Спеціалізовані вчені радиСпеціалізована вчена рада Д 58.053.01 – 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки», 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»


Спеціалізована вчена рада К 58.053.02  10.01.01 - українська література


Спеціалізована вчена рада Д 58.053.03  13.00.04 - теорія і методика професійної освіти; 13.00.05. - соціальна педагогіка


Спеціалізована вчена рада Д 58.053.04  07.00.01 – історія України; 07.00.02 – всесвітня історія


Спеціалізована вчена рада К 58.053.05  13.00.02 – теорія і методика навчання (германські мови); 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська мова)


  Положення про порядок проходження документів, що подаються на здобуття наукового ступеня доктора філософії у ТНПУ


  Положення про порядок надання платних освітніх та інших послуг, які можуть надаватися Тернопільським національним педагогічним університетом імені Володимира Гнатюка


  Наказ №57 від 01.03.2021 р. Про відшкодування вартості послуг за проведення захисту дисертацій здобувачів наукового ступеня доктора філософії та доктора наук


  Наказ №42 від 11.02.2020 р. Про відшкодування вартості послуг за прийом кандидатських іспитів та підготовку документів атестаційних справ здобувачів наукового ступеня доктора філософії та доктора наук

  Наказ №16 від 17.01.2024 р. Про відшкодування вартості послуг перевірки кваліфікаційних та дисертаційних робіт за допомогою системи «Антиплагіат»


       Menu
       Приймальна комісія
       Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
       Email: pk@tnpu.edu.ua
       Офіційна скринька
       Email: info@tnpu.edu.ua

       Гаряча лінія
       Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
       Ресурси