Центр доуніверситетської підготовки


Директор: Бойко Марія Миколаївнакандидат педагогічних наук, доцент

Заступник директора з навчальної роботи: Генсерук Галина Романівна

Заступник директора з виховної роботи: Петришина Ольга Ігорівна

Диспетчер: Тернова Ірина Ярославівна

Поштова скринька:dek_dovuzu@tnpu.edu.ua

                                                       Телефон: (0352) 54 21 33


Про центр


       Центр доуніверситетської підготовки створено у 2001 році. За період діяльності студентами університету стали 8162 його випускників. Метою діяльності центру є підвищення загальноосвітнього рівня абітурієнта, озброєння слухачів спеціальними та психолого-педагогічними знаннями, усунення суперечностей між рівнем їх знань та сучасними вимогами до процесу зовнішнього незалежного оцінювання.

Пріоритетні напрями роботи центру в сучасних умовах трансформації системи відбору абітурієнтів:

  • підготовка вступників до зовнішнього незалежного оцінювання знань з усіх шкільних дисциплін;
  • проведення профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю;
  • здійснення початкової педагогічної підготовки;
  • створення умов для психологічної адаптації слухачів до ВНЗ.

Одним із важливих завдань колективу центру довузівської підготовки є підготовка абітурієнтів до свідомого вибору ними майбутнього фаху, оскільки ВНЗ зорієнтований на підготовку фахівців якісно нового типу, які мають високий рівень кваліфікації, здатні ефективно і гнучко реагувати на зміни що відбуваються в сучасному суспільстві. Найголовнішою перевагою, яку мають випускники центру, є якісна підготовка та їхня висока конкурентноздатність при вступі.

Аналіз контингенту першокурсників засвідчує, що з 109 слухачів 2016-2017 н.р. 73 стали студентами державної форми навчання. Очевидно, що чим краща загальноосвітня і психологічна підготовка абітурієнтів, тим вищою є кваліфікація випускників університету і їхнє місце на ринку праці. Навчальний процес у центрі забезпечують усі кафедри університету.

Тут працює 60 викладачів. Серед них 5 професорів, 42 доценти, 8 асистентів. Викладачі центру, це фахівці, які досконало знають програму загальноосвітньої школи, методику викладання, є авторами шкільних підручників. З огляду на специфіку вузу наші педагоги у процесі підготовки реалізовують індивідуально-особистісний підхід: ураховують рівень підготовки кожної дитини, її психологічні особливості.


Адреса Центру довузівської підготовки

Адреса Центру доуніверситетської підготовки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: вул. Кривоноса, 2, каб.12, м. Тернопіль, тел. (0352) 54 21 33.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси