Науково-дослідна лабораторія діагностики і профілактики девіантної поведінки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Науково-дослідна лабораторія

діагностики і профілактики девіантної поведінки

Тернопільського національного

педагогічного університету

імені Володимира ГнатюкаТема «Теорія і практика профілактичної роботи з попередження і подолання девіантної поведінки».

Державний реєстраційний номер 004U003076.

Створена наказом ректора Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка №43 від 26 лютого 2009 року.

Протягом звітного періоду продовжувала виконувати обов’язки завідувача науково-дослідною лабораторією діагностики і профілактики девіантної поведінки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Парфанович Іванна Іванівна.

Мета: навчання традиційним та інноваційним підходам до роботи з особами, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.

Завдання:
- застосування соціальних, соціально-педагогічних, психологічних, медичних діагностико-профілактичних форм, методів, методик, технологій задля виявлення і подолання детермінант і передумов розвитку поведінкових девіацій профілактики стосовно жертв і кривдників прояву насильства;

- забезпечення дієвості комплексу діагностико-профілактичних заходів, форм, методів і засобів попередження та подолання насильства;

- науково-методичне визначення шляхів досягнення успішності й ефективності діагностики, профілактики, корекції та реабілітації поведінки кривдників, жертв, учасників насильства;

- вироблення ефективних моделей технологічного процесу профілактики домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.

У межах діяльності лабораторії:
1) взято участь у розробці й проведенні Програми профілактики сімейного насильства серед молодих пар (2015–2018 рр.) в Тернопільській, Закарпатській, Хмельницькій, Херсонській областях.

2) У 2021 році науково-дослідна лабораторія діагностики і профілактики девіантної поведінки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка зініціювала розробку й проведення Програми навчання та підвищення кваліфікації працівників бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (ДОДАТОК 1).

На сьогодні проходить робота з узгодження обов’язків та підписання договорів (ДОДАТОК 2).

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси