Разова спеціалізована вчена рада ДФ 58.053.033

Створена відповідно до наказу № 121 від 25 квітня 2023 року з правом прийняття до розгляду  та проведення разового захисту дисертації Костенко Оксани Василівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 «Освіта / Педагогіка», спеціальності 015 «Професійна освіти».

Наказ №147 від 30.05.2023 р. Про часткову зміну складу разової спеціалізованої вченої ради ДФ 58.053.033
 
Назва дисертаційної роботи: «Формування професійних компетентностей майбутніх обліковців з реєстрації бухгалтерських даних засобами інформаційно-комунікаційних технологій».

Дисертація Костенко О. В. «Формування професійних компетентностей майбутніх обліковців з реєстрації бухгалтерських даних засобами інформаційно-комунікаційних технологій».Онлайн-трансляція захисту буде проводитись на офіційному ютуб каналі університету. 
Наукові керівники: 
Романишина Оксана Ярославівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри  інформатики та методики її навчання Тернопільського національного університету ім. В. Гнатюка.
Беспарточна Олена Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри психології, педагогіки та філософії Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Голова разової спеціалізованої вченої ради:
Горбатюк Роман Михайлович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри машинознавства та транспорту Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Опоненти:

Артюшина Марина Віталіївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Ковальчук Василій Іванович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського національного педагогічного університету ім. Олександра Довженка. 

Дудка Уляна Теодозіївнакандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри автомобільного транспорту, викладач спеціальних економічних дисциплін Відокремленого структурного підрозділу "Бережанський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України"


Рецензент:
Генсерук Галина Романівнакандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри інформатики та методики її навчання Тернопільського національного педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.


Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси