Центр післядипломної освіти


Центр післядипломної освіти ТНПУДиректор: Калаур Світлана Миколаївна                   доктор педагогічних наук, професор
Поштова скринька: psk_teacher@tnpu.edu.ua
Телефон098-26-23-656068-42-93-225096-51-30-899


Про центр
Мета діяльності центру – дати можливість педагогічним,  науково-педагогічним працівникам та працівникам професійної (професійно-технічної) освіти підвищити свій рівень кваліфікації відповідно до нової державної політики у галузі освіти та забезпечення якості освіти (Постанова КМ України від 21 серпня 2019 р. № 800 «Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників»)
Процес підвищення кваліфікації відбуватиметься за переліченими нижче ліцензованими спеціальностями:011 Освітні, педагогічні науки (керівники, заступники керівників, методисти позашкільної освіти, педагоги позашкільного закладу освіти, педагоги-організатори, класні керівники, соціальні педагоги, вчителі ЗОШ (гуманітарно-психолого-педагогічна підготовка), викладачі та методисти ЗВО) (Ліцензія від 05.12.2019, наказ МОН №1003-Л).013 Початкова освіта (учителі початкових класів, вихователі груп продовженого дня, асистенти учителя, викладачі та методисти ЗВО) (Ліцензія від 12.06.2019, наказ МОН України №826-Л).014 Середня освіта (Географія) (учителі географії, викладачі та методисти ЗВО) (Ліцензія від 18.07.2019, наказ МОН №944-Л).014 Середня освіта (Природничі науки) (викладачі закладів передвищої освіти, учителі фізики, хімії, біології та вчителі природничих наук, викладачі та методисти ЗВО) (Ліцензія від 05.12.2019, наказ МОН №1003-Л).014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини, викладачі та методисти ЗВО) (учителі біології  та здоров’я людини) (Ліцензія від 19.12.2019, наказ МОН №1015-Л).014 Середня освіта (Хімія) (учителі хімії, викладачі та методисти ЗВО) (Ліцензія від 19.12.2019, наказ МОН №1015-Л).014 Середня освіта (Українська мова і література) (вчителі української мови і літератури, викладачі та методисти ЗВО) (Ліцензія від 20.02.2020, наказ МОН №73-Л).014 Середня освіта (Французька мова і література) (вчителі французької мови і літератури, викладачі та методисти ЗВО) (Ліцензія від 26.02.2020, наказ МОН №82-Л). 014 Середня освіта (Німецька мова і література) (вчителі німецької мови і літератури, викладачі та методисти ЗВО) (Ліцензія від 20.03.2020, наказ МОН №109-Л). 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) (учителі трудового навчання та технології, керівники гуртків студій, секцій закладів позашкільної освіти, майстри виробничого навчання, викладачі та методисти ЗВО) (Ліцензія від 19.12.2019, наказ МОН №1015-Л).014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) (учителі англійської мови, викладачі та методисти ЗВО) (Ліцензія від 26.12.2019, наказ МОН №1020-Л).014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) (учителі образотворчого мистецтва, учителі інтегрованого курсу «Мистецтво», керівники гуртків, студій, секцій закладів дошкільної та позашкільної освіти ) (Ліцензія від 26.12.2019, наказ МОН №1020-Л).015 Професійна освіта (Цифрові технології) (викладачі інформаційних технології закладів передвищої освіти та професійно-технічної освіти; вчителі інформатики ЗОШ) (Ліцензія від 20.02.2020, наказ МОН №73-Л).016 Спеціальна освіта (ООП, інклюзія) (Ліцензія від 12.06.2023, наказ МОН №223-л.).017 Фізична культура і спорт (тренери-викладачі) (Ліцензія від 14.01.2021, наказ МОН №2-л.).053 Психологія (Психологи, практичні психологи закладів дошкільної, середньої, професійно-технічної та вищої освіти, а також соціальних служб, державних установ і громадських організацій) (Ліцензія від 01.07.2021 р., наказ МОН №81-л).231 Соціальна робота (Вихователі спеціальних шкіл-інтернатів, навчально-реабілітаційних центрів, дитячих будинків-інтернатів, викладачі та методисти ЗВО) (Ліцензія від 05.12.2019, наказ МОН №1003-Л).242 Туризм (працівники закладів, підприємств, установ та організацій сфери туризму) (Ліцензія від 20.03.2020, наказ МОН №109-Л).
Навчальний процес організовується на базі факультетів університету та їх кафедр: висококваліфіковані викладачі, сучасні аудиторії, лабораторії, устаткування забезпечують високу якість освітнього процесу.

Основними завдання для забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників є: а) взаємні консультації з питань підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників та працівників професійної (професійно-технічної) освіти;б) удосконалення раніше набутих та/або набуття нових компетентностей у межах професійної діяльності, або галузі знань з урахуванням вимог відповідного професійного стандарту (у разі його наявності); в) набуття особою досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків у межах спеціальності та/або професії, та /або займаної посади; г) формування та розвитку цифрової, управлінської, комунікаційної, медійної, інклюзивної, мовленнєвої компетентностей;д) забезпечення фахівцям участі у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах;Педагогічні, науково-педагогічні працівники та працівники професійної (професійно-технічної) освіти можуть підвищувати кваліфікацію за різними формами та видами.Основними видами підвищення кваліфікації є: 1) навчання за програмою підвищення кваліфікації;2) участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо.Обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників та працівників професійної (професійно-технічної) освіти установлюється в годинах та/або кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі – ЄКТС, (один кредит ЄКТС становить 30 годин) за накопичувальною системою.Центр післядипломної освіти забезпечує відкритість і доступність інформації про кожну власну програму підвищення кваліфікації, шляхом її оприлюднення на своєму веб-сайті із зазначенням строків (графіка) виконання такої програми.Перелік виданих документів про підвищення кваліфікації оприлюднюється на веб-сайті суб’єкта підвищення кваліфікації протягом 15 календарних днів після їх видачі та містить таку інформацію:1) повне найменування суб’єкта підвищення кваліфікації;2) прізвище та ініціали педагогічного, науково–педагогічного, працівника професійної (професійно-технічної) освіти, який пройшов підвищення кваліфікації;3) форму, вид, тему (напрям, найменування) підвищення кваліфікації та його обсяг (тривалість) в годинах або кредитах ЄКТС;4) опис досягнутих результатів навчання;5) дату видачі та обліковий запис документа про підвищення кваліфікації;6) найменування посади, прізвище, ініціали особи, яка підписала документ від імені суб’єкта підвищення кваліфікації та її підпис. 


Положення про підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників та працівників професійної (професійно-технічної) освіти у центрі післядипломної освіти  Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка


Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси