016 рр.) та проекту “Крос-медіа та якісна журналістика” за участю партнерів з Німеччини, Австрії, Румунії, Молдови й України. Завдяки підписаному договору про співробітництво із Вищою лінгвістичною школою у Ченстохові та Академією Яна Длугоша реалізуються програми подвійного диплому, що передбачає можливість паралельного навчання у Польщі та отримання нашими студентами дипломів двох закладів, близько 80 студентів отримали польські дипломи. Зростанню та зміцненню зв’язків між установами сприяє членство ТНПУ у міжнародних структурах, а саме:• Консорціумі українських університетів та Варшавського університету (з 2008 року);• Асоціації ректорів педагогічних університетів Європи;• Великої Хартії університетів, таким чином приєднавшись до 775 університетів у світі, що керуються спільними основними принципами у своїй діяльності (з 2013 року).

Успіху сприяє й постійна увага адміністрації університету до матеріально-технічного забезпечення навчального процесу. Маємо обладнані відповідно до сучасних вимог аудиторії, лабораторні приміщення з наочним приладдям і комп’ютерною технікою. До послуг студентів бібліотеки, укомплектовані потрібними посібниками та підручниками, спеціальною літературою, просторі читальні зали, віртуальна бібліотека навчальної і наукової літератури. Для зручності відвідувачів у книгозбірні створено відділ науково-технічної інформації та автоматизації, суттєво зросла база електронного каталогу і електронних версій видань. 

Університетська комп’ютерна мережа об’єднує усі навчальні корпуси і студентські гуртожитки оптоволоконним комплексом, який забезпечує доступ до глобальної мережі Інтернет. Кожен студент має можливість безкоштовно скористатися електронними бібліотечними фондами та електронними версіями навчальних курсів як нашого, так і базою даних інших навчальних закладів та центрів інформації. Функціонує бездротова мережа за допомогою технології Wi-Fi для забезпечення оперативного доступу мобільними пристроями до внутрішніх і зовнішніх ресурсів за допомогою Інтернету.Запроваджено нові форми самостійної роботи студентів, їх послідовне і системне навчання в інтерактивному режимі. Введено в дію сервер управління навчальними ресурсами на основі системи MOODLE, що дає змогу викладачам уніфіковано готувати свої навчальні курси. Організацію навчально-виховного процесу нерозривно пов’язуємо із забезпеченням соціально-побутових умов студентів. До їх послуг 5 сучасних гуртожитків, 6 спортзалів, спортивно-туристичні бази та комплекси, інтернет-кафе, санаторій-профілакторій, де одночасно можуть оздоровитися понад сто чоловік. Університет надає можливість фахового оволодіння спеціальностями та спеціалізаціями, що дозволяє випускникам впевненіше почувати себе на ринку праці, створює умови для оволодіння інноваційними педагогічними та інформаційними технологіями. Загалом сьогодні зосереджуємо усі зусилля, аби підготувати висококваліфікованих спеціалістів, молодих, освічених людей, які в умовах бурхливого розвитку науки потрібні суспільству. Студенти і викладачі університету займали активну  громадянську позицію в роки Помаранчевої революції та Революції гідності, активно допомагали і допомагають матеріально українським воїнам у боротьбі з нашим спільним ворогом. Не випадково саме випускники нашого університету очолюють обласну раду та обласну державну адміністрацію, не випадково, що саме наш національний педагогічний університет відвідав Президент України Петро Порошенко.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси